Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. november 2013

Komisjon kaebab Saksamaa kohtusse suutmatuse pärast eristada raudteeveo- ja raudteetaristu-ettevõtjate rahavooge

Kuna Saksamaa eirab ELi finantsläbipaistvuse eeskirju raudteesektoris, on Euroopa Komisjon otsustanud kaevata ta Euroopa Liidu Kohtusse. Praegune kord Saksamaal võimaldab kasutada riiklikke vahendeid konkurentsile avatud raudtee-reisijate- ja raudtee-kaubaveoteenuste ristsubsideerimiseks.

Taustteave

Komisjoni arvates ei täida Saksamaa peamisi sätteid, mis finantsläbipaistvuse kohta on ette nähtud 2001. aasta esimese raudteepaketiga (direktiivid 91/440/EMÜ ja 2001/14/EÜ, mis nüüdseks on asendatud uuesti sõnastatud raudteedirektiiviga 2012/34/EL), sest:

1) Saksamaa ei ole taganud, et kahe valdkonna, st taristu ja veoteenuste kohta peetaks raamatupidamisarvestust nii, et selles kajastub keeld kanda taristu jaoks eraldatud riiklikke vahendeid üle veotegevusele;

2) Saksamaa ei ole taganud, et taristu kasutamise eest makstavaid raudteekasutustasusid tohib kasutada ainult raudteetaristu-ettevõtja äritegevuse rahastamiseks;

3) Saksamaa ei ole taganud, et avaliku teenindamise kohustuste alusel osutatavatele reisijateveoteenustele makstud riiklikke vahendeid
näidatakse asjaomases raamatupidamisarvestuses eraldi.

Üldiselt ei välista Saksamaal praegu kehtiv kord võimalust, et avaliku teenindamise kohustuste alusel osutatavate taristuteenuste ja avalike teenuste jaoks ette nähtud riiklikke vahendeid kasutatakse konkurentsile avatud raudtee-reisijate- ja raudtee-kaubaveoteenuste ristsubsideerimiseks. See võib moonutada konkurentsi ja anda ebaõiglase konkurentsieelise neile, kes saavad riigilt toetust. See on vastuolus ka kehtivate ELi eeskirjadega, mille eesmärk on luua tõhus, moonutamata ja konkurentsivõimeline ELi raudteeveoteenuste siseturg.

Lisateave

Rikkumismenetluse kohta novembris tehtud otsuseid vt dokumendist MEMO/13/1005.

Rikkumismenetluse kohta üldiselt vt MEMO/12/12

Lisateave rikkumismenetluste kohta

Jälgi asepresident Kallast Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar