Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 19 d.

Apsipirkote internetu, bet norite susigrąžinti pinigus? Komisijos pasiūlymu dėl ieškinių dėl nedidelių sumų siekiama padėti vartotojams ir MVĮ

Nusipirkote naują trimačio vaizdo plokščiaekranį televizorių, tačiau jo taip ir negavote? O gal sumokėjote užsienyje veikiančiam tiekėjui ir gavote prastos kokybės produktą? Nesisielokite, galite nebrangiai susigrąžinti sumokėtus pinigus. Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą sustiprinti vartotojų ir įmonių padėtį sprendžiant smulkius tarpvalstybinius ginčus. Nuo 2007 m. ES taikoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, pagal kurią galima paprasčiau išspręsti civilinius ir komercinius ginčus dėl nedidelių sumų. Praėjus šešeriems metams Komisija, remdamasi įgyta patirtimi, siekia, kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras būtų dar paprastesnė, pigesnė ir geriau atitiktų vartotojų bei įmonių lūkesčius. Svarbiausiu šiandien pasiūlytu pakeitimu pagal šią procedūrą nagrinėtino ieškinio suma būtų padidinta nuo 2 000 iki 10 000 EUR. Dėl šio pakeitimo daugiausiai išloš mažosios įmonės, nes šiuo metu tik 20 proc. įmonių ieškinių suma neviršija 2 000 EUR.

„Ieškant teisybės, nėra per mažų vartotojų ar įmonių ieškinių, – teigė ES Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Įsiklausiusi į vartotojų ir įmonių pastabas, Komisija šiandien siūlo taisykles, dėl kurių ši tikrai europinė procedūra būtų veiksmingesnė ir labiau atitiktų kasdienio gyvenimo realijas. Šiuo metu, kai Europos Sąjunga susiduria su didelėmis ekonominėmis problemomis, labai svarbu veiksmingiau užtikrinti teisingumą ES, nes tai padėtų atkurti ekonomikos augimą ir skatinti prekybą. Šiandien siekiama supaprastinti bendrojoje rinkoje kylančių smulkių ginčų nagrinėjimo procedūrą. Net ir apsipirkdami kitoje valstybėje narėje vartotojai ir MVĮ turi jaustis kaip namie.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, patvirtinta 2007 m. ir taikoma nuo 2009 m., yra naudinga ir vertinga priemonė. Ją taikant tarpvalstybinio bylinėjimosi dėl nedidelių sumų išlaidos sumažėjo iki 40 proc., o bylinėjimosi trukmė – nuo 2 metų ir 5 mėnesių iki vidutiniškai 5 mėnesių. Tačiau procedūrą dar galima tobulinti. Šiandien paskelbtoje Komisijos Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros ataskaitoje teigiama, kad nustačius viršutinę 2 000 EUR ribą užkertamas kelias spręsti daugybę su didesnėmis sumomis susijusių smulkių ginčų, kuriuose visų pirma dalyvauja mažosios ir vidutinės įmonės. Be to, daugeliu atveju užginčijimas negalimas dėl pernelyg siauros tarpvalstybinio ginčo apibrėžties, pavyzdžiui, šiuo metu procedūra netaikoma kitos valstybės narės pasienio regione įvykusios automobilio avarijos arba atostogų būsto nuomos sutarties atveju.

Todėl Komisija ėmėsi priemonių procedūros teikiamai naudai pagerinti. Ji patvirtino tikslinių praktinių procedūros veikimo pakeitimų rinkinį. Komisijos pasiūlymu persvarstyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros reglamentą pirmiausia siekiama:

Ieškinių dėl nedidelių sumų viršutinę ribą padidinti nuo 2 000 iki 10 000 EUR. Didžiausią naudą pajus MVĮ, nes ši procedūra galės būti taikoma 50 proc. įmonių ieškinių (dabar ji taikoma 20 proc. įmonių ieškinių). Šis pakeitimas bus naudingas ir vartotojams, nes maždaug penktadalis ieškinių pareiškiama dėl didesnės nei 2 000 EUR sumos.

Išplėsti tarpvalstybinių bylų apibrėžtį, kad daugiau vartotojų ir įmonių galėtų išspręsti tarpvalstybinius tarpusavio ginčus.

Apriboti žyminius mokesčius. Pagal taikomą ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą žyminiai mokesčiai gali būti neproporcingi, o tam tikrais atvejais net viršyti ieškinio sumą. Šiuo pasiūlymu bus užtikrinta, kad teismo mokesčiai neviršytų 10 proc. ieškinio sumos, o minimalus žyminis mokesti nebūtų didesnis kaip 35 EUR. Taip pat bus nustatytas reikalavimas sudaryti sąlygas žyminį mokestį sumokėti internetu arba kreditinėmis mokėjimo kortelėmis.

Sumažinti dokumentacijos kiekį ir kelionių išlaidas. Pagal naujas taisykles ieškovai procedūrą galės pradėti internetu – el. laiškas bus teisėta šalių ryšių palaikymo priemonė, o prireikus per žodinį nagrinėjimą kaip įprastinės priemonės bus naudojamos telekonferencijos arba vaizdo konferencijos.

Teikdama šį pasiūlymą Komisija sudaro palankesnes sąlygas vartotojams ir įmonėms kreiptis į teismą, kad jie ryžtingiau naudotųsi bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis. Taip Komisija įgyvendina vieną iš 12 anksčiau šiais metais antroje ES pilietybės ataskaitoje paskelbtų konkrečių veiksmų, kuriuo siekiama padėti piliečiams geriau pasinaudoti savo teisėmis, pavyzdžiui, apsiperkant kitose valstybėse narėse. Tai, kad reikia imtis veiksmų, buvo nurodyta ir Europos vartotojų darbotvarkėje (IP/12/491).

Patobulinta Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra labiau atsižvelgiama į konkrečius vartotojams rūpimus dalykus: neseniai atliktoje „Eurobarometro“ apklausoje trečdalis apklaustųjų nurodė, kad jie būtų labiau linkę pareikšti ieškinį, jeigu procedūros galėtų būti vykdomos tik raštu ir nereikėtų asmeniškai atvykti į teismą. Tobulinant procedūrą taip pat atsižvelgta į įmonėms susirūpinimą keliančius dalykus: atlikus viešas konsultacijas ir „Eurobarometro“ apklausą paaiškėjo, kad 45 proc. įmonių nesikreipia į teismą, nes teismo išlaidos būtų neproporcingos ieškinio sumai. Galiausiai pasiūlymu taip pat atsižvelgta į Europos Parlamento raginimus imtis veiksmų ir užtikrinti, kad vartotojai ir įmonės geriau išnaudotų ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindiniai faktai

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Reglamentas (EB) Nr. 861/2007) siekiama sudaryti geresnes galimybes pasinaudoti teise kreiptis į teismą – supaprastinti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimą tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose ir sumažinti išlaidas. Ji parengta visų pirma siekiant padėti vartotojams apginti savo teises ir užtikrinti galimybę kreiptis į teismą tarpvalstybinio pobūdžio bylose. Priemonė pradėta taikyti 2009 m. sausio 1 d.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų – bylos, kurių ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, neviršija 2 000 EUR (tuo metu, kai kompetentingas teismas gauna užpildytą ieškinio formą). Sprendimas priimamas vartotojo šalyje arba, jei vartotojas pageidauja, atsakovo šalyje. Apsaugomos abiejų šalių procedūrinės teisės, o priėmus sprendimą jis tampa tiesiogiai vykdytinas pralaimėjusios šalies valstybėje narėje ir bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Procedūra iš esmės vykdoma raštu, naudojant nustatytas formas. Advokatas nėra privalomas.

Viešos konsultacijos dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros vyko šių metų kovo–birželio mėn. (IP/13/240).

Sėkmingo ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo pavyzdys

Vartotojų pavyzdys. Vartotojas iš Austrijos vokiškoje interneto svetainėje užsisakė slidinėjimo įrangos. Jis banko pavedimu iš anksto sumokėjo 1 800 EUR, tačiau aprangos negavo, o prekiautojas už prekę sumokėtų pinigų negrąžino. Todėl vartotojas pradėjo Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Austrijos Linco teismas priėmė vartotojui palankų sprendimą, kurio vykdymą užtikrino Vokietijos valdžios institucijos Šarlotenburge. Vartotojui buvo grąžinti už pirkinį sumokėti pinigai.

MVĮ pavyzdys. Portugalijoje veikiantis mažmeninis kosmetikos pardavėjas ėmėsi savo parduotuvės remonto ir iš Ispanijos gamintojo užsisakė plytelių už 8 000 EUR. Pristačius plyteles MVĮ apmokėjo sąskaitą-faktūrą, bet pradėjus darbus buvo pastebėta, kad maždaug pusė plytelių yra nelygios ir negali būti naudojamos.

Mažmeninis prekiautojas kreipėsi į Ispanijos bendrovę prašydamas pakeisti plyteles, tačiau ji atsisakė tai padaryti ir nesutiko grąžinti pinigų. Tuomet mažmeninis prekiautojas portugalas vietos teismui (kadangi sutartis įvykdyta Portugalijoje) pateikė ieškinį dėl nedidelių sumų, prie kurio pridėjo sąskaitą-faktūrą ir paprašė sumokėti 3 000 EUR kompensaciją. Teismas įteikė ieškinį Ispanijos bendrovei, tačiau ji pareiškė prieštaravimą, teikdama, kad plytelės buvo kokybiškos. Teismas paprašė eksperto pateikti savo nuomonę. Ekspertas patvirtino, kad plytelės buvo blogos kokybės.

Teismas priėmė sprendimą, kad šis įrodymas yra pakankamas, ir nurodė Ispanijos bendrovei sumokėti 3 000 EUR kompensaciją bei padengti bylinėjimosi išlaidas.

Daugiau informacijos

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Priedas. Vaizdinė informacija Kaip veikia ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra


Side Bar