Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 19. studenoga 2013.

Kupovali ste na internetu i želite povrat novca? Prijedlog Komisije za sporove male vrijednosti pomaže potrošačima i MSP-ovima

Kupili ste novi televizor ravnog 3D zaslona koji nikad nije stigao? Ili ste platili stranom dobavljaču i dobili proizvod u kvaru? Ne brinite, svoje novce možete povratiti na jeftin način. U današnjem prijedlogu Europska komisija predložila je jačanje položaja potrošača i poduzeća u prekograničnim sporovima male vrijednosti. Od 2007. EU raspolaže postupkom za rješavanje građanskih i trgovačkih sporova male vrijednosti na jednostavan način: Europski postupak za sporove male vrijednosti. Šest godina kasnije Komisija nastoji na temelju prikupljenih iskustava europski postupak za sporove male vrijednosti učiniti još jednostavnijim, jeftinijim i primjenjivijim za potrošače i poduzeća. Ključna promjena u današnjem prijedlogu dizanje je gornje granice za zahtjev za povrat u okviru postupka s trenutačnih 2 000 EUR na 10 000 EUR. Najviše koristi od te promjene imat će mala poduzeća, budući da je trenutačno samo 20 % poslovnih tužbenih zahtjeva ispod praga od 2 000 EUR.

Ni jedan zahtjev potrošača ili poduzeća nije premale vrijednosti za pravedni postupak”, rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica za pravosuđe EU-a. „Saslušavši potrošače i poduzeća Europska komisija danas predlaže pravila pomoću kojih će pravi europski postupak postati učinkovitiji i važniji u svakodnevnom životu. U vrijeme kad se Europska unija suočava s velikim gospodarskim izazovima, poboljšavanje učinkovitosti pravosuđa u EU-u ključno je za ponovnu uspostavu rasta i jačanje trgovine. Danas djelujemo kako bismo pojednostavili postupak za rješavanje sporova male vrijednosti na našem jedinstvenom tržištu. Potrošači i MSP-ovi trebaju se osjećati kao u vlastitoj zemlji prilikom prekogranične kupovine.”

Europski postupak za sporove male vrijednosti, donesen 2007., a koji se primjenjuje od 2009., pokazao se korisnim alatom. Njime su se smanjili troškovi vođenja prekograničnih sporova male vrijednosti do 40 % i skratilo trajanje sporova s 2 godine i 5 mjeseci na prosječno 5 mjeseci. Međutim, moglo bi biti još bolje. Prema izvješću Komisije o europskom postupku za sporove male vrijednosti gornja granica za tužbene zahtjeve od 2 000 EUR isključuje previše sporova male vrijednosti, osobito sporove malih i srednjih poduzeća. Veliki broj sporova također je isključen zbog ograničene definicije toga što je zapravo „prekogranični” spor. Na primjer, automobilska nesreća na graničnom području druge države članice ili ugovor o najmu nekretnine za odmor trenutačno nisu obuhvaćeni ovim postupkom.

Komisija stoga poduzima mjere kako bi poboljšala korisnost ovog postupka uvođenjem ciljane skupine konkretnih izmjena u načinu djelovanja postupka. Prijedlog Komisije da se preispita Uredba o sporovima male vrijednosti prije svega će:

Dignuti prag za „male sporove” s 2 000 EUR na najviše 10 000 EUR. To će biti od koristi prije svega MSP-ovima budući da će postupak biti primjenjiv u do 50 % slučajeva tužbenih zahtjeva poduzeća (u usporedbi s današnjih 20 %). I potrošači će imati koristi jer otprilike jedna petina njihovih zahtjeva prelazi granicu od 2 000 EUR.

Proširiti definiciju „prekograničnih” slučajeva kako bi se pomoglo većem broju potrošača i poduzeća u rješavanju prekograničnih sporova.

Ograničiti sudske pristojbe: u okviru postojećeg postupka za sporove male vrijednosti sudske su pristojbe ponekad nerazmjerne, a u nekim slučajevima čak i prekoračuju vrijednost samog spora. Današnjim prijedlogom osigurat će se da sudske pristojbe ne prekoračuju 10 % vrijednosti spora i da minimalna pristojbina ne može biti veća od 35 EUR. Osim toga osigurat će se da se sudske pristojbine mogu platiti kreditnom karticom putem interneta.

Smanjiti birokraciju i putne troškove: novim će se pravilima podnositeljima tužbenih zahtjeva omogućiti pokretanje postupka putem interneta: e-pošta postat će zakonski važeće sredstvo komuniciranja između stranaka, a telekonferencije i videokonferencije postat će uobičajeni alati na raspravama kad god to bude potrebno.

Današnjim prijedlogom Komisija potrošačima i poduzećima omogućava učinkovit pristup pravosuđu kako bi s povjerenjem bolje iskorištavali jedinstveno tržište. Prijedlog sam ostvaruje jedan od 12 konkretnih mjera utvrđenih početkom godine u drugom Izvješću o građanstvu EU-a čiji je cilj pomoći građanima bolje ostvarivati svoja prava npr. prilikom kupovine na internetu. Potreba pokretanja mjera istaknuta je i na Europskoj potrošačkoj agendi (IP/12/491).

Poboljšanim europskim postupkom za sporove male vrijednosti odgovara se i na ozbiljna pitanja građana: npr., u posebnom istraživanju Eurobarometra jedna trećina ispitanika navela je da bi bili skloniji podnijeti tužbu ako bi se postupci mogli voditi samo pisanim putem, bez potrebe za fizičkim odlaskom na sud. Poboljšanim postupkom rješavaju se i problemi poduzetnika: u javnom savjetovanju i istraživanju Eurobarometra 45 % poduzeća izjavilo je da ne ide na sud jer su troškovi sudskog postupka nerazmjerni sporu. Osim toga, prijedlogom se odgovara i na poziv na djelovanje od strane Europskog parlamenta kako bi se osiguralo da potrošači i poduzeća imaju više koristi od postupka za sporove male vrijednosti.

Pozadina

Cilj je Europskog postupka za sporove male vrijednosti (Uredba (EZ) br. 861/2007) poboljšati pristup pravosuđu pojednostavljenim parničnim postupcima u prekograničnim sporovima male vrijednosti u građanskim i trgovinskim pitanjima te smanjenjem troškova. Posebno je zamišljen kako bi pomogao potrošačima u ostvarivanju prava i osigurao pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima. Mehanizam se počeo primjenjivati 1. siječnja 2009.

U okviru postojećeg postupka „sporovi male vrijednosti” jesu slučajevi koji se odnose na iznose od najviše 2 000 EUR isključujući kamate, troškove i isplate (u trenutku kad je nadležni sud zaprimio tužbu). Presuda se donosi u državi potrošačeva prebivališta ili, ako to zatraži potrošač, u državi tuženog poduzeća. Postupovna su prava obiju stranaka zaštićena, a presuda u trenutku donošenja postaje izravno primjenjiva u državi stranke koja je izgubila spor i svakoj drugoj državi članici EU-a. Postupak se uglavnom vodi pismenim putem koristeći unaprijed određene obrasce. Zastupanje od strane odvjetnika nije obvezno.

Javno savjetovanje o europskom postupku za sporove male vrijednosti odvijalo se od ožujka do lipnja ove godine (IP/13/240).

Priča koja pokazuje kako funkcionira postupak u sporovima male vrijednosti

Primjer potrošača: Austrijski potrošač naručio je skijašku opremu na njemačkom web-mjestu. Unaprijed je platio 1 800 EUR bankovnim prijenosom. Trgovac nikad nije dostavio opremu, a nije nadoknadio ni kupovnu cijenu. Potrošač je stoga pokrenuo europski postupak za sporove male vrijednosti. Austrijski sud u Linzu donio je presudu u prilog potrošaču, a provela su je njemačka nadležna tijela u Charlottenburgu. Potrošač je zatim primio povrat u iznosu kupovne cijene.

Primjer MSP-a: Trgovac kozmetikom u Portugalu renovirao je svoju trgovinu i naručio keramičke pločice u vrijednosti od 8 000 EUR od španjolskog proizvođača. Nakon isporuke MSP je platio račun, no kako je počela renovacija otkrilo se da je oko pola pločica zakrivljeno i prema tome neupotrebljivo.

Portugalski je trgovac zatražio zamjenu pločica, no španjolsko je poduzeće odbilo zahtjev, a i povrat novca. Portugalski je trgovac pokrenuo postupak spora male vrijednosti na lokalnom sudu (jer je mjesto izvršavanja ugovora bilo u Portugalu), priložio račun i zatražio nadoknadu u iznosu od 3 000 EUR. Sud je zahtjev uručio španjolskom poduzeću koje je prosvjedovalo i izjavilo da su pločice bile dobre kvalitete. Sud je zatražio mišljenje stručnjaka koji je potvrdio da su pločice loše kvalitete.

Sud je donio odluku da je to primjeren i dostatan dokaz i odredio da španjolsko poduzeće plati nadoknadu od 3 000 EUR kao i troškove.

Dodatne informacije

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Prilog: Infografika: Kako funkcionira postupak za sporove male vrijednosti

Side Bar