Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013

Αγοράσατε κάτι μέσω διαδικτύου και θέλετε να σας επιστραφούν τα χρήματά σας; Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικροδιαφορές βοηθά τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ

Αγοράσατε καινούργια τηλεόραση επίπεδης οθόνης 3D και δεν τη λάβατε ποτέ; Ή πληρώσατε έναν προμηθευτή του εξωτερικού και σας παρέδωσε ελαττωματικό προϊόν; Μην ανησυχείτε, υπάρχει ένας φθηνός τρόπος να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στις διασυνοριακές διαφορές μικρού ύψους. Ήδη από το 2007, υπάρχει στην ΕΕ μια διαδικασία για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών με απλουστευμένο τρόπο: η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών. Σήμερα, η Επιτροπή στηρίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε αυτά τα έξι χρόνια για να κάνει την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών ακόμη πιο απλή, φθηνή και χρήσιμη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η βασική αλλαγή που προτείνεται σήμερα αφορά την αύξηση του ανώτατου ορίου για την κατάθεση αίτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής από 2.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 10.000 ευρώ. Οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της αλλαγής – δεδομένου ότι, αυτή τη στιγμή, μόνο το 20% των εμπορικών απαιτήσεων είναι κάτω από το όριο των 2.000 ευρώ.

«Καμία απαίτηση καταναλωτή ή επιχείρησης δεν πρέπει να θεωρείται πολύ μικρή για την απονομή δικαιοσύνης», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Έχοντας ακούσει προσεκτικά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή προτείνει σήμερα κανόνες που θα κάνουν αποτελεσματικότερη και καλύτερα προσαρμοσμένη στην καθημερινή ζωή των πολιτών αυτήν την πραγματικά ευρωπαϊκή διαδικασία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές προκλήσεις, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης έχει καίρια σημασία για την επαναφορά της ανάπτυξης και την τόνωση του εμπορίου. Σήμερα απλουστεύουμε τη διαδικασία επίλυσης διαφορών χαμηλής αξίας στην ενιαία αγορά μας. Οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να νιώθουν σαν να βρίσκονταν στη χώρα τους όταν κάνουν διασυνοριακές αγορές.»

Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών, που εγκρίθηκε το 2007 και εφαρμόζεται από το 2009, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο που έχει αποδείξει την αξία του. Έχει μειώσει το κόστος εκδίκασης διασυνοριακών μικροδιαφορών μέχρι και 40% και τη διάρκεια της εκδίκασης από 2 έτη και 5 μήνες σε 5 μήνες κατά μέσο όρο. Υπάρχουν, ωστόσο, περιθώρια βελτίωσης. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, το ανώτατο όριο των 2.000 ευρώ για την κατάθεση αίτησης αποκλείει πάρα πολλές διαφορές χαμηλής αξίας, και ιδίως διαφορές που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας μεγάλος αριθμός διαφορών αποκλείονται επίσης εξαιτίας του στενού ορισμού της έννοιας της «διασυνοριακής διαφοράς», γεγονός που σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένα τροχαίο ατύχημα σε παραμεθόρια περιοχή άλλου κράτους μέλους ή μια σύμβαση μίσθωσης κατοικίας διακοπών δεν καλύπτονται επί του παρόντος από τη διαδικασία.

Συνεπώς, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να γίνει η διαδικασία χρησιμότερη, θεσπίζοντας μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία στην πράξη. Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού περί Μικροδιαφορών θα φέρει κυρίως τα εξής αποτελέσματα:

Αύξηση του ανώτατου ορίου κατάθεσης αίτησης για «μικροδιαφορά» από 2.000 σε 10.000 ευρώ. Αυτό θα ωφελήσει κυρίως τις ΜΜΕ, καθώς η σημερινή διαδικασία θα μπορεί να εφαρμόζεται για το 50% (έναντι 20% σήμερα) των επιχειρηματικών διαφορών. Θα ωφεληθούν επίσης οι καταναλωτές, δεδομένου ότι περίπου το ένα πέμπτο των απαιτήσεών τους αφορούν ποσό άνω των 2.000 ευρώ.

Διεύρυνση του ορισμού της έννοιας «διασυνοριακός», ώστε να μπορούν περισσότεροι καταναλωτές και επιχειρήσεις να επιλύουν τις διασυνοριακές διαφορές τους.

Κάλυψη δικαστικών εξόδων: Με βάση την ισχύουσα διαδικασία μικροδιαφορών, τα δικαστικά έξοδα ενδέχεται να είναι δυσανάλογα, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να υπερβαίνουν και την ίδια την αξία της απαίτησης. Η σημερινή πρόταση εξασφαλίζει ότι τα δικαστικά έξοδα δεν θα υπερβαίνουν το 10% της αξίας της απαίτησης, ενώ το ελάχιστο δικαστικό τέλος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 35 ευρώ. Προβλέπει επίσης ότι τα δικαστικά έξοδα θα μπορούν να καταβάλλονται με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου.

Μείωση της γραφειοκρατίας και των ταξιδιωτικών εξόδων: Οι νέοι κανόνες θα δίνουν τη δυνατότητα στους αιτούντες να κινούν τη διαδικασία μέσω διαδικτύου: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα αποτελεί ένα νομικά έγκυρο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ενώ η τηλεδιάσκεψη και η βιντεοδιάσκεψη θα αποτελούν εύλογα μέσα προφορικής ακρόασης, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία.

Με τη σημερινή της πρόταση, η Επιτροπή διευκολύνει την ουσιαστική πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη και να αξιοποιούν καλύτερα την ενιαία αγορά. Έτσι, υλοποιεί μία από τις 12 συγκεκριμένες δράσεις που περιλαμβάνονται στη δεύτερη έκθεση για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, με στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν καλύτερη χρήση των δικαιωμάτων τους όταν, για παράδειγμα, προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές. Η ανάγκη για ανάληψη δράσης επισημαίνεται και στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές (IP/12/491).

Η βελτιωμένη Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών αποτελεί απάντηση στις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών: σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα τους ήταν πιο εύκολο να καταθέσουν αίτηση, εάν υπήρχε η δυνατότητα γραπτής μόνο διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο δικαστήριο. Η βελτιωμένη διαδικασία αποτελεί επίσης απάντηση στις ανησυχίες των επιχειρήσεων: σε σχετική δημόσια διαβούλευση και σε δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου το 45% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν προσφεύγουν στο δικαστήριο γιατί θεωρούν τα δικαστικά έξοδα δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με την αξία της διαφοράς. Τέλος, η πρόταση αποτελεί απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δράση, ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν περισσότερο τη διαδικασία μικροδιαφορών.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών (κανονισμός (EΚ) αριθ. 861/2007) σκοπό έχει να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη χάρη στην απλούστευση της εκδίκασης διασυνοριακών μικροδιαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και να μειώσει το σχετικό κόστος. Η διαδικασία αυτή έχει εκπονηθεί ειδικά για να βοηθά τους καταναλωτές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, καθώς και για να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσον αφορά διασυνοριακές υποθέσεις. Για πρώτη φορά, άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σύμφωνα με τη σημερινή διαδικασία, «μικροδιαφορές» θεωρούνται οι υποθέσεις που αφορούν ποσά κάτω των 2.000 ευρώ, εξαιρουμένων των τόκων, των δαπανών και των λοιπών εξόδων (κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο). Η δικαστική απόφαση λαμβάνεται στη χώρα διαμονής του καταναλωτή ή στη χώρα της εταιρείας από την οποία διεκδικεί την αξίωση ο καταναλωτής, εφόσον αυτός το επιλέξει. Τα δικονομικά δικαιώματα και των δύο μερών είναι εξασφαλισμένα, η δε δικαστική απόφαση καθίσταται άμεσα εκτελεστή στη χώρα του ηττηθέντος διαδίκου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία διεξάγεται κυρίως εγγράφως με τα προκαθορισμένα έντυπα. Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι απαραίτητη.

Για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους (IP/13/240).

Παραδείγματα που δείχνουν πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία μικροδιαφορών

Παράδειγμα σχετικό με καταναλωτή: Ένας Αυστριακός παράγγειλε εξοπλισμό του σκι από μια γερμανική ιστοσελίδα και πλήρωσε εκ των προτέρων, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, 1.800 ευρώ. Ο έμπορος όμως δεν παρέδωσε ποτέ τον εξοπλισμό, ούτε επέστρεψε το ποσό. Κατά συνέπεια, ο καταναλωτής κίνησε την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών. Το αρμόδιο αυστριακό δικαστήριο του Linz εξέδωσε απόφαση υπέρ του καταναλωτή, η οποία εφαρμόστηκε από τις γερμανικές αρχές του Charlottenburg. Στη συνέχεια, επιστράφηκε στον καταναλωτή το ποσό της αγοράς.

Παράδειγμα σχετικό με μικρομεσαία επιχείρηση: Ένας έμπορος καλλυντικών στην Πορτογαλία έκανε ανακαίνιση στο κατάστημά του και παρήγγειλε σε Ισπανό παραγωγό πλακίδια αξίας 8.000 ευρώ. Μετά την παράδοση, η μικρομεσαία αυτή επιχείρηση πλήρωσε το τιμολόγιο, αλλά όταν άρχισε η ανακαίνιση φάνηκε ότι τα μισά περίπου πλακίδια ήταν κυρτά, και, ως εκ τούτου, αδύνατο να χρησιμοποιηθούν.

Η πορτογαλική επιχείρηση ζήτησε αλλαγή των πλακιδίων, αλλά η ισπανική εταιρεία αρνήθηκε, όπως αρνήθηκε και να επιστρέψει το σχετικό ποσό. Ο Πορτογάλος έμπορος κατέθεσε αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία μικροδιαφορών, προς το τοπικό του δικαστήριο (δεδομένου ότι ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης ήταν η Πορτογαλία) επισυνάπτοντας το τιμολόγιο, και ζήτησε αποζημίωση ύψους 3.000 ευρώ. Το δικαστήριο επέδωσε την αίτηση στην ισπανική εταιρεία, η οποία όμως εξέφρασε αντιρρήσεις για την αξίωση, δηλώνοντας ότι τα πλακίδια ήταν καλής ποιότητας. Το δικαστήριο ζήτησε τη γνώμη εμπειρογνώμονα, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα πλακίδια ήταν κακής ποιότητας.

Το δικαστήριο απεφάνθη ότι τα στοιχεία αυτά ήταν κατάλληλα και επαρκή, και καταδίκασε την ισπανική εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση ύψους 3.000 ευρώ, καθώς και τα σχετικά έξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες

See MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

European Commission – Small Claims Procedure
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justice portal – Small claims forms
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Citizen Factsheet

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/2013_small_claims_factsheet

Report of the European Consumer Centre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer Survey on the Small Claims Procedure:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα: Γραφική απεικόνιση: Πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία μικροδιαφορών


Side Bar