Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 november 2013

Volkswagen bäst i världen på FoU-investeringar

För första gången sedan 2004 är det ett EU-baserat företag som är världens största privata investerare inom forskning och utveckling – den tyska biltillverkaren Volkswagen. Volkswagen toppar, med en investering på 9,5 miljarder euro under 2012, resultattavlan över industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar som Europeiska kommissionen sammanställt. Totalt sett ökade de EU-baserade företagen (527 stycken) sina FoU-investeringar med 6,3 %, vilket är strax över genomsnittet för de 2 000 företagen i resultattavlan (+ 6,2 %). Precis som förra året ligger de dock efter sina amerikanska motparter (+ 8,2 %). EU-företagen uppvisar ett blandat resultat beroende på vilken sektor de tillhör, med stark FoU-tillväxt i vissa sektorer och stagnation och tillbakagång på annat håll. Företagen som ingår i EU:s resultattavla räknar med att öka sina satsningar på forskning och utveckling med i genomsnitt 2,6 % per år under perioden 2013–2015, vilket är en minskning jämfört med prognosen föregående år.

EU ligger fortfarande efter sina främsta konkurrenter när det gäller företagens investeringar i FoU, och det finns en del varningssignaler i de senaste rapporterna. Trots de positiva resultaten för EU:s främsta företag inom viktiga industrisektorer, till exempel fordon, är vi fortfarande för svaga inom högteknologiska sektorer, som bioteknik och programvara, säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap.

Den genomsnittliga ökningen för FoU på 6,2 % för företagen i resultattavlan, kunde ske trots en avmattning i nettoförsäljningen (+ 4,2 % jämfört med + 9,9 % år 2011) och en minskning av rörelseresultaten på 10,1 % under 2012. EU:s övergripande positiva resultat berodde till stor del på de tyska företagens satsningar på FoU, särskilt inom fordonsindustrin.

Andra plats i rankningen går till Samsung Electronics från Sydkorea med en investering på 8,3 miljarder euro. Bland de andra tio främsta företagen finns fem USA-baserade (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson och Pfizer), två från Schweiz (Roche och Novartis) och ett från Japan (Toyota).

EU-baserade företag inom fordons- och reservdelssektorn uppvisade en stark utveckling av FoU med en ökning på 14,4 %, vilket kan jämföras med en minskning på 2,6 % för de amerikanska motparterna. De EU-baserade företagen överträffade även de amerikanska när det gäller industriteknik (+ 12,3 % jämfört med + 9,4 %) och rymdindustri och försvar (+ 9,5 % jämfört med -1,3 %). Resultaten för EU-företagen inom IKT-sektorn var blandade. Programvara och datortjänster går bra (+ 14,2 %) medan maskinvara visar en viss nedgång (-2,3 %). De amerikanska företagen har dock klarat sig bra i båda dessa sektorer (+ 12,6 % och + 14,8 %).

En analys av tendenserna under de senaste tio åren visar att USA fortsätter att öka sin specialisering på FoU-intensiva sektorer som IKT och hälsa, som fick 70 % av de totala FoU-investeringarna bland amerikanska företag i resultattavlan under 2012 jämfört med 64 % under 2004.

Trots den starka amerikanska ledningen i dessa ytterst FoU-intensiva sektorer, visar en närmare titt på de lägre rankade av EU-företagen att det finns ett stort antal högpresterande företag inom sektorer som programvara och bioteknik, företag som kan bli ledande i framtiden.

Bakgrund

EU:s resultattavla över investeringar i industriell forskning och utveckling offentliggörs varje år av Europeiska kommissionen (GD Forskning och innovation och Gemensamma forskningscentret). 2013 års EU:s resultattavla över investeringar i industriell forskning och utveckling bygger på ett urval av 2 000 företag, alla större investerare i FoU som tillsammans står för ett investeringsvärde motsvarande över 90 % av de totala FoU-utgifterna i företag världen över. Den mäter det samlade värdet av deras globala FoU-investeringar som finansieras med egna medel, oavsett var FoU-verksamheten äger rum. I urvalet ingår företag som investerat mer än 22,6 miljoner euro i FoU under 2012 och som har sitt säte i EU (527), USA (658), Japan (353) och andra länder (462), däribland Kina, Sydkorea, Schweiz, Indien, Kanada, Australien, Israel, Norge och Brasilien.

EU:s resultattavla över FoU-investeringar kompletteras med EU-enkäten om industriell forskning och utveckling. Denna enkät tar in kvalitativ information om faktorer och frågor som rör och påverkar företagens nuvarande och framtida investeringsstrategier inom FoU. Enkätresultaten för 2013 bygger på 172 svar från i huvudsak större företag bland de 1 000 EU-baserade företagen i 2012 års EU-resultattavla. Svaren inkom mellan april och juni 2012.

MEMO/13/1000

De fullständiga rapporterna finns på följande webbadress:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Mer information om Horisont 2020 finns på

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Mer information om innovationsunionen finns på

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar