Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 18. novembra 2013

Volkswagen na vrhu svetovne lestvice vlagateljev v raziskave in razvoj, rezultati podjetij EU sicer mešani

Največji industrijski vlagatelj v raziskave in razvoj iz zasebnega sektorja je prvič od leta 2004 evropsko podjetje, in sicer nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen. Z naložbami v višini 9,5 milijarde evrov v letu 2012 Volkswagen zaseda prvo mesto v poročilu Evropske komisije o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU za leto 2013 (2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard). Na splošno so podjetja s sedežem v EU (527 podjetij) okrepila naložbe v raziskave in razvoj za 6,3 %, kar je tik nad povprečjem, ki ga dosega 2000 podjetij, vključenih v poročilo (+6,2 %), vendar so tako kot lani zaostajala za ameriškimi podjetji (+8,2 %). Podatki za podjetja EU kažejo tudi na razlike v naložbah po sektorjih, saj so se v nekaterih naložbe močno povečale, v nekaterih pa ostajajo enake ali so se zmanjšale. Podjetja EU, vključena v poročilo, načrtujejo povečanje svojih naložb v raziskave in razvoj za povprečno 2,6 % letno v obdobju 2013–2015, kar je manj kot v prejšnjem letu.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „V industrijskih naložbah v raziskave in razvoj EU še vedno zaostaja za svojimi glavnimi tekmeci in v zadnjih poročilih so nekateri zaskrbljujoči znaki. Kljub pozitivnim rezultatom najuspešnejših podjetij EU v velikih industrijskih sektorjih, kot sta avtomobilski in farmacevtski sektor, so naše naložbe v visokotehnoloških sektorjih, kakršen je sektor programske opreme, še vedno premajhne.“

Povprečno povečanje naložb podjetij iz poročila v raziskave in razvoj, in sicer za 6,2 %, se je doseglo kljub zmanjšanju neto rasti prodaje (+4,2 % v primerjavi z +9,9 % v letu 2011) in 10,1-odstotnem zmanjšanju dobička iz poslovanja v letu 2012. Splošni rezultati podjetij EU so pozitivni predvsem zaradi rasti naložb v raziskave in razvoj nemških podjetij, zlasti v avtomobilskem sektorju.

Na drugem mestu je podjetje Samsung Electronics iz Južne Koreje z naložbami v višini 8,3 milijarde evrov. Med ostalimi desetimi podjetji z najvišjimi naložbami je pet podjetij iz ZDA (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson in Pfizer), dve švicarski podjetji (Roche in Novartis) in eno japonsko (Toyota).

Podjetja iz avtomobilskega sektorja in sektorja avtomobilskih delov s sedežem v EU so močno povečala svoje naložbe v raziskave in razvoj (+14,4 % v primerjavi s tekmeci iz ZDA, katerih naložbe so se zmanjšale za 2,6 %). Prav tako so se podjetja EU bolje odrezala od ameriških v sektorju industrijskega inženiringa (+12,3 % v primerjavi s +9,4 %) ter vesoljskem in obrambnem sektorju (+9,5 % v primerjavi z –1,3 %). Rezultati podjetij EU v sektorju IKT so bili mešani, saj so se naložbe v sektorju programske opreme in računalniških storitev povečale (+14,2 %), v sektorju strojne opreme IT pa zmanjšale (–2,3 %). Nasprotno pa so se naložbe podjetij s sedežem v ZDA povečale v obeh sektorjih (+12,6 % oz. +14,8 %).

Analiza trendov v zadnjih 10 letih kaže, da ZDA še naprej povečujejo svojo specializacijo v sektorjih, ki so izrazito dejavni na področju raziskav in razvoja, kot so IKT in zdravje (70 % skupnih naložb ameriških podjetij iz poročila v raziskave in razvoj v letu 2012; leta 2004 je ta odstotek znašal 64 %).

Kljub veliki prednosti ZDA v teh sektorjih je iz pregleda stanja razvidno, da je med podjetji EU, ki so nižje na lestvici, veliko podjetij uspešnih v sektorjih, kot sta programska oprema in biotehnologija. Ta podjetja bodo v prihodnosti morda postala vodilna.

Ozadje

Evropska komisija (Generalni direktorat za raziskave in inovacije in Skupno raziskovalno središče) vsako leto objavi poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU. Poročilo za leto 2013 temelji na vzorcu 2 000 podjetij, vodilnih vlagateljev v raziskave in razvoj, katerih naložbe znašajo več kot 90 % vseh naložb v raziskave in razvoj, ki jih zagotavljajo podjetja z vsega sveta. Poročilo vsebuje tudi podatek o skupni vrednosti vseh naložb teh podjetij v raziskave in razvoj ne glede na lokacijo, kjer se zadevne dejavnosti raziskav in razvoja izvajajo. V vzorcu so zajeta podjetja, ki so leta 2012 v raziskave in razvoj vložila več kot 22,6 milijona evrov ter imajo sedež v EU (527), ZDA (658), na Japonskem (353) in v drugih državah (462), vključno s Kitajsko, Južno Korejo, Švico, Indijo, Kanado, Avstralijo, Izraelom, Norveško in Brazilijo.

Raziskava EU o trendih na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj (EU Survey on Industrial R&D Investment Trends) dopolnjuje poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU, saj so v njej zbrane kvalitativne informacije o dejavnikih in težavah, ki zadevajo sedanje in bodoče strategije naložb podjetij v raziskave in razvoj ter nanje vplivajo. Ugotovitve raziskave za leto 2013 temeljijo na 172 odgovorih zlasti večjih podjetij z lestvice 1 000 podjetij iz poročila o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU za leto 2012, ki imajo sedež v EU. Ti odgovori so bili zbrani med aprilom in junijem 2012.

MEMO/13/1000

Poročila so na voljo na spletni strani:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Več informacij o programu Obzorje 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Več informacij o Uniji inovacij:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar