Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. novembrī

“Volkswagen” ierindojas pirmajā vietā globālajā pētniecības un izstrādes rangu tabulā, bet ES uzņēmumu rādītāji ir visādi

Pirmo reizi kopš 2004. gada ES uzņēmums – Vācijas autobūves uzņēmums “Volkswagen” – atzīts par pasaules mēroga privātā sektora līderi pētniecībā un izstrādē ieguldīto līdzekļu apjoma ziņā. Uzņēmums “Volkswagen” ieņem pirmo vietu Eiropas Komisijas 2013. gada rezultātu apkopojumā par rūpniecības uzņēmumu ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē. Šī uzņēmuma ieguldījumi 2012. gadā sasniedza 9,5 miljardus eiro. Kopumā ES uzņēmumi (527 uzņēmumi) palielinājuši pētījumu un izstrādes ieguldījumus par 6,3 %, nedaudz pārsniedzot 2000 uzņēmumu vidējo rādītāju rezultātu apkopojumā (+ 6,2 %). Tomēr tāpat kā pagājušajā gadā tie atpaliek no ASV uzņēmumiem (+ 8,2 %). ES uzņēmumu rādītāji bija atšķirīgi arī dažādās nozarēs. Dažās nozarēs bija vērojama stabila pētījumu un izstrādes izaugsme, bet citās — stagnācija vai lejupslīde. Saistībā ar ES rezultātu apkopojumu apsekotie uzņēmumi laikposmā no 2013. gada līdz 2015. gadam ir iecerējuši palielināt ieguldījumus pētniecībā un izstrādē vidēji par 2,6 % gadā, kas liecina par pieticīgākām iecerēm salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna: “Vērtējot uzņēmēju ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, ES joprojām atpaliek no tās galvenajiem konkurentiem, un šajos jaunākajos ziņojumos aprakstītās tendences raisa bažas. Kaut arī rezultāti, kurus uzrāda vadošie ES uzņēmumi svarīgās rūpniecības nozarēs, tādās kā autobūve, vērtējami pozitīvi, mēs joprojām esam pārāk vāji augsto tehnoloģiju nozarēs, tādās kā biotehnoloģijas un programmatūra”.

Vidējo ieguldījumu pieaugumu pētniecībā un izstrādē par 6,2 % rezultātu apkopojumā iekļautie uzņēmumi panākuši par spīti tam, ka palēninājies neto pārdevumu pieaugums (+ 4,2 %, bet 2011. gadā — + 9,9 %) un ka peļņa no pamatdarbības 2012. gadā samazinājusies par 10,1 %. Kopumā pozitīvos ES rezultātus lielā mērā nosaka pētniecības un izstrādes izaugsmes tempi, kurus sasnieguši Vācijas uzņēmumi, jo īpaši autobūves nozarē.

Otrā vieta rangu tabulā ir Dienvidkorejas uzņēmumam “Samsung Electronics” ar ieguldījumiem 8,3 miljardu eiro apmērā. Pārējie pirmā desmitnieka uzņēmumi ir pieci ASV uzņēmumi (“Microsoft”, “Intel”, “Merck”, “Johnson & Johnson” un “Pfizer”), divi Šveices uzņēmumi (“Roche” un “Novartis”) un viens Japānas uzņēmums (“Toyota”).

ES uzņēmumi automobiļu un rezerves daļu nozarē panākuši stabilu izaugsmi pētniecības un izstrādes ziņā (+ 14,4 % salīdzinājumā ar šīs jomas ASV uzņēmumu rādītāju - 2,6 %). ES uzņēmumi pārspēja ASV uzņēmumus arī ražošanas organizācijā un tehnikā (attiecīgi + 12,3 % un + 9,4 %), kā arī aviācijas/kosmosa nozarēs un aizsardzībā (attiecīgi + 9,5 % un -1,3 %). Rezultāti, ko uzrāda ES IKT nozares uzņēmumi, kas sniedz ar programmatūru saistītus pakalpojumus un cita veida datorpakalpojumjus, ir labi (+ 14,2 %), bet tie, kuru specializācija ir IT aparatūra, uzrāda lejupslīdi (-2,3 %). Turpretim ASV uzņēmumu rezultāti abos šajos sektoros ir labi (attiecīgi + 12,6 % un + 14,8 %).

Pēdējo 10 gadu laikā novēroto tendenču analīze liecina, ka ASV turpina padziļināties tās specializācija pētījumu un izstrādes ziņā intensīvās nozarēs, tādās kā IKT un veselība (apsekoto ASV uzņēmumu ieguldījumi pētniecībā un izstrādē 2012. gadā sasniedza 70 % salīdzinājumā 64 % 2004. gadā).

Kaut arī ASV ir stabila līdere šajās pētījumu un izstrādes ziņā intensīvajās nozarēs, tuvāk aplūkojot ES uzņēmumu zemākas pakāpes pozīcijas, redzam daudzus uzņēmumus, kas uzrāda labus rezultātus tādās jomās kā programmatūra un biotehnoloģijas un var kļūt par līderiem nākotnē.

1.1 Vispārīga informācija

ES rezultātu apkopojumu par rūpniecības uzņēmumu ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē katru gadu publicē Eiropas Komisija (Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts un Kopīgais pētniecības centrs). 2013. gada rezultātu apkopojuma pamatā ir 2000 uzņēmumu izlase. Tie ir uzņēmumi, kuri pētniecībā un izstrādē iegulda visvairāk — šo ieguldījumu kopējā vērtība ir vairāk nekā 90 % no kopējiem uzņēmumu pētniecības un izstrādes izdevumiem visā pasaulē. Tajā novērtēta pētniecībā uz izstrādē ieguldīto pašu finanšu līdzekļu kopējā vērtība neatkarīgi no vietas, kur tiek veikti attiecīgie pētījumi un izstrāde. Šajā izlasē ir uzņēmumi, kas pētniecībā un izstrādē ieguldījuši vairāk nekā 22,6 miljonus eiro 2012. gadā un ir reģistrēti ES (527), ASV (658), Japānā (353) un citās valstīs (462), ieskaitot Ķīnu, Dienvidkoreju, Šveici, Indiju, Kanādu, Austrāliju, Izraēlu, Norvēģiju un Brazīliju.

ES apsekojums par rūpniecības uzņēmumu ieguldījumu tendencēm pētniecībā un izstrādē papildina ES rezultātu apkopojumu par rūpniecības uzņēmumu ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē, sniedzot kvalitatīvu informāciju par faktoriem un jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmumu pašreizējo un turpmāko stratēģiju pētniecības un izstrādes jomā un ietekmē to. 2013. gadā īstenotajā apsekojumā izmantotas 172 atbildes, ko pamatā sniedza lielie uzņēmumi, kurus atlasīja no 1000 ES uzņēmumiem, kurus aptvēra 2012. gada ES rezultātu apkopojums par rūpniecības uzņēmumu ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē. Šīs atbildes tika sniegtas laikposmā no 2012. gada aprīļa līdz jūnijam.

Pilns ziņojumu teksts:

MEMO/13/1000

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Plašāka informācija par programmu “Apvārsnis 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Sīkāku informācija par Inovācijas savienību skatiet:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktinformācija:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar