Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. marraskuuta 2013

Volkswagen tutkimuksen ja kehityksen globaalilla huipulla, muuten EU:n yritysten tulokset kirjavia

Ensimmäisen kerran sitten vuoden 2004 EU:n yritys, saksalainen autonvalmistaja Volkswagen, on maailman suurin yksityisen sektorin T&K-investoija. Volkswagen on Euroopan komission julkaiseman Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulun 2013 kärjessä. Sen investoinnit vuonna 2012 olivat 9,5 miljardia euroa. Kaiken kaikkiaan EU:hun sijoittautuneet yritykset (527 yritystä) lisäsivät T&K-investointejaan 6,3 prosenttia, mikä on hiukan tulostaulussa tarkasteltujen 2 000 yrityksen keskimääräistä kasvua (+6,2 %) enemmän. EU:n yritykset jäivät kuitenkin viime vuoden tapaan toiseksi yhdysvaltaisyrityksille (niiden vastaava luku oli +8,2 %). EU:n yritysten tulokset vaihtelivat toimialasta riippuen. Joillakin toimialoilla T&K-investointien kasvu oli huomattava, kun taas joillakin investoinnit polkivat paikallaan tai jopa vähentyivät. Tulostauluun sisältyvät EU:n yritykset suunnittelevat lisäävänsä T&K-investointejaan vuosittain keskimäärin 2,6 prosenttia vuosina 2013–2015, mikä on edellisvuoden odotuksia vähemmän.

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn totesi, että yritysten T&K-investointien osalta EU on edelleen jäljessä tärkeimpiä kilpailijoitaan. "Viimeaikaisissa raporteissa on havaittavissa huolestuttavia merkkejä. Tärkeillä teollisuuden aloilla, kuten autoteollisuudessa, toimivien EU:n huippuyritysten positiivisista tuloksista huolimatta olemme edelleen liian heikkoja korkean teknologian, kuten esimerkiksi bioteknologian ja ohjelmistotekniikan, aloilla."

Tulostauluun sisältyvien yritysten T&K-investoinnit kasvoivat 6,2 prosenttia, vaikka nettomyynti laski (vuoden 2011 9,9 prosentista 4,2 prosenttiin vuonna 2012) ja liikevoitto pieneni 10,1 prosenttia vuonna 2012. EU:n positiiviset kokonaistulokset johtuivat suurelta osin saksalaisten (erityisesti autoteollisuuden) yritysten T&K-investointien kasvusta.

Tulostaulussa toisella sijalla on eteläkorealainen Samsung Electronics, jonka investoinnit olivat 8,3 miljardia euroa. Mainittujen yritysten lisäksi tulostaulun kymmenen parhaan joukossa oli viisi yhdysvaltalaista yritystä (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson ja Pfizer), kaksi sveitsiläistä yritystä (Roche ja Novartis) ja yksi japanilainen yritys (Toyota).

EU:hun sijoittautuneet, ajoneuvoja ja niiden osia valmistavat yritykset kasvattivat T&K-investointejaan huomattavasti enemmän (14,4 %) kuin vastaavat yhdysvaltalaiset yritykset (-2,6%). EU:n yritykset investoivat niin ikään yhdysvaltalaisia yrityksiä enemmän tuotantotekniikan (EU +12,3 % / USA +9,4 %) ja avaruus- ja lentoteollisuuden sekä puolustusteollisuuden aloilla (+9,5 % / -1,3 %). Tieto- ja viestintätekniikan alalla toimivien EU:n yritysten tulokset olivat kirjavia. Ohjelmisto- ja tietokonepalvelut (+14,2 %) menestyivät tarkastelussa hyvin, mutta investoinnit tietotekniikkalaitteistoihin vähentyivät (-2,3 %). Yhdysvaltalaiset yritykset sen sijaan menestyivät hyvin molemmilla aloilla (+12,6 % ja +14,8 %).

Kymmenen viime vuoden kehityssuuntausten arviointi osoittaa, että Yhdysvallat jatkavat erikoistumistaan T&K-intensiivisiin aloihin, kuten tieto- ja viestintätekniikkaan ja terveyteen. Näiden alojen osuus tulostauluun sisältyvien yhdysvaltalaisyritysten T&K-investoinneista oli 70 prosenttia vuonna 2012, kun vuonna 2004 se oli 64 prosenttia.

Vaikka Yhdysvallat onkin selvässä johtoasemassa näillä erittäin T&K-intensiivisillä aloilla, tarkastelussa huonommin sijoittuneiden EU:n yritysten lähempi tarkastelu osoittaa, että EU:sta löytyy esimerkiksi ohjelmointitekniikan ja biotekniikan aloilla merkittävä määrä hyvän tuloksen saavuttaneita yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia sijoittua kärkeen tulevaisuudessa.

Tausta

Euroopan komissio (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja yhteinen tutkimuskeskus) julkaisee Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulun vuosittain. Vuoden 2013 tulostaulu perustuu 2 000 yrityksen otokseen. Nämä yritykset ovat merkittäviä T&K-investoijia, ja yhdessä niiden investoinnit muodostavat maailmanlaajuisesti yli 90 prosenttia koko yritysmaailman T&K-investoinneista. Tulostaulussa mitataan niiden omista varoista rahoitettujen globaalien T&K-investointien kokonaisarvoa riippumatta siitä, missä kyseinen tutkimus ja kehitys tapahtuu. Otos muodostuu yrityksistä, jotka investoivat tutkimukseen ja kehitykseen enemmän kuin 22,6 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja jotka ovat sijoittautuneet EU:hun (527), Yhdysvaltoihin (658), Japaniin (353) ja muihin maihin (462) kuten Kiinaan, Etelä-Koreaan, Sveitsiin, Intiaan, Kanadaan, Australiaan, Israeliin, Norjaan ja Brasiliaan.

Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulua täydennetään teollisten T&K-investointien kehityssuuntauksia koskevalla tutkimuksella. Siinä kerätään laadullisia tietoja tekijöistä ja seikoista, jotka liittyvät ja vaikuttavat yritysten nykyisiin ja tuleviin T&K-investointistrategioihin. Vuoden 2013 tutkimuksen tulokset pohjautuvat 172 vastaukseen, jotka saatiin Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulun 1 000 yrityksen otokseen vuonna 2012 sisältyneiltä, pääosin suurilta yrityksiltä. Vastaukset saatiin huhtikuun ja kesäkuun 2012 välillä.

MEMO/13/1000

Raportit kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Lisätietoja Horisontti 2020 -ohjelmasta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Lisätietoja innovaatiounionista:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2) 298 73 03


Side Bar