Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. november 2013

VW teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute osas ülemaailmse pingerea tipus, kuid ELi ettevõtjate tulemused on selles valdkonnas üsna erinevad

Alates 2004. aastast on maailma suurimaks teadus- ja arendustegevuse erasektori investoriks esmakordselt ELi ettevõtja — Saksa autotootja Volkswagen.
Volkswagen investeeris 2012. aastal asjaomasesse valdkonda 9,5 miljardit eurot ning asus sellega Euroopa Komisjoni 2013. aasta ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabelit juhtima. Üldiselt suurendasid ELi ettevõtjad (527) teadus- ja arendustegevusse tehtavaid investeeringuid 6,3% võrra, mis on veidi rohkem kui 2000 ettevõtja keskmine näitaja tulemustabelis (+ 6,2%). Kuid nagu eelmisel aastalgi, jäädi maha USA ettevõtjatest (+ 8,2 %). Sõltuvalt sektorist olid ELi ettevõtjate tulemused erinevad. Mõnes sektoris oli teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute kasv väga suur, kuid teiste puhul võis täheldada paigalseisu või hoopis langust. ELi tulemustabeli uuringus osalenud ettevõtjad loodavad ajavahemikus 2013-2015 suurendada oma teadus- ja arendustegevusse tehtavaid investeeringuid keskmiselt 2,6% võrra aastas, mis on eelmisel aastal väljendatud ootustest vähem.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „EL jääb endiselt maha peamistest konkurentidest teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute osas ning viimastes aruannetes võib täheldada murettekitavaid märke. Vaatamata ELi tippettevõtete positiivsetele tulemustele sellistes olulistes tööstussektorites nagu autotööstus, oleme ikka veel liiga nõrgad kõrgtehnoloogilistes sektorites nagu biotehnoloogia ja tarkvara”.

Keskmine 6,2% kasv tulemustabeli uuringus osalenud ettevõtete teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute puhul sai võimalikuks vaatamata netomüügi kasvu aeglustumisele (+4,2% võrreldes +9,9% 2011. aastal) ning tegevuskasumi 10,1% langusele 2012. aastal. ELi üldine positiivne tulemus on tingitud peamiselt Saksa ettevõtjate teadus- arendustegevusse tehtavate investeeringute kasvust, eelkõige autotööstuses.

Teine koht pingereas kuulub Lõuna-Korea ettevõtjale Samsung Electronics, mille investeeringute summaks oli 8,3 miljardit eurot. TOP-10sse kuulusid veel viis ettevõtjat Ameerika Ühendriikidest (Microsoft oli Inteli, Merck, Johnson & Johnson ja Pfizer), kaks Šveitsist (Roche ja Novartis) ning üks Jaapanist (Toyota).

ELi ettevõtjad autode ja nende osade tootmise sektoris suurendasid investeeringuid teadus- arendustegevusse märkimisväärselt (+14,4% võrreldes -2,6% Ameerika Ühendriikide ettevõtjate puhul). ELi ettevõtjad edestasid oma Ameerika Ühendriikide konkurente samuti tööstustehnoloogia (+12,3 % võrreldes +9,4%) ning lennunduse ja kaitsetööstuse valdkondades (+9,5% võrreldes -1,3%). ELi ettevõtjate tulemused IKT sektoris on erinevad: tarkvara ja arvutiteenuste sektor on olnud edukas (+14,2%), kuid infotehnoloogia riistvara valdkonna investeeringute osas toimus langus (-2,3 %). Seevastu Ameerika Ühendriikide ettevõtjad olid edukad mõlemas sektoris (vastavalt +12,6 % ja +14,8%).

Suundumuste analüüs viimase kümne aasta jooksul näitab, et Ameerika Ühendriigid suurendavad jätkuvalt oma spetsialiseerumist kõrge teadus- ja arendustegevuse intensiivsusega sektoritele nagu näiteks info- ja sidetehnoloogia ning tervishoid (tulemustabelis osalenud Ameerika Ühendriikide ettevõtjate teadus- ja arendustegevusse tehtud koguinvesteeringute osakaal on 2012. aastal 70%, võrreldes 64% 2004. aastal).

Vaatamata sellele, et Ameerika Ühendriigid on saavutanud kõrge teadus- ja arendustegevuse intensiivsusega sektorites suure edumaa, võib lähemal vaatlusel täheldada, et tulemustabelis madalamal positsioonil asuvate ELi ettevõtjate hulgas on üsna palju ka tulemuslikke ettevõtjaid sellistes sektorites nagu tarkvara ja biotehnoloogia, mis võivad tulevikus juhtpositsioonile asuda.

Taustteave

ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabeli avaldab igal aastal Euroopa Komisjon (teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ning Teadusuuringute Ühiskeskus). 2013. aasta tulemustabel põhineb 2000 ettevõtja näitel. Need on suurimad teadus- ja arendustegevusse investeerijad, kelle investeeringute koguväärtus moodustab 90% kogu maailma ettevõtjate teadus- ja arendustegevusele eraldatavatest kogukuludest. Tulemustabelis mõõdetakse nende kõikide teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringute koguväärtust, olenemata tegevuse asukohast. Selles osalevad ettevõtjad, kes on 2012. aastal investeerinud teadus- ja arendustegevusse rohkem kui 22,6 miljonit eurot ning asuvad ELis (527 ettevõtjat), Ameerika Ühendriikides (658 ettevõtjat), Jaapanis (353 ettevõtjat) ja teistes riikides (462 ettevõtjat), muu hulgas Hiinas, Lõuna-Koreas, Šveitsis, Indias, Kanadas, Austraalias, Iisraelis, Norras ja Brasiilias.

ELi uuring tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute suundumuste kohta täiendab ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabelit, kogudes kvalitatiivset teavet nende tegurite ja probleemide kohta, mis mõjutavad ettevõtjate praeguseid ja tulevasi teadus- ja arendustegevuse investeerimisstrateegiaid. 2013. aasta uuringu tulemused põhinevad andmetel, mis saadi küsimustikule vastanud 172-lt peamiselt suurettevõtjalt, kes kuuluvad ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise 2012. aasta tulemustabelis loetletud 1 000 ELi ettevõtja hulka. Neid vastuseid koguti 2012. aasta aprillist juunini.

MEMO/13/1000

Aruannete täisversioonid on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Lisateave programmi „Horisont 2020” kohta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Lisateave juhtalgatuse „Innovaatiline liit” kohta:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar