Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2013

Η VW στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης έρευνας και ανάπτυξης, αλλά οι εταιρείες της ΕΕ σημειώνουν μεικτές επιδόσεις

Είναι η πρώτη φορά από το 2004 που μια εταιρεία της ΕΕ – η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen – είναι ο μεγαλύτερος ανά τον κόσμο επενδυτής σε έρευνα και ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα. Η Volkswagen βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&A στην ΕΕ για το 2013 με επένδυση ύψους 9,5 δισ. € το 2012. Συνολικά, οι επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ (527 εταιρείες) αύξησαν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη κατά 6,3 %, δηλαδή λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο των 2000 εταιρειών που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογίας (+ 6,2 %). Ωστόσο, όπως και το προηγούμενο έτος, υστερούσαν σε σύγκριση με τις ομόλογες εταιρείες των ΗΠΑ (+ 8,2 %). Οι εταιρείες της ΕΕ παρουσίασαν επίσης μεικτές επιδόσεις ανάλογα με τον κλάδο, με ισχυρή αύξηση στην έρευνα και ανάπτυξη σε ορισμένους κλάδους αλλά στασιμότητα ή μείωση σε άλλους. Οι εταιρείες της ΕΕ του πίνακα βαθμολογίας που ερευνήθηκαν προβλέπουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε έρευνα και ανάπτυξη κατά 2,6 % κατά μέσο όρο τον χρόνο για την περίοδο 2013-2015, ποσοστό που αποτελεί μείωση των προσδοκιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η κα Máire Geoghegan-Quinn, επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη δήλωσε: «Η ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της στις επιχειρηματικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και υπάρχουν ορισμένες ανησυχητικές ενδείξεις σε αυτές τις τελευταίες εκθέσεις. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των κορυφαίων επιχειρήσεων της ΕΕ σε σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, είμαστε ακόμα πολύ αδύναμοι σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως η βιοτεχνολογία και το λογισμικό».

Η αύξηση του 6,2 % κατά μέσο όρο στην ανάπτυξη της Ε&A των εταιρειών του πίνακα βαθμολογιών σημειώθηκε παρά την επιβράδυνση της αύξησης των καθαρών πωλήσεων (+ 4,2 % έναντι + 9,9 % το 2011) και τη μείωση κατά 10,1 % των λειτουργικών κερδών το 2012. Τα συνολικά θετικά αποτελέσματα της ΕΕ οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα ποσοστά αύξησης στην έρευνα και ανάπτυξη των γερμανικών εταιρειών, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Δεύτερη θέση στην κατάταξη κατέχει η εταιρεία Samsung Electronics από τη Νότια Κορέα με επένδυση ύψους 8,3 δισ. €. Μεταξύ των υπόλοιπων 10 κορυφαίων εταιρειών περιλαμβάνονται πέντε εταιρείες που έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ (η Microsoft, η Intel, η Merck, η Johnson & Johnson και η Pfizer), δύο στην Ελβετία (η Roche και η Novartis) και μία στην Ιαπωνία (η Toyota).

Οι εταιρείες με έδρα στην ΕΕ στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ανταλλακτικών παρουσίασαν ισχυρή αύξηση στην έρευνα και ανάπτυξη (+ 14,4 % έναντι - 2,6 % για τις ομόλογές τους στις ΗΠΑ). Επίσης, οι εταιρείες της ΕΕ ξεπέρασαν σε επιδόσεις εκείνες των ΗΠΑ στον τομέα των βιομηχανικών τεχνολογιών (+ 12,3 % έναντι + 9,4 %) και στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας (+ 9,5 % έναντι - 1,3 %). Τα αποτελέσματα των εταιρειών της ΕΕ στον τομέα των ΤΠΕ ήταν μεικτά: στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής είχαν καλές επιδόσεις (+ 14,2 %), αλλά παρουσίασαν μείωση στον τομέα υλικού πληροφορικής (- 2,3 %). Αντίθετα, οι εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ είχαν καλές επιδόσεις και στους δύο τομείς (+ 12,6 % και + 14,8 % αντίστοιχα).

Σύμφωνα με μια ανάλυση των τάσεων που παρατηρούνται κατά τα τελευταία 10 έτη, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνουν την εξειδίκευσή τους σε τομείς με έντονη έρευνα και ανάπτυξη, όπως οι ΤΠΕ και ο τομέας της υγείας (70 % των συνολικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη που πραγματοποίησαν το 2012 οι εταιρείες των ΗΠΑ του πίνακα αποτελεσμάτων έναντι 64 % το 2004).

Παρά το ισχυρό προβάδισμα των ΗΠΑ σε αυτούς τους τομείς με αρκετά έντονη έρευνα και ανάπτυξη, μια πιο προσεκτική εξέταση των χαμηλότερων κατατάξεων των εταιρειών της ΕΕ εμφανίζει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων με καλές επιδόσεις σε τομείς όπως το λογισμικό και η βιοτεχνολογία, επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν στο μέλλον να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο.

Ιστορικό

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στην ΕΕ δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ έρευνας και καινοτομίας και Κοινό Κέντρο Ερευνών). Ο πίνακας αποτελεσμάτων για το 2013 βασίζεται σε δείγμα 2000 εταιρειών, που αποτελούν τους κορυφαίους επενδυτές σε έρευνα και ανάπτυξη και που όλες μαζί αντιπροσωπεύουν μια επενδυτική αξία που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 90 % των συνολικών δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο εν λόγω πίνακας μετρά τη συνολική αξία των παγκόσμιων επενδύσεων στην Ε&Α που χρηματοδοτούνται με ίδια κεφάλαια, ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής της σχετικής Ε&Α. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες που έχουν επενδύσει περισσότερα από 22,6 εκατ. € στην Ε&Α το 2012 και έχουν την έδρα τους στην ΕΕ (527), στις ΗΠΑ (658), στην Ιαπωνία (353) και σε άλλες χώρες (462) μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Ελβετία, η Ινδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Νορβηγία και η Βραζιλία.

Η έρευνα της ΕΕ για τις τάσεις των βιομηχανικών επενδύσεων στην Ε&Α συμπληρώνει τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α στην ΕΕ συγκεντρώνοντας ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες και τα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές των εταιρειών σχετικά με τις επενδύσεις σε Ε&A. Τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2013 βασίζονται σε 172 απαντήσεις κυρίως από μεγαλύτερες εταιρείες από τις 1000 εταιρείες με έδρα στην ΕΕ στον πίνακα αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&A στην ΕΕ για το 2012. Οι απαντήσεις αυτές συλλέχθηκαν την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2012.

MEMO/13/1000

Για για το πλήρες κείμενο των εκθέσεων βλ.:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar