Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. november 2013

VW topper den globale FoU-rangliste, men indsatsen varierer blandt EU’s virksomheder

For første gang siden 2004 er en EU-virksomhed – den tyske bilfabrikant Volkswagen – verdens største FoU-investor i den private sektor. Volkswagen ligger øverst på 2013-udgaven af Europa-Kommissionens EU-resultattavle for virksomheders FoU-investeringer, EU Industrial R&D Investment Scoreboard, med en investering på 9,5 mia. EUR i 2012. Samlet set øgede resultattavlens EU-virksomheder (527 virksomheder) FoU-investeringerne med 6,3 %, hvilket er lidt over gennemsnittet for resultattavlens i alt 2 000 virksomheder (+ 6,2 %). Ligesom sidste år var de imidlertid bagud i forhold til resultattavlens amerikanske virksomheder (+ 8,2 %). EU-virksomhedernes indsats varierede også fra sektor til sektor. Der var kraftig FoU-vækst i nogle sektorer, men stagnation eller fald i andre. Virksomhederne på resultattavlen forventer at øge deres FoU-investeringer med i gennemsnit 2,6 % pr. år i perioden 2013-2015, hvilket er et fald i forventningerne i forhold til det foregående år.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtalte: "EU er stadig bagud i forhold til sine største konkurrenter, hvad angår erhvervsinvesteringer i FoU, og der er nogle foruroligende tegn i de seneste rapporter. På trods af de positive resultater for EU’s topvirksomheder i vigtige industrisektorer som automobilsektoren er vi stadig for svage i højteknologiske sektorer, f.eks. inden for bioteknologi og software."

Den gennemsnitlige stigning i FoU-vækst på 6,2 % for resultattavlens virksomheder skete på trods af faldende vækst i nettoomsætningen (+ 4,2 % mod + 9,9 % i 2011) og et fald på 10,1 % i driftsoverskuddet i 2012. EU's samlede positive resultater var i høj grad en følge af tyske virksomheders FoU-vækstrater, navnlig i automobilindustrien.

Samsung Electronics fra Sydkorea indtager 2. pladsen på listen med investeringer på 8,3 mia. EUR. Andre virksomheder på Top 10 omfatter fem baseret i USA (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson og Pfizer), to i Schweiz (Roche og Novartis) og en i Japan (Toyota).

EU-baserede virksomheder i automobil- og reservedelsindustrien havde kraftig FoU-vækst (+ 14,4 % sammenholdt med -2,6 % for resultattavlens amerikanske virksomheder). Virksomhederne i EU klarede sig også bedre end de amerikanske inden for produktionsteknik (+ 12,3 % mod + 9,4 %) og luft-/rumfart og forsvarsteknologi (+ 9,5 % mod -1,3 %). I IKT-sektoren var der varierende resultater blandt EU-virksomhederne. Software- og EDB-tjenester gjorde det godt (+ 14,2 %), mens der var et fald inden for IT-hardware (-2,3 %). Derimod gjorde de amerikanske virksomheder det godt i begge sektorer (henholdsvis + 12,6 % og + 14,8 %).

En analyse af udviklingen i de sidste ti år viser, at USA fortsat øger specialiseringen i FoU-intensive sektorer såsom IKT- og sundhedssektoren (70 % af de samlede FoU-investeringer, som de amerikanske virksomheder på resultattavlen foretog i 2012, mod 64 % i 2004).

På trods af den store amerikanske føring i disse meget FoU-intensive sektorer viser en nærmere analyse af de lavere rangerende EU-virksomheder, at mange af dem gør en god indsats i sektorer som f.eks. software og bioteknologi, og disse virksomheder kan blive førende i fremtiden.

Baggrund

EU Industrial R&D Investment Scoreboard offentliggøres hvert år af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Forskning og Innovation og Det Fælles Forskningscenter). 2013-resultattavlen bygger på 2 000 udvalgte virksomheder, som er topinvestorer i FoU, og som tilsammen tegner sig for en investeringsværdi svarende til mere end 90 % af det beløb, som alle virksomheder samlet set investerer i FoU på verdensplan. Resultattavlen måler den samlede værdi af virksomhedernes globale FoU-investeringer, som er finansieret med deres egne midler, uanset hvor i verden den pågældende forsknings- eller udviklingsaktivitet finder sted. Den udvalgte gruppe omfatter virksomheder, der investerede over 22,6 mio. EUR i FoU i 2012 og er baseret i EU (527), USA (658), Japan (353) og andre lande (462), herunder Kina, Sydkorea, Schweiz, Indien, Canada, Australien, Israel, Norge og Brasilien.

Tendensundersøgelsen EU Survey on Industrial R&D Investment Trends supplerer resultattavlen ved at indsamle kvalitative oplysninger om faktorer og forhold, der påvirker virksomhedernes nuværende og fremtidige FoU-investeringsstrategier. 2013-undersøgelsesresultaterne er baseret på 172 svar fra hovedsagelig større virksomheder blandt de 1 000 EU-baserede virksomheder i resultattavlen fra 2012. Disse svar blev indsamlet mellem april og juni 2012.

MEMO/13/1000

Hele rapporten findes på:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Yderligere oplysninger om Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Yderligere oplysninger om flagskibsinitiativet "Innovation i EU":

http://ec.europa.eu/research/innovation -union/index_en.cfm.

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar