Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. listopadu 2013

Volkswagen vede v celosvětovém hodnocení výzkumu a vývoje, ale výsledky společností EU jsou smíšené

Poprvé od roku 2004 se společnost z EU – a sice německá automobilka Volkswagen – stala největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje. Volkswagen investoval v roce 2012 celkem 9,5 miliardy EUR, a díky tomu se ocitl v čele žebříčku s názvem Srovnávací přehled EU o investicích průmyslových podniků do výzkumu a vývoje za rok 2013, který vypracovala Evropská komise. Podniky se sídlem v EU (527 společností) celkově navýšily své investice do výzkumu a vývoje o 6,3 %, což je o něco málo více než průměr všech 2 000 podniků v tomto přehledu (+6,2 %). Avšak stejně jako v minulém roce zaostávají evropské podniky za podniky z USA (+8,2 %). Společnosti EU rovněž vykazovaly smíšené výsledky v závislosti na odvětví. V některých odvětvích byly investice do výzkumu a vývoje masivní, v jiných spíše stagnovaly nebo oslabily. Společnosti EU, které byly v tomto srovnávacím přehledu zkoumány, plánují, že v letech 2013–2015 budou své investice do výzkumu a vývoje zvyšovat v průměru o 2,6 % ročně, což je méně, než se očekávalo v minulém roce.

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „EU stále zaostává za svými hlavními konkurenty, pokud jde o investice podniků do výzkumu a vývoje, a v nejnovějších zprávách se objevují varovné signály. Největší společnosti EU v důležitých průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, si sice vedou velmi dobře, ale v odvětvích špičkových technologií, jako jsou biotechnologie nebo software, jsme stále ještě příliš slabí“.

Růst investic do výzkumu a vývoje se u hodnocených společností zrychlil o 6,2 %, i když růst čistého prodeje se zpomalil (+4,2 % oproti +9,9 % v roce 2011) a provozní zisk se v roce 2012 snížil o 10,1 %. Za celkově pozitivní výsledky EU do značné míry vděčíme objemu investic do výzkumu a vývoje ze strany německých společností, zejména v automobilovém odvětví.

Druhé místo v hodnocení obsadila společnost Samsung Electronics z Jižní Koreje s investicemi ve výši 8,3 miliardy EUR. Mezi dalšími společnostmi v první desítce je pět podniků z USA (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson a Pfizer), dva ze Švýcarska (Roche a Novartis) a jeden z Japonska (Toyota).

Společnosti se sídlem v EU působící v odvětví výroby automobilů a jejich součástí investovaly do výzkumu a vývoje mnohem více (+14,4 % oproti –2,6 % u obdobných společností v USA). Společnosti EU rovněž překonaly americké společnosti v průmyslovém inženýrství (+12,3 % oproti +9,4 %) a v letectví a obraně (+9,5 % oproti –1,3 %). Výsledky společností EU v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) byly smíšené, přičemž odvětví softwaru a počítačových služeb si vedlo dobře (+14,2 %), avšak odvětví hardwaru vykázalo pokles (–2,3 %). Naopak společnosti se sídlem v USA měly dobré výsledky v obou odvětvích (+12,6 % a +14,8 %).

Z analýzy vývoje za posledních 10 let vyplývá, že USA i nadále zvyšují svou specializaci v odvětvích náročných na výzkum a vývoj, jako je odvětví IKT a zdraví (podíl společností z USA v roce 2012 činil 70 % celkového objemu investic do výzkumu a vývoje oproti 64 % v roce 2004).

Navzdory přesvědčivé vedoucí pozici USA v těchto odvětvích velmi náročných na výzkum a vývoj ukazuje bližší pohled na nižší příčky u společností EU, že existuje značný počet výkonných podniků v odvětvích, jako je software a biotechnologie. Tyto společnosti by se mohly v budoucnu dostat do vedení.

Souvislosti

Srovnávací přehled EU o investicích průmyslových podniků do výzkumu a vývoje vydává každoročně Evropská komise (GŘ pro výzkum a inovace a Společné výzkumné středisko). Srovnávací přehled za rok 2013 vychází ze vzorku 2 000 společností, které nejvíce investují do výzkumu a vývoje a jejichž investice dohromady představují hodnotu odpovídající více než 90 % celkových výdajů podniků na výzkum a vývoj v celém světě. V tomto přehledu se měří hodnota celkových investic do výzkumu a vývoje z vlastních zdrojů bez ohledu na místo, kde daný výzkum a vývoj skutečně probíhá. Vzorek zahrnuje společnosti, které v roce 2012 investovaly více než 22,6 milionu EUR do výzkumu a vývoje a mají své sídlo v EU (527), USA (658), Japonsku (353) a v jiných zemích (462) včetně Číny, Jižní Koreje, Švýcarska, Indie, Kanady, Austrálie, Izraele, Norska a Brazílie.

Průzkum EU v oblasti trendů investic průmyslových podniků do výzkumu a vývoje doplňuje uvedený srovnávací přehled tím, že shromažďuje kvalitativní informace o faktorech a problémech, které ovlivňují stávající a plánované investiční strategie společností v oblasti výzkumu a vývoje. Výsledky průzkumu z roku 2013 se opírají o 172 odpovědí zejména větších společností z tisícovky společností se sídlem v EU, které jsou uvedeny v přehledu EU o investicích průmyslových podniků do výzkumu a vývoje za rok 2012. Tyto odpovědi byly shromážděny v období od dubna do června 2012.

MEMO/13/1000

Úplné zprávy jsou k dispozici na adrese:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm.

Další informace o programu Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Další informace o Unii inovací:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar