Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. februarja 2013

Prvo poročilo Evropske komisije o napredku Kosova* pri liberalizaciji vizumskega režima

Komisija je danes predstavila prvo poročilo o napredku Kosova pri izpolnjevanju obveznosti iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumskega režima. V poročilu je ocenila napredek Kosova po posameznih tematskih blokih načrta in kosovskim organom dala vrsto priporočil v zvezi s področji, na katerih je potrebno odločnejše ukrepanje, da bi kosovski državljani lahko imeli koristi od potovanja brez vizumov. V poročilu so ocenjeni tudi možni učinki liberalizacije vizumskega režima s Kosovom na varnost in migracije.

Med drugim so v poročilu ocenjeni dosežki Kosova pri sprejemanju in izvajanju zakonodaje in reform, začrtanih v časovnem načrtu za liberalizacijo vizumskega režima, pri čemer je posebna pozornost namenjena kosovski zakonodaji.

Kosovo je vzpostavilo pravni in institucionalni okvir na področju ponovnega sprejema, ponovnega vključevanja, varnosti dokumentov, upravljanja meja, migracij, azila, boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji, policijskega in pravosodnega sodelovanja, varstva podatkov ter temeljnih pravic, povezanih s svobodo gibanja.

V poročilu sta opredeljena dva nova zakonodajna akta, ki bi ju moralo Kosovo še sprejeti: zakon o medinstitucionalnem sodelovanju pri integriranem upravljanju meja in zakon o boju proti trgovini z ljudmi. Prav tako so potrebne spremembe več drugih zakonodajnih aktov, da bi se zagotovila njihova usklajenost z ustreznimi standardi EU. Gre predvsem za zakone s področja osebnih imen, tujcev, azila, mejnega nadzora in financiranja političnih strank ter za osnutek zakona o prestrezanju telekomunikacij. Določbe novega kosovskega kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku bi bilo treba pojasniti, prav tako pa še ni bil sprejet osnutek zakona o odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

Zmogljivosti Kosova za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji so še naprej omejene, kar bi lahko imelo hude posledice za notranjo varnost EU.

Na schengenskem območju se število zavrnjenih vlog kosovskih državljanov za izdajo vizuma za vstop v EU razlikuje od države do države, vendar se je skupno število zavrnjenih vlog pred kratkim podvojilo. Število kosovskih državljanov, ki nezakonito bivajo v EU, in število kosovskih prosilcev za azil v EU se je zmanjšalo, zmanjšati pa bi bilo treba tudi število še nerešenih prošenj za ponovni sprejem.

Komisija bo še letos izvedla dodatno oceno, pri kateri se bo osredotočila zlasti na prizadevanja Kosova, da izvede priporočila iz njenega poročila.

Ozadje

Evropska komisija je 19. januarja 2012 začela dialog s Kosovom o liberalizaciji vizumskega režima (IP/12/32).

Kosovski organi so 14. junija 2012 prejeli časovni načrt za liberalizacijo vizumskega režima (IP/12/605). Načrt vsebuje obsežen seznam reform, ki jih mora Kosovo izvesti, da bi izpolnjevalo obveznosti na področju svobode gibanja, kot so ponovno vključevanje in ponovni sprejem, varnost dokumentov, upravljanje meja in migracij, azil, boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter temeljne pravice, povezane s svobodo gibanja.

O tem prvem poročilu Komisije o napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumskega režima so danes v Prištini razpravljali visoki uradniki obeh strani, razpravo pa sta vodila generalni direktor generalnega direktorata za notranje zadeve Stefano Manservisi in kosovska ministrica za evropsko integracijo Vlora Çitaku. Srečanja so se udeležili tudi drugi vodstveni uslužbenci generalnega direktorata za širitev in generalnega direktorata za pravosodje ter namestnik kosovskega premiera in kosovski minister za pravosodje ter minister za notranje zadeve.

Uporabne povezave

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakti:

Michele Cercone: +32 22980963

Tove Ernst: +32 22986764

* :

To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/99 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.


Side Bar