Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 12 februarie 2013

Primul raport al Comisiei privind progresele înregistrate de Kosovo* în vederea liberalizării vizelor

Comisia a prezentat astăzi primul raport privind progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor prevăzute în foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor. Comisia a evaluat progresele înregistrate de Kosovo pentru fiecare secțiune a foii de parcurs privind vizele și a adresat autorităților din Kosovo o serie de recomandări care vizează domeniile în care este necesară adoptarea unor acțiuni mai ferme pentru ca cetățenii kosovari să beneficieze de un regim de călătorii fără viză. De asemenea, raportul evaluează impactul pe care liberalizarea vizelor în cazul Kosovo îl poate avea asupra securității și a migrației.

Raportul evaluează rezultatele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare a legislației și a reformelor, astfel cum s-a stabilit în foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, punând accentul pe legislația din Kosovo.

După cum se arată în raport, Kosovo a creat un cadru legislativ și instituțional în materie de readmisie, reintegrare, securitate a documentelor, gestionare a frontierelor și a liniei de demarcație, migrație, azil, lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, cooperarea polițienească și judiciară, protecția datelor și drepturile fundamentale legate de libertatea de circulație.

Raportul menționează două noi acte legislative pe care Kosovo trebuie să le adopte: o lege privind cooperarea între agenții pentru gestionarea integrată a frontierelor și o lege privind combaterea traficului de ființe umane. O serie de alte acte legislative, de exemplu legile privind numele, străinii, azilul, controlul la frontiere, finanțarea partidelor politice și proiectul de lege privind interceptarea telecomunicațiilor, necesită modificări suplimentare pentru a se asigura alinierea acestora la standardele UE. Ar trebui clarificate dispozițiile noului Cod penal și ale noului Cod de procedură penală și ar trebui adoptat proiectul de lege privind recuperarea activelor.

Capacitatea actuală a Kosovo de combatere a criminalității organizate și a corupției rămâne limitată, ceea ce poate avea un impact important asupra securității interne a UE.

Rata de refuz a cererilor de viză depuse de cetățeni kosovari variază în spațiul Schengen, iar recent numărul de cetățeni kosovari cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul UE s-a dublat. Numărul de cetățeni aflați în situație de ședere ilegală sau care solicită azil în UE a scăzut, iar numărul de cereri de readmisie nesoluționate ar trebui redus.

În cursul acestui an, Comisia va efectua o evaluare suplimentară, concentrându-se în special asupra eforturilor depuse de Kosovo în vederea adoptării recomandărilor prezentate în raport.

Context

La 19 ianuarie 2012, Comisia Europeană a lansat un dialog cu Kosovo referitor la liberalizarea regimului vizelor (IP/12/32).

Foaia de parcurs privind vizele a fost predată autorităților kosovare la 14 iunie 2012 (IP/12/605). Aceasta stabilește o listă cuprinzătoare a reformelor pe care Kosovo trebuia să le pună în aplicare în vederea îndeplinirii cerințelor referitoare la libertatea de circulație, precum reintegrarea și readmisia, securitatea documentelor, gestionarea frontierelor și a liniei de demarcație, gestionarea migrației, azilul, combaterea criminalității organizate și a corupției și drepturile fundamentale legate de libertatea de circulație.

Primul raport al Comisiei privind progresele înregistrate de Kosovo în îndeplinirea cerințelor din foaia de parcurs privind vizele a fost discutat astăzi în cadrul unei reuniuni organizate la Pristina, la care au participat înalți funcționari reprezentând cele două părți, sub conducerea Directorului General Stefano Manservisi, din partea DG Afaceri Interne, și a Ministrului Integrării Europene, Vlora Çitaku. La această reuniune au participat și alți înalți funcționari europeni din cadrul Direcției Generale Extindere și al Direcției Generale Justiție, precum și viceprim-ministrul și miniștrii pentru afaceri interne și pentru justiție din Kosovo.

Linkuri utile

Site-ul internet al doamnei Cecilia Malmström

Urmăriți activitatea comisarului Cecilia Malmström pe Twitter.

Site-ul internet al DG Afaceri Interne

Urmăriți pe Twitter informațiile difuzate de DG Afaceri Interne.

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/99 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.


Side Bar