Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 februari 2013

Eerste Commissieverslag over de vooruitgang van Kosovo* op het gebied van visumversoepeling

De Commissie heeft vandaag haar eerste verslag voorgesteld over de vooruitgang van Kosovo op het gebied van de eisen van het stappenplan voor visumversoepeling. De Commissie evalueerde de vooruitgang van Kosovo voor elk onderdeel van het stappenplan. Op sommige vlakken is een krachtiger aanpak nodig zodat de Kosovaren zonder visum kunnen reizen. De Kosovaarse overheid kreeg daarvoor een aantal aanbevelingen. Het verslag schat ook de mogelijke gevolgen voor veiligheid en migratie van een visumversoepeling voor Kosovo in.

In het verslag wordt een beoordeling gegeven van de stappen die Kosovo al heeft gerealiseerd op het vlak van het vaststellen en uitvoeren van wetten en hervormingen, met bijzondere aandacht voor de Kosovaarse wetgeving.

Kosovo heeft een juridisch en institutioneel kader ingesteld voor overname, reïntegratie, beveiliging van documenten, grensbeheer, migratie, asiel, de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie, politiële en justitiële samenwerking, gegevensbescherming en grondrechten die verband houden met het vrije verkeer.

Twee nieuwe wetten moeten nog worden goedgekeurd: een wet over de samenwerking tussen instanties op het vlak van geïntegreerde grenscontrole en een wet over de bestrijding van mensenhandel. Wetgeving op een aantal andere gebieden moet nog worden gewijzigd zodat deze voldoet aan de normen van de EU, zoals wetten inzake respectievelijk de naam, vreemdelingen, asiel, grenscontrole en de financiering van politieke partijen en het wetsontwerp voor het onderscheppen van telecommunicatie. De bepalingen van het nieuwe wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering moeten worden verduidelijkt en het wetsontwerp over de ontneming van vermogensbestanddelen moet worden goedgekeurd.

Op dit moment kan Kosovo georganiseerde misdaad en corruptie nog altijd maar in beperkte mate bestrijden, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de binnenlandse veiligheid van de EU.

Het aantal geweigerde visumaanvragen van Kosovaren is wisselend in het Schengengebied, terwijl het aantal Kosovaren dat niet tot de EU werd toegelaten recentelijk is verdubbeld. Het aantal burgers dat illegaal in de EU verblijft of asiel aanvraagt, is gedaald. Het aantal aanhangige overnameaanvragen moet omlaag.

Later dit jaar zal de Commissie een verdere beoordeling uitvoeren, met bijzondere aandacht voor de Kosovaarse inspanningen om de aanbevelingen van het verslag over te nemen.

Achtergrond

Op 19 januari 2012 begon de Europese Commissie begon een dialoog met Kosovo over visumversoepeling (IP/12/32).

De Kosovaarse autoriteiten ontvingen het stappenplan op 14 juni 2012 (IP/12/605). Dit stappenplan bevat een uitgebreide lijst van hervormingen die Kosovo moet doorvoeren om te voldoen aan de eisen inzake vrij verkeer, zoals reïntegratie en overname, beveiliging van documenten, grens- en migratiecontrole, asiel, de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie, en grondrechten die verband houden met het vrije verkeer.

Het eerste Commissieverslag over de vorderingen van Kosovo op het gebied van de eisen van het stappenplan voor visumversoepeling werd vandaag besproken tijdens een bijeenkomst van hoge ambtenaren van beide partijen in Pristina, onder leiding van Stefano Manservisi, directeur-generaal van DG Binnenlandse Zaken, en Vlora Çitaku, minister van Europese Integratie. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door andere hoge EU-ambtenaren van de directoraten-generaal Uitbreiding en Justitie, en door de vicepremier en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van Kosovo.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken

Volg het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


Side Bar