Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 12.

A Bizottság kiadta első jelentését a Koszovó* által a vízumliberalizáció érdekében tett előrehaladásról

A Bizottság a mai napon előterjesztette első jelentését arról, hogy milyen haladást ért el Koszovó a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése terén. A Bizottság értékelte a vízumliberalizációs ütemterv egyes szakaszai tekintetében Koszovó részéről megtett lépéseket, és ajánlásokat tett a koszovói hatóságoknak azokra a területekre vonatkozóan, ahol a koszovói polgárok vízummentes utazásának eléréséhez határozottabb fellépésre van szükség. A jelentés értékeli emellett azt is, hogy a Koszovóval való vízumliberalizáció milyen hatást gyakorolhat a biztonságra és a migrációra.

Koszovó jogalkotására összpontosítva a jelentés felméri, milyen teljesítményt nyújtott Koszovó a vízumliberalizációs ütemtervben meghatározott jogszabályok és reformok elfogadása és végrehajtása terén.

Rámutat, hogy Koszovó kialakította a visszafogadás, az újrabeilleszkedés, az okmányok biztonsága, a határigazgatás, a migráció, a menedékjog, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, az adatvédelem, valamint a mozgás szabadságához kapcsolódó alapvető jogok területére vonatkozó jogi és intézményi keretet.

A jelentés megállapítása szerint Koszovónak két új jogszabályt kell elfogadnia: egyrészt az integrált határigazgatást szolgáló intézményközi együttműködésről, másrészt pedig az emberkereskedelem elleni küzdelemről. Az uniós normáknak való megfelelés érdekében számos más jogszabály - így a személynevekről, a menedékjogról, a határigazgatásról, a politikai pártok finanszírozásáról szóló törvény és a titkos távközlési információgyűjtésről szóló törvénytervezet – további módosításra szorul. Az új büntető törvénykönyv és a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv rendelkezéseit világosabbá kell tenni, és el kell fogadni a vagyonvisszaszerzésről szóló törvénytervezetet.

Koszovó jelenleg továbbra is csak korlátozott mértékben képes felvenni a küzdelmet a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval szemben, és ez esetlegesen súlyos következményekkel járhat az Unió belső biztonságára nézve.

A Koszovóból származó vízumkérelmezők kérelmeinek elutasítási aránya a schengeni térség országaiban eltéréseket mutat, miközben nemrégiben kétszeresére nőtt azoknak a koszovói polgároknak a száma, akiktől megtagadták az EU-ba való beutazást. Visszaesett azoknak a polgároknak a száma, akik illegálisan tartózkodnak vagy menedékjogot kérnek az Unió területén, és csökkenteni kell a függőben lévő visszafogadási kérelmek számát.

Ez év során a Bizottság újabb értékelést végez majd, amelyben elsősorban arra összpontosít, hogy milyen erőfeszítéseket tett Koszovó a jelentésben meghatározott ajánlások teljesítése érdekében.

Előzmények

Az Európai Bizottság 2012. január 19-én vízumliberalizációról szóló tárgyalásokat kezdett Koszovóval (IP/12/32).

A vízumliberalizációs ütemtervet 2012. június 14-én kapták meg a koszovói hatóságok (IP/12/605). Ez átfogó listát határoz meg azokról a reformokról, amelyeket Koszovónak a mozgás szabadságához kapcsolódó követelményeknek való megfelelés érdekében végre kell hajtania, például az újrabeilleszkedés és a visszafogadás, a dokumentumok biztonsága, a határigazgatás és a migrációkezelés, a menedékjog, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem, a mozgás szabadságához kapcsolódó alapvető jogok terén.

A Koszovó által a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése terén tett haladásról szóló első bizottsági jelentést a két fél vezető tisztviselői a mai napon vitatták meg egy Pristinában tartott megbeszélésen, Stefano Manservisi, a Belügyi Főigazgatóság főigazgatója, illetve Vlora Çitaku európai integrációs miniszter vezetésével. A megbeszélés résztvevői között voltak a Bővítési Főigazgatóság és a Jogérvényesülési Főigazgatóság más vezető uniós tisztviselői, továbbá Koszovó miniszterelnök-helyettese, valamint belügyminisztere és igazságügyi minisztere is.

Hasznos linkek

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


Side Bar