Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. helmikuuta 2013

Komissio arvioi Kosovon* etenemistä kohti viisumivapautta

Komissio on tänään esittänyt ensimmäisen kertomuksen Kosovon edistymisestä viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä. Kertomuksessa tarkastellaan Kosovon edistymistä etenemissuunnitelmassa mainitun lainsäädännön ja uudistusten hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa eri osa-alueilla ja esitetään Kosovon viranomaisille suosituksia siitä, millä aloilla toimia on tehostettava, jotta sen kansalaisten viisumivapaus voisi toteutua. Pääpaino on lainsäädännön uudistamisessa. Lisäksi arvioidaan Kosovon viisumivapauden mahdollisia seurauksia turvallisuuden ja maahanmuuton alalla.

Kertomuksen mukaan Kosovo on luonut oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen takaisinoton, paluumuuttajien uudelleen yhteiskuntaan sopeuttamisen, asiakirjojen turvallisuuden, rajaturvallisuuden, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnan, oikeudellisen ja poliisiyhteistyön, tietosuojan ja vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien perusoikeuksien alalla.

Kertomuksen mukaan Kosovon olisi annettava kaksi uutta säädöstä, joista toinen koskee viranomaisten välistä yhteistyötä yhdennetyn rajaturvallisuuden alalla ja toinen ihmiskaupan torjuntaa. Lisäksi olisi yhdenmukaistettava EU:n normien kanssa useita muita säädöksiä, jotka koskevat mm. henkilönimiä, ulkomaalaisia, turvapaikka-asioita, rajavalvontaa ja poliittisten puolueiden rahoitusta, sekä lakialoite telekuuntelusta. Uuden rikoslain ja rikosprosessilain säännöksiä on selkeytettävä, minkä lisäksi on hyväksyttävä varojen takaisinperintää koskeva lakialoite.

Kosovon valmiudet torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota ovat edelleen puutteelliset, millä voi olla EU:n sisäisen turvallisuuden kannalta vakavia seurauksia.

Kosovon kansalaisten tekemien viisumihakemusten hylkäämisaste Schengen-alueella vaihtelee, ja maahantulokieltoon asetettujen kosovolaisten lukumäärä on viime aikoina kaksinkertaistunut. EU:n alueelta tavattujen laittomasti oleskelevien tai turvapaikkaa hakeneiden kosovolaisten määrä on supistunut, ja kesken olevien takaisinottopyyntöjen määrää olisi saatava vähennettyä.

Komissio laatii myöhemmin tänä vuonna uuden arvioinnin, jossa tarkastellaan erityisesti tässä kertomuksessa esitettyjen suositusten täytäntöönpanoon liittyviä Kosovon toimia.

Tausta

Euroopan komissio aloitti viisumivapautta koskevan vuoropuhelun Kosovon kanssa 19. tammikuuta 2012 (IP/12/32).

Viisumivapauden toteuttamista koskeva etenemissuunnitelma esitettiin Kosovon viranomaisille 14. kesäkuuta 2012 (IP/12/605). Siinä on kattava luettelo uudistuksista, jotka Kosovon on toteutettava täyttääkseen vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät vaatimukset. Ne koskevat mm. paluumuuttajien takaisinottoa ja sopeuttamista uudelleen yhteiskuntaan, asiakirjojen turvallisuutta, rajavalvontaa ja maahanmuuton hallintaa, turvapaikka-asioita, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaa sekä vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien perusoikeuksien toteutumista.

Komission ensimmäistä kertomusta, jossa tarkastellaan Kosovon edistymistä etenemissuunnitelman täyttämisessä, käsiteltiin molempien osapuolten korkeiden virkamiesten kokouksessa, joka pidettiin tänään Pristinassa komission sisäasioiden pääosaston pääjohtajan Stefano Manservisin ja Euroopan yhdentymisasioista vastaavan Kosovon ministerin Vlora Çitakun johdolla. Lisäksi kokoukseen osallistui korkea-arvoisia EU:n virkamiehiä mm. laajentumis- ja oikeusasioiden pääosastoista ja Kosovosta varapääministeri sekä sisä- ja oikeusministerit.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Cecilia Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


Side Bar