Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. februar 2013

Første statusrapport fra Kommissionen om Kosovos* fremskridt mod en visumliberalisering

Kommissionen præsenterede i dag den første statusrapport om de fremskridt, Kosovo har gjort med hensyn til at opfylde kravene i køreplanen for visumliberalisering. Kommissionen evaluerede Kosovos fremskridt inden for hver enkelt del af køreplanen og opstillede en række anbefalinger til Kosovos myndigheder inden for de områder, hvor der er brug for en mere ihærdig indsats for at ophæve visumpligten for landets borgere. Rapporten vurderer ligeledes, hvilken indvirkning visumliberalisering med Kosovo kan få på sikkerheden og migrationen.

Rapporten vurderer Kosovos resultater hvad angår vedtagelse og gennemførelse af lovgivning og reformer, som det fremgår af køreplanen for visumliberalisering med fokus på Kosovos lovgivning.

Den viser, at Kosovo har etableret en lovgivningsmæssig og institutionel ramme vedrørende tilbagetagelse, reintegration, dokumentsikkerhed, grænseforvaltning, migration, asyl, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption, politimæssigt og strafferetligt samarbejde, databeskyttelse og de grundlæggende rettigheder, der relaterer til fri bevægelighed.

Rapporten peger på to nye love, som Kosovo bør vedtage: En lov om samarbejde mellem myndighederne inden for integreret grænseforvaltning og en lov, der skal forhindre menneskehandel. Flere andre love, bl.a. vedrørende navne, udlændinge, asyl, grænsekontrol, finansiering af politiske partier og lovforslaget vedrørende aflytning af telekommunikation kræver yderligere ændringer for at sikre, at de er i overensstemmelse med EU's standarder. Der er behov for at præcisere bestemmelserne i den nye straffelov og loven om strafferetspleje og for at få vedtaget lovforslaget om inddrivelse af værdier.

Kosovos nuværende kapacitet til at bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption er stadig begrænset, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheden i EU.

Visumafslagsprocenten for ansøgere fra Kosovo varierer i Schengenområdet, men antallet af borgere fra Kosovo, der bliver nægtet indrejse i EU for nylig er fordoblet. Antallet af borgere, der opholder sig ulovligt, eller som søger om asyl i EU er faldet, og antallet af igangværende tilbagetagelsesbegæringer bør reduceres.

Senere i år vil Kommissionen udarbejde endnu en vurdering, hvor der især ses på Kosovos indsats når det gælder vedtagelse af rapportens anbefalinger.

Baggrund:

Den 19. januar 2012 indledte Europa-Kommissionen en dialog om visumliberalisering med Kosovo (IP/12/32).

Visumkøreplanen blev overgivet til Kosovos myndigheder den 14. juni 2012 (IP/12/605). Den opstiller en omfattende liste over de reformer, som Kosovo blev anmodet om at gennemføre for at opfylde de krav, der relaterer til fri bevægelighed såsom reintegration og tilbagetagelse, dokumentsikkerhed, grænse- og migrationsforvaltning, asyl, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption samt de grundlæggende rettigheder, der relaterer til fri bevægelighed.

Kommissionens første statusrapport om Kosovos fremskridt med opfyldelsen af kravene i visumkøreplanen blev i dag diskuteret på et møde i Pristina mellem ledende funktionærer fra begge sider. Mødet blev ledet af generaldirektøren for Indre Anliggender, Stefano Manservisi, og minister for europæisk integration, Vlora Çitaku. Desuden deltog andre højtplacerede EU-funktionærer fra generaldirektoraterne for Udvidelse og Retlige Anliggender, samt Kosovos vicepremierminister og ministrene for Retlige og Indre Anliggender i mødet.

Nyttige link

Cecilia Malmström's website

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Generaldirektoratet for Indre Anliggenders website

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


Side Bar