Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. února 2013

První zpráva Komise o pokroku Kosova* směrem k uvolnění vízového režimu

Komise dnes předložila první zprávu o pokroku, kterého dosáhlo Kosovo při plnění požadavků plánu uvolnění vízového režimu. Komise zhodnotila pokrok dosažený Kosovem v každé části tohoto plánu a vydala soubor doporučení pro kosovské orgány v oblastech, v nichž je třeba přijmout rozhodnější opatření, aby Kosovo získalo pro své občany bezvízový styk. Tato zpráva rovněž posuzuje možný dopad uvolnění vízového režimu s Kosovem na otázky bezpečnosti a migrace.

Zpráva posuzuje výsledky Kosova při přijímání a provádění právních předpisů a reforem, které jsou stanoveny v plánu uvolnění vízového režimu, se zaměřením na kosovské právní předpisy.

Vyplývá z ní, že Kosovo vytvořilo právní a institucionální rámec, pokud jde o zpětné přebírání osob, opětovné začleňování, zabezpečení dokladů, správu vnějších/vnitřních hranic, migraci, azylovou politiku, boj proti organizované trestné činnosti a korupci, policejní a soudní spolupráci, ochranu údajů a základní práva týkající se svobody pohybu.

Zpráva poukazuje na dva nové právní předpisy, které by Kosovo mělo přijmout: zákon o spolupráci mezi útvary integrované správy vnějších/vnitřních hranic a zákon o boji proti obchodování s lidmi. Několik dalších právních předpisů, jako například zákony týkající se jmen, cizinců, azylu, kontroly vnějších/vnitřních hranic, financování politických stran a návrh zákona o odposlechu telekomunikačních prostředků, vyžadují další změny s cílem zajistit jejich soulad s normami EU. Měla by být ujasněna ustanovení nového trestního zákoníku a zákona o trestním řízení a měl by být přijat návrh zákona o vymáhání majetku.

Stávající kapacita Kosova pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci je stále ještě omezená, což může mít vážné důsledky pro vnitřní bezpečnost EU.

Míra zamítnutí udělení víza pro žadatele z Kosova je v rámci schengenského prostoru různá, ale počet občanů Kosova, kterým byl odepřen vstup do EU, se nedávno zdvojnásobil. Počet občanů, u kterých bylo zjištěno, že nedovoleně pobývají nebo žádají o azyl v EU, poklesl a počet nevyřešených žádostí o zpětné převzetí by měl být snížen.

Během tohoto roku provede Komise další posouzení, přičemž se zaměří především na úsilí Kosova při přijímání doporučení uvedených ve zmíněné zprávě.

Souvislosti

Evropská komise zahájila s Kosovem dialog o uvolnění vízového režimu dne 19. ledna 2012 (IP/12/32).

Dne 14. června 2012 byl kosovským orgánům předán plán týkající se víz (IP/12/605). Tento plán obsahuje komplexní seznam reforem, o jejichž provedení bylo Kosovo požádáno, aby byly splněny požadavky týkající se svobody pohybu, jako je například opětovné začleňování a zpětné přebírání osob, zabezpečení dokladů, správa vnějších/vnitřních hranic a řízení migrace, azylová politika, boj proti organizované trestné činnosti a korupci a základní práva týkající se svobody pohybu.

O této první zprávě Komise o pokroku dosaženém Kosovem v plnění požadavků plánu týkajícího se víz se dnes hovořilo na schůzce v Prištině mezi vysokými úředníky z obou stran, které předsedal generální ředitel GŘ pro vnitřní věci Stefano Manservisi a ministr pro evropskou integraci Vlora Çitaku. Této schůzky se zúčastnili i další vysoce postavení úředníci EU z Generálního ředitelství pro rozšíření a Generálního ředitelství pro spravedlnost a také kosovský místopředseda vlády a kosovský ministr vnitra a ministr spravedlnosti.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

* :

Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


Side Bar