Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 февруари 2013 г.

Първи доклад на Комисията за напредъка на Косово* по либерализирането на визовия режим

Днес Комисията представи първия доклад относно постигнатия от Косово напредък в изпълнението на изискванията, съдържащи се в пътната карта за либерализирането на визовия режим. Тя оцени напредъка на Косово по всяка от частите на пътната карта и отправи препоръки до властите на Косово в областите, в които са нужни по-решителни действия, за да се постигне режим на безвизово пътуване за неговите граждани. В доклада се оценява и потенциалното въздействие на либерализирането на визовия режим с Косово върху сигурността и миграцията.

Оценяват се постигнатите от Косово резултати в приемането и прилагането на законодателството и провеждането на реформите, посочени в пътната карта за либерализирането на визовия режим, като основният акцент се поставя върху законодателството на Косово.

Докладът показва, че Косово вече разполага с правна уредба и институционална рамка в областите на обратното приемане, реинтеграцията, сигурността на документите, управлението на границите, миграцията, убежището, борбата срещу организираната престъпност и корупцията, полицейското и съдебното сътрудничество, защитата на данните и основните права, свързани със свободата на движение.

Посочва се, че Косово трябва да приеме два нови закона — закон за междуинституционалното сътрудничество в областта на интегрираното управление на границите и закон за борба с трафика на хора. Няколко други закона, като тези за имената, чужденците, предоставянето на убежище, граничния контрол, финансирането на политическите партии и законопроектът за подслушването на телекомуникациите, се нуждаят от допълнителни промени, за да се гарантира съответствието им със стандартите на ЕС. Разпоредбите на новия Наказателен кодекс и новия Наказателно-процесуален кодекс следва да бъдат по-ясни и трябва да се приеме законопроектът за отнемането на незаконно придобито имущество.

Настоящият капацитет на Косово за борба с организираната престъпност и корупцията е все още ограничен, като това може да доведе до тежки последици за вътрешната сигурност на ЕС.

Броят на отказите за предоставяне на виза на кандидати от Косово варира в страните от Шенгенското пространство, докато броят на косовските граждани, на които е отказан достъп до територията на ЕС, наскоро се е увеличил двойно. По-малко са пребиваващите незаконно или търсещите убежище в ЕС и следователно броят на висящите молби за обратно приемане трябва да се намали.

По-късно тази година Комисията ще извърши допълнителна оценка, която ще се фокусира по-специално върху усилията на Косово за изпълнение на препоръките от доклада.

Контекст

На 19 януари 2012 г. Европейската комисия започна диалог за либерализиране на визовия режим с Косово (IP/12/32).

Пътната карта за визовия режим бе връчена на косовските власти на 14 юни 2012 г. (IP/12/605). В нея се съдържа пълен списък на реформите, които се очаква да бъдат проведени от Косово за изпълнение на изискванията, свързани със свободата на движение, например в областта на реинтеграцията и обратното приемане, сигурността на документите, управлението на границите и миграцията, убежището, борбата с организираната престъпност и с корупцията и основните права, свързани със свободата на движение.

Първият доклад на Комисията за постигнатия от Косово напредък в изпълнението на изискванията от пътната карта за визовия режим бе обсъден днес на среща на висши служители от двете страни, проведена в Прищина и водена от генералния директор на ГД „Вътрешни работи“ г-н Stefano Manservisi и министъра на европейската интеграция г-жа Vlora Çitaku. На срещата присъстваха и други висшестоящи служители на ЕС от ГД „Разширяване“ и ГД „Правосъдие“, както и заместник министър-председателят, министърът на вътрешните работи и министърът на правосъдието на Косово.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете дейността на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

* :

Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.


Side Bar