Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της Nestle για την απασχόληση και τη μαθητεία

Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ πιο στενά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και να επενδύσουν περισσότερο στον εφοδιασμό των νέων ανθρώπων με τις δεξιότητες και την κατάρτιση που χρειάζονται. Αυτό ήταν το μήνυμα της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, μέλους της Επιτροπής, αρμόδιου για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, κατά την έναρξη του προγράμματος «Η Nestlé χρειάζεται τη νεολαία», μιας νέας πρωτοβουλίας για την οποία το πρόγραμμα της Επιτροπής, Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Η ελβετική πολυεθνική εταιρεία έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει 20 000 θέσεις εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τα επόμενα τρία έτη.

«Χαιρετίζω τη σημερινή δέσμευση της εταιρείας Nestle. Σε περίοδο κρίσης, η επένδυση στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες των νέων είναι σημαντικότερη από ποτέ. Επίσης, η επένδυση στην ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι νέοι μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας πρέπει να συνεργαστούν» δήλωσε η κ. Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής.

Σήμερα επίσης η εταιρεία Nestlé δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με 60 000 επιχειρηματικούς εταίρους για να αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους. Η εταιρεία θα παρέχει 120 επιχειρηματικούς πρέσβεις, οι οποίοι θα συμβουλεύουν και θα καθοδηγούν τις μικρότερες εταιρείες που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τα προγράμματα μαθητείας.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να συμμετέχουν. Η επένδυση στις δεξιότητες δεν ωφελεί μόνο τους νέους, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις διότι θα έχουν μια ομάδα νέων παραγωγικών εργαζομένων. Με την αξιοποίηση του δικτύου των μικρών και μεσαίων επιχειρηματικών εταίρων, εταιρείες όπως η Nestlé μπορούν επίσης να αυξήσουν τον αντίκτυπο των εν λόγω πρωτοβουλιών» πρόσθεσε η Επίτροπος κ. Βασιλείου.

Το πρόγραμμα ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας της Επιτροπής το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο από τους Επιτρόπους κ. Βασιλείου και τον κ. László Andor που είναι αρμόδιος για την απασχόληση, ζητά συμπράξεις και υπόσχεται την ενίσχυση της παροχής και της ποιότητας των θέσεων μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία Nestlé ήταν μεταξύ των πρώτων που υπέγραψε, δεσμευόμενη για αύξηση κατά 50 % του αριθμού των υψηλής ποιότητας προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης έως το 2016.

Η Επιτροπή έλαβε 30 άλλες δεσμεύσεις από επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, εμπορικά επιμελητήρια, από τον τομέα της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, από παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις νεολαίας και άλλα, που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Στις 15 Οκτωβρίου, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν τη δήλωση του Συμβουλίου για την υποστήριξη του προγράμματος ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας και συμφώνησαν σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των συστημάτων μαθητείας τους.

Ιστορικό

Τον επόμενο μήνα, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εργασιακή εμπειρία υπό ασφαλείς συνθήκες για να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. Επίσης, η Επιτροπή σχεδιάζει να συμπεριλάβει προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης στην πύλη επαγγελματικής κινητικότητας EURES. Μια μια επιπλέον πρόταση για την ενίσχυση των υπηρεσιών EURES για εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία αναμένεται να παρουσιαστεί από την Επιτροπή πριν από το τέλος του 2013.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, θα χορηγήσει υποτροφίες σε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άτομα, ηλικίας κυρίως κάτω των 25 ετών, για να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες θα καλύπτουν 2 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενους, καθώς και περισσότερους από 500 000 νέους που θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό ή σε προγράμματα ανταλλαγής νέων. Αυτή η διεθνής εμπειρία ενισχύει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Γερμανία, για την παροχή βοήθειας στην αναμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας της. Η ιδέα είναι να αναπτυχθεί ένα «διττό» σύστημα κατάρτισης, το οποίο θα συνδυάζει τη θεωρητική μάθηση στο σχολείο και την πρακτική ενδοεπιχειρησιακή εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΓΔ Εκπαίδευσης και πολιτισμού

Δικτυακός τόπος της κ. Βασιλείου, μέλους της Επιτροπής

Twitter @VassiliouEU

Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (Twitter #EAFA)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar