Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. novembra 2013

Okolje: Začenja se Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Pogosto govorimo, kako pomembno je spodbujati državljane k zmanjševanju, ponovni uporabi in recikliranju odpadkov, vendar je zmanjševanje odpadkov najpomembnejše. V naslednjih sedmih dneh bo ta tema v središču pozornosti na Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Cilj je povečati osveščenost o tem, kako spremeniti navade v Evropi, in spodbuditi razpravo o učinkoviti rabi virov in krožnem gospodarstvu. Projekt, ki ga usklajuje Združenje mest in regij za recikliranje in trajnostno upravljanje z viri (ACR+) in podpira program EU LIFE+, zdaj zajema 17 držav, vključno s 3 državami, ki niso članice EU.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Obstaja ogromen potencial za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov. Dobro napredujemo pri premikanju po hierarhiji ravnanja z odpadki, saj zmanjšujemo odlaganje odpadkov in povečujemo recikliranje. Javne pobude, kot je Evropski teden zmanjševanja odpadkov, so pomemben način vključevanja vseh državljanov v oblikovanje družbe brez odpadkov.“

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki poteka od 16. do 24. novembra, so predlagani novi načini osveščanja o zmanjševanju odpadkov, ponovni uporabi izdelkov in recikliranju materialov. Cilj je razviti in preizkusiti komunikacijska orodja, ki so namenjena upravam, združenjem, podjetjem, šolam in posameznikom. Glavne dejavnosti bodo potekale med Tematskimi dnevi preprečevanja odpadkov, ki se letos osredotočajo na ponovno uporabo, za katero so organizirane lokalne dejavnosti, kot so tržnice rabljenih izdelkov, delavnice za popravilo in sejmi menjave.

V povezavi z Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov bo v dneh okoli 10. maja 2014 organizirana Evropska čistilna akcija. Akcija „Očistimo Evropo“ bo prostovoljce spodbujala k pobiranju smeti v njihovih soseskah in na plažah. Cilj ni le odstraniti smeti, ampak tudi spodbuditi razpravo o odpadkih in kako ravnati z njimi.

Evropski državljani vsako leto ustvarijo več kot 500 kilogramov komunalnih odpadkov na osebo, vendar se ta številka v državah članicah giblje med nekaj več kot 300 kilogramov in več kot 700 kilogramov. V povprečju se polovica teh odpadkov reciklira, vendar obstajajo velike razlike med državami članicami. V nekaterih državah članicah odlagališč ne uporabljajo več, stopnja recikliranja pa dosega 70 %, medtem ko druge države ne reciklirajo veliko, zato več kot 90 % komunalnih odpadkov konča na njihovih odlagališčih. Potrošniki in gospodinjstva s svojimi nakupovalnimi navadami, ponovno uporabo in ločevanjem odpadkov ključno vplivajo na zmanjšanje odpadkov.

Ozadje

Evropski teden zmanjševanja odpadkov je bil prvič organiziran leta 2009 in se je na začetku osredotočal na osveščanje o preprečevanju odpadkov. Zadnja štiri leta Teden dosega vedno večji uspeh v Evropi (in izven nje), saj izvaja več kot 25 000 komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter razvija omrežje javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov.

Ukrepi bodo potekali v Andori, Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, Luksemburgu, na Malti, Portugalskem, v Španiji, na Švedskem, v Združenem kraljestvu, Bosni in Hercegovini ter na Islandiji.

Okvirna direktiva o odpadkih daje prednost preprečevanju, ponovni uporabi in recikliranju pred sežiganjem, pri čemer sta odlaganje in sežiganje brez energetske predelave skrajni možnosti. Študija, pripravljena za Komisijo, ocenjuje, da bi popolno izvajanje zakonodaje EU o odpadkih prihranilo 72 milijard evrov na leto, povečalo letni promet sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje za 42 milijard evrov ter do leta 2020 ustvarilo več kot 400 000 delovnih mest.

Evropska komisija pripravlja pregled svojih ciljev v zvezi z odpadki in bo rezultate pregleda vključila v pregled politike za leto 2014.

Več informacij:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar