Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 november 2013

Milieu: Start van de Europese week voor afvalbeperking

Het is belangrijk afval opnieuw te gebruiken en te recycleren, maar nog belangrijker is het de burgers te stimuleren hun afvalproductie te beperken. De komende zeven dagen zal de Europese week voor afvalbeperking dit in de schijnwerpers zetten. Het doel is mensen bewuster te maken van hoe wij gewoonten in Europa kunnen veranderen, en ook het debat over hulpbronnenefficiëntie en de circulaire economie te stimuleren. Momenteel zijn 17 landen waaronder 3 niet-EU-lidstaten betrokken bij het project, dat door het LIFE+ programme van de EU wordt gesteund en wordt gecoördineerd door de Vereniging van steden en regio’s voor recycling en duurzaam afvalbeheer (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Waste Management - ACR+).

Milieucommissaris Janez Potočnik zei hierover: "Het hergebruik en recyclage van afval bieden enorme mogelijkheden. Wij boeken veel vooruitgang binnen de afvalhiërarchie door het storten van afval te verminderen en de recycling ervan te verbeteren. Basisinitiatieven zoals de Europese week voor afvalbeperking zijn belangrijk om iedereen te betrekken bij het scheppen van een afvalvrije samenleving."

De Europese week voor afvalbeperking loopt van 16 tot 24 november en stelt nieuwe manieren voor om afvalbeperking, hergebruik van producten en recyclage van materialen te propageren. Het doel is hulpmiddelen voor de communicatie met overheden en verenigingen, bedrijven, scholen, en individuele burgers te ontwikkelen en te testen. De activiteiten zullen een hoogtepunt bereiken tijdens de themadagen afvalpreventie die dit jaar in het teken staan van hergebruik en waarbij lokale activiteiten zoals tweedehandsmarkten, reparatieworkshops en ruilevenementen worden georganiseerd.

In verband met de Europese week komt er een Europese Opruimdag die op en rond 10 mei 2014 moet plaatsvinden. "Laten wij het afval in Europa opruimen" is bedoeld om mensen aan te sporen afval in hun buurt en op stranden op te ruimen. Het doel is niet alleen zwerfvuil op te ruimen, maar ook een debat op gang te brengen over afval en afvalbeheer.

Gemiddeld produceert iedere Europese burger meer dan 500 kg stedelijk afval per jaar, maar dit cijfer varieert van iets meer dan 300 kg in sommige lidstaten tot meer dan 700 kg in andere. Gemiddeld wordt de helft hiervan gerecycleerd, maar er zijn enorme verschillen tussen de lidstaten. In sommige lidstaten wordt er niet meer gestort en worden recyclagepercentages van 70 % bereikt; andere recycleren erg weinig en storten meer dan 90 % van hun stedelijk afval. Door hun koopgedrag te veranderen en afval opnieuw te gebruiken en te sorteren spelen consumenten en huishoudens een vitale rol bij de beperking van afval.

Achtergrond

De Europese Week, waarvan de eerste in 2009 plaatsvond, was oorspronkelijk toegespitst op bewustmaking van afvalpreventie. De afgelopen vier jaar heeft de week steeds meer succes in Europa (en daarbuiten) door meer dan 25 000 communicatieacties in 28 landen, en door de ontwikkeling van een netwerk van openbare en particuliere actoren die werkzaam zijn op het gebied van afvalpreventie.

Er komen acties in Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Portugal, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Bosnië-Herzegovina en IJsland.

De Kaderrichtlijn afvalstoffen geeft de voorkeur aan preventie, hergebruik en recycling boven verbranding, en ziet storten of verbranding zonder energieterugwinning als laatste middel. Volgens een recente, in opdracht van de Commissie uitgevoerde studie zou volledige tenuitvoerlegging van de afvalstoffenwetgeving van de EU 72 miljard euro aan besparingen opleveren, de jaaromzet van de afvalbeheer- en recyclingsector in de EU met 42 miljard euro doen stijgen en tegen 2020 voor meer dan 400 000 banen zorgen.

De Europese Commissie is bezig met een evaluatie van haar doelstellingen op het gebied van afval. De resultaten daarvan zullen worden verwerkt in een beleidsevaluatie in 2014.

Nadere informatie:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar