Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. novembrī

Vide: sākas Eiropas nedēļa atkritumu samazināšanai

Cilvēki bieži tiek mudināti samazināt un pārstrādāt atkritumus vai izmantot atkārtoti savu mūžu nokalpojušās lietas, bet vissvarīgākā tomēr ir atkritumu daudzuma samazināšana. Nākamās 7 dienas notiks Eiropas nedēļa atkritumu samazināšanai, kas pievērsīsies tieši šim jautājumam. Tās mērķis ir vairot izpratni par to, kā mēs Eiropā varam mainīt cilvēku paradumus, kā arī rosināt diskusiju par resursu efektivitāti un aprites ekonomiku. Šis projekts, ko koordinē Pilsētu un reģionu apvienība pārstrādei un ilgtspējīgai izmantošanai (ACR+) un kas saņem atbalstu no ES programmas LIFE+, tagad aptver 17 valstis (no tām 3 nav ES dalībvalstis).

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Atkritumu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei ir milzīgs potenciāls. Mēs jau esam krietni progresējuši atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas jomā, (..) poligonos izgāzto atkritumu samazināšanā un pārstrādes izvēršanā. Tādas vietējā līmeņa iniciatīvas kā Eiropas nedēļa atkritumu samazināšanai ir labs paņēmiens, kā ikvienu iesaistīt bezatkritumu sabiedrības izveidē.”

Eiropas nedēļā atkritumu samazināšanai, kas notiek no 16. līdz 24. novembrim, iepazīstinās ar jauniem paņēmieniem, kā dalīties informācijā par atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantot preces atkārtoti un pārstrādāt materiālus. Mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt saziņas instrumentus, kas būtu piemēroti pārvaldes iestādēm un apvienībām, uzņēmumiem, izglītības iestādēm un privātpersonām. Nedēļas kulminācija būs tematiskās dienas, kurās pievērsīsies tam, kā novērst atkritumu rašanos, it īpaši atkārtoti izmantojot materiālus. Darbosies lietotu mantu tirdziņi, remontdarbnīcas, un iedzīvotāji varēs savā starpā apmainīties ar lietotām precēm.

Saistībā ar atkritumu mazināšanas nedēļu tiks ieviesta Eiropas Spodrības diena, ko atzīmēs 2014. gada 10. maijā (vai dažas dienas agrāk vai vēlāk). Sauklis “Sakopsim Eiropu” aicinās brīvprātīgos savākt atkritumus tuvīnajā apkārtnē un pludmalēs. Mērķis ir ne tikai sakopt piegružotās teritorijas, bet arī rosināt diskusiju par atkritumiem un to pārvaldību.

Katrs Eiropas iedzīvotājs gada laikā rada vidēji 500 kg sadzīves atkritumu, taču dažās valstīs šis rādītājs ir vien nedaudz vairāk par 300 kg, bet citās pārsniedz 700 kg. Apmēram puse no šā daudzuma tiek pārstrādāta, bet arī šajā ziņā starp dalībvalstīm pastāv milzīgas atšķirības. Dažās dalībvalstīs vairs neizmanto atkritumu izgāšanu poligonos, un otrreizējās pārstrādes līmenis tajās sasniedz 70 %, savukārt citās pārstrādāts tiek ļoti mazs atkritumu daudzums, un poligonos krājas vairāk nekā 90 % sadzīves atkritumu. Patērētājiem un mājsaimniecībām ir būtiska nozīme atkritumu samazināšanā: viņi var mainīt iepirkšanās paradumus, izmantot materiālus atkārtoti un šķirot atkritumus.

Vispārīga informācija

Eiropas nedēļu atkritumu samazināšanai ieviesa 2009. gadā, sākumā pārsvarā informējot iedzīvotājus, kā novērst atkritumu rašanos. Četros līdzšinējos gados šis pasākums izpelnījās arvien lielāku piekrišanu Eiropā (un ārpus tās), īstenojot vairāk nekā 25 000 akciju 28 valstīs un izveidojot tīklu, kurā bija iesaistīti publiskā un privātā sektora dalībnieki, kas cenšas novērst atkritumu rašanos.

Pasākumi notiks Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Itālijā, Luksemburgā, Maltā, Portugālē, Spānijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Bosnijā un Hercegovinā un Islandē.

Atkritumu pamatdirektīva par prioritāru atzīst atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, nevis sadedzināšanu, uzskatot, ka apglabāšana poligonā vai sadedzināšana bez enerģijas reģenerācijas ir risinājums tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Nesen pēc Komisijas pasūtījuma ir veikts pētījums, kurā novērtēts, ka, pilnā mērā īstenojot ES tiesību aktus atkritumu jomā, tiktu ietaupīti 72 miljardi eiro gadā, ES atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozarē gada apgrozījums palielinātos par 42 miljardiem eiro, un līdz 2020. gadam tiktu radīti vairāk nekā 400 000 darbvietu.

Eiropas Komisija pašlaik pārskata mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Rezultāti tiks izmantoti 2014. gadā, pārskatot politiku.

Plašāka informācija:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Skatīt arī:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar