Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 15. studenoga 2013.

Okoliš: počinje Europski tjedan za smanjenje otpada

Naglašavamo važnost „3R” i potičemo građane da smanje (Reduce), ponovno uporabe (Reuse) i recikliraju (Recycle) otpad, pri čemu je najvažniji prvi R, odnosno smanjenje otpada. Tijekom sljedećih sedam dana Europskog tjedna za smanjenje otpada upravo će ta poruka biti u središtu pozornosti. Cilj je inicijative jačanje svijesti o tome kako promijeniti navike u Europi i potaknuti raspravu o pitanjima učinkovitog korištenja resursa i prelasku na kružnu ekonomiju. Projekt koji koordinira Udruga gradova i regija za recikliranje otpada i održivo upravljanje njime (ACR+), uz potporu programa EU-a LIFE+, sada obuhvaća 17 država, među kojima i 3 država koje nisu članice EU-a.

Povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavio je: „U ponovnoj uporabi i recikliranju otpada leži golem potencijal. Ostvarujemo veliki napredak u pogledu uspinjanja hijerarhijom zbrinjavanja otpada... odloženi otpad smanjujemo, a recikliranje povećavamo. Lokalne inicijative poput Europskog tjedna za smanjenje otpada važan su oblik uključenja svakog pojedinca u stvaranje društva bez otpada.

U okviru Europskog tjedna za smanjenje otpada koji traje od 16. do 24. studenoga predlažu se novi načini širenja informacija o smanjenju otpada, ponovnoj uporabi proizvoda i recikliranju raznih materijala. Cilj je razvijanje i ispitivanje komunikacijskih alata usmjerenih na upravna tijela i udruge, poduzeća, škole i pojedinačne građane. Vrhunac aktivnosti obilježit će Tematski dani sprečavanja nastajanja otpada koji će se ove godine usredotočiti na ponovnu uporabu proizvoda tijekom kojih će se održavati aktivnosti poput tržnica rabljene robe, radionica za popravak robe i zabava za razmjenu artikala (tzv. swap parties).

U vezi s Europskim tjednom za smanjenje otpada 10. svibnja 2014. i nekoliko dana oko tog datuma održat će se Europski dan čišćenja. Pokretom „Očistimo Europu” (Let’s Clean Up Europe) dobrovoljce će se pozvati da očiste svoja susjedstva i svoje plaže. Cilj inicijative nije samo čišćenje smeća, već i poticanje rasprave o otpadu i gospodarenju njime.

Europski građani proizvode preko 500 kg komunalnog otpada po osobi godišnje, ali se taj podatak kreće od nešto preko 300 kg u jednima do više od 700 kg u drugim državama članicama. U prosjeku se polovica te količine reciklira, ali postoje ogromne razlike od jedne države članice do druge. U nekim državama članicama, više nema odlagališta otpada i stope recikliranja dosežu i 70  %, dok se u drugima reciklira vrlo malo, a odlaže se preko 90 % komunalnog otpada. Potrošači i kućanstva imaju ključnu ulogu u smanjenju otpada i to zahvaljujući svojim kupovnim navikama, ponovnoj uporabi proizvoda i razvrstavanju otpada.

Pozadina

Europski tjedan za smanjenje otpada pokrenut je 2009. i u početku je bio usmjeren na jačanje svijesti o sprečavanju nastajanja otpada. Tijekom protekla četiri izdanja Tjedan je bio sve uspješniji u Europi (i izvan nje) te je provedeno preko 25 000 komunikacijskih aktivnosti u 28 zemalja i razvila se mreža javnih i privatnih subjekata koji djeluju u području sprečavanja nastajanja otpada.

Aktivnosti će se provesti u Andori, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Luksemburgu, na Malti, u Portugalu, Španjolskoj, Švedskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Bosni i Hercegovini i na Islandu.

Okvirnom direktivom o otpadu prednost nad spaljivanjem daje se sprečavanju, ponovnoj uporabi i recikliranju, pri čemu su odlagališta otpada i spaljivanje bez dobivanja energije krajnja mjera. U studiji izrađenoj za Komisiju procjenjuje se da bi se potpunom provedbom zakonodavstva EU-a o otpadu moglo uštedjeti 72 milijarde EUR godišnje, povećati godišnji promet u sektoru zbrinjavanja i recikliranja otpada za 42 milijarde EUR i stvoriti preko 400 000 novih radnih mjesta do 2020.

Europska komisija preispituje svoje ciljeve u pogledu otpada, a rezultate tih preispitivanja uvrstit će u pregled politike za 2014.

Dodatne informacije:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Pogledajte i ovo:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Osobe za kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar