Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. marraskuuta 2013

Ympäristö: Euroopan jätteen vähentämisen viikko käynnistyy

Vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat avaintoimia, joihin kansalaisia kannustetaan jäteongelman ratkaisemiseksi – kaikkein tärkeintä on kuitenkin vähentää jätteen syntymistä. Sitä korostetaan seuraavien seitsemän päivän aikana järjestettävällä Euroopan jätteen vähentämisen viikolla. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, miten voimme muuttaa tottumuksiamme Euroopassa, ja edistää keskustelua resurssien käytön tehokkuudesta ja kierrätystaloudesta. Hankkeessa, jota koordinoi alueiden ja kaupunkien kierrätyksen ja kestävän resurssienhallinnan järjestö (ACR+) ja jota EU:n LIFE+ -ohjelma tukee, on nykyisin mukana 17 maata, joihin kuuluu myös 3 maata EU:n ulkopuolelta.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi jätteen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen olevan valtavasti mahdollisuuksia. ”Olemme selvästi edistyneet jätehuollon etusijajärjestyksen toteuttamisessa: kaatopaikalle sijoitetaan jätettä entistä vähemmän ja kierrätys lisääntyy. Ruohonjuuritason tapahtumat, kuten jätteen vähentämisen teemaviikko, ovat tärkeä keino saada kaikki osallistumaan jätteettömän yhteiskunnan luomiseen”, Potočnik sanoi.

Euroopan jätteen vähentämisen viikolla, jota vietetään 16.—24. marraskuuta, tuodaan esiin uusia tapoja saada ihmiset vähentämään jätteen syntymistä, löytämään tuotteille uutta käyttöä ja kierrättämään materiaaleja. Tavoitteena on kehittää ja testata viestintäkeinoja, joilla voidaan tavoittaa viranomaisia ja yhdistyksiä, yrityksiä, kouluja sekä yksittäisiä kansalaisia. Toimet huipentuvat jätteen ehkäisemisen teemapäiviin, joiden pääaiheena on tänä vuonna uudelleenkäyttö. Päivien aikana useilla paikkakunnilla järjestetään muun muassa vanhojen tavaroiden myyntiä, korjaustyöpajoja ja tavaranvaihtotapahtumia.

Euroopan jätteen vähentämisen viikon yhteydessä käynnistetään Euroopan siivouspäivä, joka on tarkoitus järjestää vuonna 2014 toukokuun 10. päivän tienoilla. ”Siivotaan Eurooppa” -tapahtuma haastaa vapaaehtoisia korjaamaan pois jätteitä omilta asuinalueiltaan ja rannoilta. Kyse ei ole ainoastaan roskien keruusta, vaan tarkoitus on myös saada aikaan keskustelua jätteistä ja niiden hallinnasta.

Eurooppalaiset tuottavat joka vuosi yli 500 kg yhdyskuntajätettä henkeä kohti, mutta määrä vaihtelee joidenkin jäsenvaltioiden hieman yli 300 kg:sta eräiden muiden yli 700 kg:aan. Siitä kierrätetään keskimäärin puolet, mutta jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Joissakin jäsenvaltioissa kaatopaikkoja on suljettu ja kierrätysaste on jopa 70 prosenttia, kun taas toiset jäsenvaltiot kierrättävät hyvin vähän ja vievät kaatopaikoille yli 90 prosenttia yhdyskuntajätteestään. Kuluttajilla ja kotitalouksilla on merkittävä asema pyrittäessä vähentämään jätteen määrää ostotottumusten, uudelleenkäytön ja jätteen lajittelun avulla.

Taustaa

Alun perin Euroopan jätteen vähentämisen viikon, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, tärkeimpänä tavoitteena oli lisätä tietoisuutta jätteen syntymisen ehkäisemisestä. Viimeisten neljän vuoden aikana teemaviikko on saanut yhä enemmän kannatusta Euroopassa ja myös sen ulkopuolella. Yli 25 000 viestintätoimea on toteutettu kaikkiaan 28 maassa, ja lisäksi on perustettu jätteen syntymisen ehkäisemiseksi työskentelevien julkisten ja yksityisten toimijoiden verkosto.

Toimia järjestetään Andorrassa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Maltalla, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Unkarissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Bosnia ja Hertsegovinassa ja Islannissa.

Jätepolitiikan puitedirektiivin mukaan on suosittava jätteiden syntymisen ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ennemmin kuin polttoa, ja kaatopaikalle sijoittaminen ja polttaminen ilman energian talteenottoa ovat viimeisiä keinoja. Komission teettämässä selvityksessä arvioidaan, että EU:n jätelainsäädännön täysimittainen täytäntöönpano toisi säästöä 72 miljardia euroa vuodessa, lisäisi EU:n jätehuolto- ja kierrätyssektorin vuosiliikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja loisi yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan komissio tarkastelee parhaillaan uudelleen jätehuoltotavoitteitaan. Alan politiikkaa on määrä tarkistaa tarkastelun tulosten perusteella vuonna 2014.

Lisätietoja:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar