Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. november 2013

Keskkond: algab Euroopa jäätmete vähendamise nädal

Räägitakse kolme põhimõtte — jäätmete vähendamise, korduvkasutuse ja ringlussevõtu — tähtsusest ja julgustatakse kodanikke neid järgima. Kõige olulisem on aga esimene põhimõte. Seda tõstetakse esile järgmise seitsme päeva jooksul toimuval Euroopa jäätmete vähendamise nädalal (EJVN). Eesmärk on parandada teadlikkust viisidest, kuidas muuta eurooplaste harjumusi, ja innustada tõhusa ressursikasutuse ning ringmajanduse teemalist arutelu. Projektis, mida korraldab ringlussevõtu ja säästva jäätmekäitluse linnade ja piirkondade liit (ACR+) ELi programmi LIFE+ toel, osaleb 17 riiki, sealhulgas 3 ELi mittekuuluvat riiki.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Jäätmete korduvkasutusel ja ringlussevõtul on tohutu potentsiaal. Jäätmete prügilasse ladestamise vähendamise ja ringlussevõtu suurendamise teel oleme jäätmehierarhias edukalt edasi liikunud. Kodanikuühiskonna algatused, nagu Euroopa jäätmete vähendamise nädal, aitavad kaasata kõiki jäätmevaba ühiskonna loomisesse.”

Euroopa jäätmete vähendamise nädalal, mis kestab 16. kuni 24. novembrini, pakutakse välja uusi viise, kuidas teavitada inimesi jäätmete vähendamisest, toodete korduvkasutusest ja materjali ringlussevõtust. Eesmärk on arendada ja katsetada ametiasutustele, ühendustele, ettevõtetele, koolidele ja üksikisikutele mõeldud teavitusvahendeid. Nädala tippsündmus on jäätmetekke vältimise teemapäevad, kus sel aastal keskendutakse korduvkasutusele. Selleks korraldatakse kohalikke üritusi, näiteks kasutatud kaupade turge, parandusõpikodasid ja esemete vahetamise üritusi.

EJVNiga seoses toimub 10. mail 2014 või selle paiku esimest korda Euroopa koristuspäev. Ettevõtmise „Koristame Euroopat” raames kutsutakse vabatahtlikke üles koristama jäätmeid oma naabruskonnast ja randadelt. Eesmärk ei ole mitte ainult prügi koristamine, vaid ka üldine mõttevahetus jäätmete ja jäätmekäitluse teemal.

Euroopa kodanikud tekitavad aastas inimese kohta üle 500 kg olmejäätmeid. Kogus aga varieerub, mõnes liikmesriigis on see vaid veidi üle 300 kg, teistes aga kuni 700 kg. Keskmiselt pool sellest võetakse ringlusse, ent liikmesriikide vahel on ka siin suured erinevused. Mõnes liikmesriigis ei ladestada jäätmeid enam prügilatesse ja ringlusse võetakse neist 70%, teistes aga võetakse ringlusse väga vähe ja üle 90% olmejäätmetest ladestatakse prügilatesse. Tarbijatel ja majapidamistel on jäätmete vähendamises ostuharjumuste, korduvkasutuse ja prügi sorteerimise teel väga oluline roll.

Taust

EJVNil, mis toimus esimest korda 2009. aastal, keskenduti algselt teadlikkuse suurendamisele jäätmetekke vältimise alal. Esimese nelja toimumisaasta jooksul on nädal leidnud järjest suuremat kõlapinda nii Euroopas kui kaugemal, selle raames on ellu viidud üle 25 000 teavitusürituse 28 riigis ning arendatud avaliku ja erasektori võrgustikku jäätmetekke vältimise valdkonnas.

Üritused toimuvad Andorras, Austrias, Belgias, Bulgaarias, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Itaalias, Luksemburgis, Maltal, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Ühendkuningriigis, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Islandil.

Jäätmete raamdirektiivis eelistatakse põletamisele jäätmete vältimist, korduvkasutust ja ringlussevõttu. Prügilasse ladestamine või põletamine ilma energiakasutuseta on viimane abinõu. Komisjonile koostatud uuringus on prognoositud, et Euroopa Liidu jäätmealaste õigusaktide täieliku rakendamisega hoitaks aastas kokku 72 miljardit eurot, Euroopa Liidu jäätmekäitluse ja ringlussevõtu sektori aastakäive suureneks 42 miljardi euro võrra ja seal loodaks aastaks 2020 üle 400 000 töökoha.

Euroopa Komisjon vaatab läbi jäätmetega seotud sihte ja selle tulemusi võetakse arvesse poliitika läbivaatamisel 2014. aastal.

Lisateavet saab aadressil:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar