Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. november 2013

Miljø: Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse skydes i gang

Der tales om, hvor vigtigt det er at opfordre borgerne til reduktion, genbrug og genvinding af affald, men det er faktisk reduktion, der er det vigtigste. De kommende syv dage sætter Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse fokus på dette emne. Målet er at skabe bevidsthed om, hvordan vi kan ændre vores vaner i Europa, og sætte gang i debatten om ressourceeffektivitet og industriel symbiose. Projektet, der koordineres af sammenslutningen af byer og regioner for ressourceforvaltning og bæredygtig genvinding (ACR+) og støttes af EU's Life+-program, omfatter nu 17 lande, hvoraf 3 er lande uden for EU.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Der er et kæmpe potentiale i genanvendelse og genbrug af affald. Vi gør store fremskridt med hensyn til at rykke affaldshierarkiet opad, reducere deponeringen og øge genanvendelsen. Græsrodsinitiativer som Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse er en vigtig måde at inddrage alle i skabelsen af et samfund uden affald."

Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse, som løber fra den 16. til den 24. november, viser nye måder at udbrede budskabet om affaldsforebyggelse, genanvendelse af produkter og genbrug af materialer på. Formålet er at udvikle og afprøve kommunikationsværktøjer, som er målrettet myndigheder, sammenslutninger, virksomheder, skoler og de enkelte borgere. Aktiviteterne kulminerer under temadagene for affaldsforebyggelse, der i år fokuserer på genbrug, med lokale aktiviteter såsom genbrugsmarkeder, reparations-workshops og byttearrangementer.

En europæisk affaldsdag, som er knyttet til Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse, vil blive afholdt i dagene omkring den 10. maj 2014. Under sloganet "Sammen tager vi skraldet" opfordres frivillige til at samle affald i deres nabolag og på strande. Formålet er ikke kun at rydde op men også at skabe debat om affald og affaldshåndtering.

Hver europæer genererer gennemsnitligt mere end 500 kg kommunalt affald årligt. I visse medlemsstater er det godt 300 kg, mens det i andre er mere end 700. I gennemsnit bliver halvdelen af affaldet genanvendt, men der er meget store forskelle medlemsstaterne imellem. Nogle medlemsstater deponerer ikke længere affald men genanvender 70 %, mens andre genanvender meget lidt og deponerer mere end 90 % af det kommunale affald. Forbrugere og husholdninger spiller en afgørende rolle i affaldsreduktionen gennem deres indkøbsvaner, genbrug og affaldssortering.

Baggrund

Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse blev lanceret i 2009 med det formål at skabe opmærksomhed om affaldsforebyggelse. De sidste fire år har ugen haft stadig større succes i og uden for Europa med 25 000 gennemførte kommunikationstiltag i 28 lande og udvikling af et netværk af offentlige og private aktører, der arbejder inden for affaldsforebyggelse.

Der vil i år finde tiltag sted i Andorra, Østrig, Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Luxembourg, Malta, Portugal, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige, Bosnien-Hercegovina og Island.

Rammedirektivet om affald prioriterer forebyggelse, genbrug og genanvendelse fremfor forbrænding, med deponering eller forbrænding uden energiindvinding som sidste udvej. I en undersøgelse udarbejdet for Kommissionen vurderes det, at en fuldstændig gennemførelse af EU’s affaldslovgivning vil medføre en besparelse på ca. 72 mia. EUR om året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor med 42 mia. EUR og skabe over 400 000 arbejdspladser inden 2020.

Europa-Kommissionen vil foretage en gennemgang af sine affaldsmål, og resultaterne heraf vil indgå i en evaluering af politikken i 2014.

Yderligere oplysninger

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Se også

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar