Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 15 d.

Veiksmingos PVM sistemos kūrimas. 7-asis Briuselio mokesčių forumas

Pirmadienį, lapkričio 18 d., 250 dalyvių iš 37 šalių susirinks į 7-ąjį Briuselio mokesčių forumą aptarti ES PVM sistemos ir jos veiksmingumo didinimo būdų. Be kitų temų, bus nagrinėjama kova su sukčiavimu PVM, PVM reikalavimų laikymosi gerinimas ir PVM vaidmuo vykdant fiskalinį konsolidavimą. Forume įžanginę kalbą pasakys jo globėjas – Komisijos narys Algirdas Šemeta. Tarp kitų aukšto rango pranešėjų bus Belgijos valstybės sekretorius Johnas Crombezas, Portugalijos valstybės sekretorius Paulo Nuncio ir Europos Parlamento narė Sharon Bowles. Šis kasmetinis renginys – svarbi proga susitikti, pasikeisti nuomonėmis ir aptarti svarbiausių ES mokesčių srities klausimų sprendimus politikams, suinteresuotosioms šalims ir ekspertams.

Už mokesčius atsakingo Komisijos nario Algirdas Šemetos teigimu, „pridėtinės vertės mokestį (PVM) moka piliečiai ir surenka įmonės, jis sudaro per 20 % nacionalinių pajamų, todėl jo poveikis kiekvienam ES piliečiui ir kiekvienos valstybės narės biudžetui yra didžiulis. Mūsų ES PVM sistemos reforma jau gerokai pasistūmėjusi į priekį, tačiau dar reikia nemažai nuveikti, kad PVM būtų kuo labiau apsaugotas nuo sukčiavimo, kuo veiksmingesnis ir palankesnis verslui. Briuselio mokesčių forumas – puiki proga sukaupti praktinių žinių, patirties ir idėjų, kuriomis būtų galima pasinaudoti toliau tęsiant reformą.“

Pirmojoje forumo sesijoje bus ieškoma geresnių kovos su sukčiavimu PVM būdų. Dėl sukčiavimo PVM ne tik negaunama daug pajamų, bet ir iškraipoma konkurencija bei užkraunama papildoma mokesčių našta sąžiningiems mokesčių mokėtojams. Šiais metais priimti nauji svarbūs teisės aktai, kurių tikslas – užkirsti kelią karuseliniam sukčiavimui. Tačiau dalyvių bus prašoma įvertinti kitas priemones, kuriomis šią problemą būtų galima mažinti toliau. Planuojamos diskusijos apie naujoviškus kovos su sukčiavimu gerinimo būdus, pavyzdžiui, bendrus įmonių ir mokesčių administravimo įstaigų veiksmus tiek pačiose šalyse, tiek tarpvalstybiniu mastu.

Antrojoje sesijoje bus nagrinėjama, kaip patobulinus PVM struktūrą gali pagerėti fiskalinis konsolidavimas. PVM sudaro 20 % visų ES surenkamų mokesčių, todėl yra labai svarbus užtikrinant valstybių narių pajamų kokybę. Padidinus PVM veiksmingumą valstybės narės galėtų geriau patenkinti savo fiskalinius poreikius toliau nedidindamos mokesčių. Diskusijose bus nagrinėjamas konkretus Portugalijos pavyzdys ir svarstomas klausimas, kiek iš tiesų veiksmingi sumažinti PVM tarifai.

Trečiojoje forumo sesijoje bus aptariama, kaip sudaryti paprastesnes sąlygas įmonėms laikytis reikalavimų ir sumažinti joms tenkančią naštą. Kaip nurodyta neseniai paskelbtame Komisijos komunikate dėl reglamentavimo kokybės (IP/13/891), patobulinus PVM sistemą, įmonėms tenkanti administracinė našta gali labai sumažėti. Naujausios teigiamos iniciatyvos – 2013 m. sausio mėn. įsigaliojusios naujosios sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės ir standartinės PVM deklaracijos pasiūlymas (IP/13/988). Paprastesnės PVM sistemos reikalavimų lengviau laikytis, todėl jos poveikis PVM įplaukoms taip pat gali būti teigiamas, nes PVM moka daugiau tai turinčių daryti mokesčių mokėtojų.

Aplinkybės

Briuselio mokesčių forumas yra kasmetinė konferencija, suburianti politikos formuotojus, ekspertus, suinteresuotąsias šalis ir visuomenės atstovus iš viso pasaulio aptarti politinės svarbos ir bendrai rūpimų mokesčių klausimų. Kasmet, paprastai atsižvelgiant į skubiausiai spręstinus politinius ir praktinius mokesčių srities uždavinius, pasirenkama skirtinga tema.

Forumas vyks konferencijų centre „Albert Borschette“ Briuselyje nuo 10 val. iki 17 val. 15 min.

Naudingos nuorodos

Lapkričio 18 d. konferencija bus transliuojama internetu adresu

http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=db9e6eef2eb4f0d8c55ecc7beaf2d78d

Daugiau informacijos apie forumą ir jo programa pateikiama adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_conferences/tax_forum/index_en.htm

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Komisijos nario Algirdo Šemetos Twitter

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Franck Arrii, tel. +32 2 297 22 21


Side Bar