Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI ET LT MT PL SK SL

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 15. studenoga 2013.

Proračunski nadzor Europe u punom zamahu

Europska komisija danas je predstavila važan skup objava povezanih s proračunskim nadzorom kojim je obuhvaćeno 13 država članica iz europodručja i tri države članice izvan njega, a poseban naglasak stavljen je i na samo europodručje kao gospodarski subjekt. Komisija je prvi put dostavila mišljenja o nacrtima proračunskih planova pojedinačnih država članica iz europodručja, koji se ove godine Komisiji moraju podnijeti do 15. listopada, kada se nacrti proračuna podnose dotičnim nacionalnim parlamentima. Objavljene su i ocjene u pogledu pridržavanja preporuka Vijeća u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita (EDP), potencijalnih nepridržavanja kriterija duga i deficita iz Pakta o stabilnosti i rastu (SGP) te u pogledu planova određenih država članica za strukturne reforme s učinkom na proračun opisanih u programima gospodarskog partnerstva (EPP).

Olli Rehn, potpredsjednik Europske komisije zadužen za ekonomska i monetarna pitanja i euro, izjavio je: „Došli smo do prekretnice na putu prema gospodarskom oporavku, a danas svjedočimo ključnom događaju u provedbi ojačanog europskog gospodarskog upravljanja. Današnjim mišljenjima Komisije o nacionalnim proračunskim planovima pruža se podrška državama članicama iz europodručja u njihovom nastojanju da ostvare snažniji rast i fiskalnu održivost. Budući da u ekonomskoj i monetarnoj uniji odluke o nacionalnom proračunu mogu imati učinak izvan nacionalnih okvira. Države članice ovlastile su Komisiju da dostavi ta mišljenja i vjerujem da će ih stoga nacionalni donositelji odluka uzeti u obzir.”

Skup objava sastoji se od četiri elementa:

1. mišljenja o nacrtima proračunskih planova

U središtu spomenutog skupa su prvi put dostavljena mišljenja o nacrtima proračunskih planova za 2014. koje je podnijelo 13 država članica iz europodručja, a nisu u programu ekonomske prilagodbe (sve osim Cipra, Grčke, Irske i Portugala). Tim se mišljenjima države u ranoj fazi obavješćuju o usklađenosti temeljnih nacionalnih proračuna s obvezama iz Pakta o stabilnosti i rastu prije njihova donošenja.

2. ocjene učinkovitih mjera

Komisija je ocijenila mjere koje je sedam država članica poduzelo kao odgovor na nove preporuke Vijeća donesene u lipnju kojima se određuju novi rokovi za korekciju prekomjernih deficita. Riječ je o Belgiji, Španjolskoj, Francuskoj, Malti, Nizozemskoj, Poljskoj i Sloveniji.

3. ocjene programa gospodarskog partnerstva

Nakon što su ove godine zaprimile novu preporuku u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita, Španjolska, Francuska, Malta, Nizozemska i Slovenija utvrdile su svoje planove strukturnih reformi s učinkom na proračun u programima gospodarskog partnerstva, koje je Komisija također analizirala.

4. izvješća u svrhu analize razloga za nepoštovanje kriterija duga ili deficita

Komisija je za Hrvatsku, Litvu i Finsku Vijeću poslala izvješća u kojima procjenjuje razloge za sadašnje ili predviđeno nepridržavanje nekog od ključnih pragova utvrđenih u Paktu o stabilizaciji i rastu.

Zaključci o europodručju

Olakšano ocjenjivanje i proračunskog stanja europodručja u cjelini koje je predstavljeno u današnjoj Komunikaciji ključna je korist ocjene nacrta proračunskih planova. Neki od iznimno važnih zaključaka su sljedeći:

• ostvaruju se rezultati velikih napora proteklih godina uloženih u konsolidaciju: javni je dug na putu stabilizacije, a očekuje se da će se prosječni ukupni proračunski saldo spustiti na referentnu vrijednost od 3 % BDP-a. Zemlje koje su suočene s najvećim fiskalnim izazovima planiraju uložiti najveće napore u području konsolidacije, uz određeno diferenciranje s obzirom na fiskalni prostor. No samo su dvije države članice (Estonija i Njemačka) dosegnule svoje srednjoročne ciljeve, što upućuje na to da je potrebna daljnja konsolidacija u ostalim državama europodručja. Ukupna fiskalna nastojanja, izražena promjenom ciklički prilagođenog proračunskog stanja bez jednokratnih i drugih privremenih mjera, sljedeće bi godine trebala iznositi ¼ % BDP-a

• potrebna je daljnja strukturna reforma kako bi se ojačali temelji za održiv rast i zdrave javne financije. Programi gospodarskog partnerstva sveukupno ukazuju na napredak u pogledu poboljšanja nacionalnih fiskalnih okvira, različite rezultate u pogledu porezne reforme i velike reforme mirovinskog i zdravstvenog sustava, no ne u svim zemljama

• u nacrtima proračunskih planova još uvijek se ne daje dovoljno pozornosti strukturi fiskalne konsolidacije. Iako se stabilizira opći trend smanjenja javnih rashoda za ulaganja koji je uočen tijekom proteklih par godina, on se ne preusmjerava. Određeno usmjeravanje na ograničenje rashoda ključno je za dobro osmišljenu strategiju konsolidacije, posebno ako su državni sektori relativno veliki.

Posebni zaključci po državama članicama

Ohrabrujući je podatak da ni jedan nacrt proračunskog plana ozbiljno ne krši obveze u okviru Pakta o stabilnosti i rastu te da nije potrebno zatražiti revidirane proračunske planove. Međutim Komisija je u nekoliko slučajeva pronašla razloge za kritiku i zatražila od dotičnih država članica da uzmu u obzir njezino mišljenje pri finalizaciji proračuna za 2014. U nastavku je priložen pregled ključnih zaključaka Komisije po državi članici:

Austrija (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2013.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana)

Nacrt proračunskog plana Austrije uglavnom je u skladu s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Prognoza Komisije ukazuje na trajnu korekciju prekomjernog deficita u 2013. i određeno skretanje s puta prilagodbe koja vodi prema srednjoročnom cilju strukturnog deficita opće države u iznosu od 0,45 % BDP-a u 2014.

Austrija je ostvarila određeni napredak u rješavanju pitanja strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da osigura potpunu sukladnost s Paktom o stabilnosti i rastu tijekom nacionalnog proračunskog postupka.

Čim nova vlada preuzme vlast, nacionalna nadležna tijela potiču se da dostave Komisiji i Euroskupini ažurirani nacrt proračunskog plana.

Belgija (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2013.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana, ocjena učinkovitih mjera u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita)

Čini se da je Belgija 2013. poduzela učinkovite mjere kako bi odgovorila na preporuke u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita, stoga se čini da će 2013. trajno korigirati prekomjerni deficit.

Nacrt proračunskog plana Belgije uglavnom je u skladu s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Strukturna prilagodba radi ostvarivanja srednjoročnog cilja zahtijeva još malo više napora.

Belgija je ostvarila ograničen napredak u rješavanju strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da osigura potpunu sukladnost s Paktom o stabilnosti i rastu tijekom nacionalnog proračunskog postupka.

Hrvatska (nije u postupku u slučaju prekomjernog deficita; izvješće o nepoštovanju kriterija duga i deficita)

Hrvatski je deficit 2012. dosegnuo razinu od 5 % BDP-a, dok je dug opće države iznosio 55,5 % BDP-a. Prema planovima vlade i jesenskoj prognozi Komisije iz 2013., predviđa se da će u razdoblju 2013. – 2015. proračunski deficit ostati prilično iznad referentne vrijednosti od 3 %, a očekuje se da će 2014. javni dug preći 60 %.

Slijedom toga Komisija je sastavila izvješće na temelju članka 126. stavka 3. Ugovora i ispitala sve relevantne čimbenike. Rezultati izvješća idu u prilog zaključku da u Hrvatskoj nije ispunjen kriterij deficita niti kriterij duga iz Ugovora.

Komisija stoga Vijeću namjerava preporučiti otvaranje postupka u slučaju prekomjernog deficita protiv Hrvatske.

Estonija (nije u postupku u slučaju prekomjernog deficita; mišljenje o nacrtu proračunskog plana)

Nacrt proračunskog plana Estonije u skladu je s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Posebno se očekuje da će se u 2014. održati srednjoročni cilj za strukturni suficit.

Estonija je ostvarila određeni napredak u rješavanju pitanja strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Finska (nije u postupku u slučaju prekomjernog deficita; izvješće o nepoštivanju kriterija duga)

Nacrtom proračunskog plana Finske riskira se nepridržavanje pravila iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Komisija je posebno uočila znatno odstupanje od plana prilagodbe radi postizanja srednjoročnog cilja strukturnog deficita opće države od 0,5 % BDP-a.

Prema prognozi Komisije, dugom Finske u 2014. prekršit će se prag od 60 % BDP-a utvrđen Ugovorom, a očekuje se da će i dalje rasti. Komisija je istražila spomenuto kršenje u izvješću na temelju članka 126. stavka 3. i zaključila da zbog niske stope rasta i ostalih čimbenika nije potrebno pokrenuti postupak u slučaju prekomjernog deficita zbog predviđenog stanja njihova duga.

Finska je ostvarila određeni napredak u rješavanju pitanja strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da poduzmu potrebne mjere u okviru nacionalnog proračunskog postupka kako bi se zajamčilo da proračun za 2014. u potpunosti bude u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu te da posebno pokušaju riješiti rizike utvrđene ocjenom.

Francuska (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2015.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana, ocjena učinkovitih mjera, mišljenje o programu gospodarskog partnerstva)

Čini se da je Francuska 2013. poduzela učinkovite mjere kako bi odgovorila na preporuku u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita.

Nacrt proračunskog plana u skladu je s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu, no bez prostora za odstupanja. Posebno se čini da se učinkovite mjere poduzimaju i u 2014.

Podnesenim programom gospodarskog partnerstva utvrđuje se ograničeni napredak pri rješavanju strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da strogo provode proračun.

Njemačka (nije u postupku u slučaju prekomjernog deficita; mišljenje o nacrtu proračunskog plana)

Nacrt proračunskog plana Njemačke u skladu je s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Njemačka je osobito u skladu sa srednjoročnim ciljem.

No Njemačka nije ostvarila napredak u rješavanju pitanja strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra iz 2013.

Nacionalna nadležna tijela pozivanju se da podnesu ažurirani nacrt proračunskog plana čim nova federalna vlada preuzme vlast.

Italija (nije u postupku u slučaju prekomjernog deficita; mišljenje o nacrtu proračunskog plana)

Postoji rizik da nacrt proračunskog plana za 2014. neće biti u skladu s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu. Posebno se u 2014. ne poštuje referentno mjerilo za smanjenje duga.

Nacrtom proračunskog plana prikazuje se mali napredak u pogledu strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće izdalo u kontekstu europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da poduzmu potrebne mjere u okviru nacionalnog proračunskog postupka kako bi se zajamčilo da proračun za 2014. u potpunosti bude u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu te da posebno pokušaju riješiti rizike utvrđene ocjenom.

Komisija je zaključila da Italija 2014. ne može iskoristiti „klauzulu o ulaganju” jer prema jesenskoj prognozi Komisije iz 2013. neće ostvariti minimalnu strukturnu prilagodbu potrebnu kako bi njezin udio duga u BDP-u bio u dovoljnoj mjeri u opadanju.

Litva (nije u postupku u slučaju prekomjernog deficita; izvješće o nepoštivanju kriterija deficita)

Deficit opće države za 2012. u Litvi je dosegnuo 3,2 % BDP-a, što je iznad referentne vrijednosti od 3 % BDP-a, ali odstupanje je malo. Predviđa se državni dug od 39,9 % u 2013., koji bi se 2014. trebao neznatno povećati, nakon čega bi u 2015. trebao biti u opadanju.

S obzirom da se prekoračenje referentne vrijednosti može smatrati privremenim i da je u Litvi udio duga u BDP-u stalno ispod referentne vrijednosti od 60 %, izravan neto trošak mirovinske reforme trebao bi se uzeti u obzir pri ocjeni korekcije prekomjernog deficita. S obzirom na to da su ti troškovi 2012. iznosili 0,2 % BDP-a, njima se objašnjava prekoračenje referentne vrijednosti od 3 % BDP-a iz Ugovora tijekom 2012.

U izvješću sastavljenom na temelju članka 126. stavka 3. Ugovora, Komisija je stoga utvrdila da je Litva u skladu s kriterijima deficita i duga iz Ugovora te da zbog toga za nju nije potrebno preporučiti otvaranje postupka u slučaju prekomjernog deficita.

Luksemburg (nije u postupku u slučaju prekomjernog deficita; mišljenje o nacrtu proračunskog plana)

Prema ocjeni Komisije, predviđa se da će se u strukturnom smislu saldo opće države smanjiti sa suficita od 0,8 % BDP-a u 2012. na deficit od 0,4 % BDP-a u 2014. i na taj se način znatno udaljiti od srednjoročnog cilja Luksemburga za suficit od 0,5 % BDP-a. Stoga postoji rizik nepoštovanja zahtjeva iz preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu.

Luksemburg je ostvario određeni napredak u pogledu strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da poduzmu potrebne mjere u okviru nacionalnog proračunskog postupka kako bi se zajamčilo da proračun za 2014. u potpunosti bude u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu te da posebno pokušaju riješiti rizike utvrđene ocjenom.

Čim nova vlada preuzme vlast, nacionalna nadležna tijela pozivaju se da dostave Komisiji i Euroskupini ažurirani nacrt proračunskog plana.

Malta (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2014.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana, ocjena učinkovitih mjera, mišljenje o programu gospodarskog partnerstva)

Čini se da je Malta 2013. poduzela učinkovite mjere kako bi odgovorila na preporuku u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita.

Nacrtom proračunskog plana za 2014. koji je Malta dostavila riskira se nepridržavanje pravila iz Pakta o stabilnosti i rastu. Prognozom Komisije posebno se ukazuje na opasnost od nepridržavanja preporuka iz postupka u slučaju prekomjernog deficita za 2014.

Programom gospodarskog partnerstva utvrđuje se ograničeni napredak pri rješavanju strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da poduzmu potrebne mjere u okviru nacionalnog proračunskog postupka kako bi se zajamčilo da proračun za 2014. u potpunosti bude u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu te da posebno pokušaju riješiti rizike utvrđene ocjenom.

Nizozemska (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2014.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana, ocjena učinkovitih mjera, mišljenje o programu gospodarskog partnerstva)

Čini se da je Nizozemska poduzela učinkovite mjere kako bi odgovorila na preporuku u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita.

Nacrt proračunskog plana Nizozemske za 2014. u skladu je s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu, no bez prostora za odstupanja.

Mjere za 2014. posebno su usklađene sa zahtjevima Vijeća, iako se prema jesenskoj ekonomskoj prognozi Komisije ne očekuje okončanje stanja prekomjernog deficita do kraja te godine.

Programom gospodarskog partnerstva koji je podnijela Nizozemska utvrđuje se određeni napredak pri rješavanju pitanja strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da strogo provode proračun.

Poljska (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2014.; izvješće o učinkovitim mjerama i nove preporuke)

Poljska 2013. nije poduzela učinkovite mjere kako bi odgovorila na preporuku u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita. Očekuje se da Poljska neće dostići cilj deficita opće države za 2013. koji je Vijeće preporučilo, a nije ni donijela dovoljan broj mjera za konsolidaciju. Iako će 2014. vjerojatno ostvariti svoj ukupni cilj, to će u velikoj mjeri postići zbog jednokratnog prijenosa imovine mirovinskih fondova, čime se sljedećih godina ne jamči održiva korekcija.

S obzirom na tu ocjenu, Komisija je donijela preporuku za odluku Vijeća o poduzetim učinkovitim mjerama (članak 126. stavak 8. UFEU-a) i preporučuje Vijeću da poboljša postupak s novom preporukom za Poljsku da korigira prekomjerni deficit najkasnije do 2015. (članak 126. stavak 7. UFEU-a).

Slovačka (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2013.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana)

Nacrt proračunskog plana uglavnom je u skladu s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu. Iako se očekuje da će Slovačka poštovati referentnu vrijednost u iznosu od 3 % BDP-a, pitanje je hoće li trajno korigirati svoj prekomjerni deficit.

Nadalje, iako Slovačka ograničava rast rashoda u skladu sa zahtjevima, očekuje se određeno skretanje s puta prilagodbe koja vodi prema srednjoročnom cilju strukturnog deficita opće države u iznosu od 0,5 % BDP-a.

Slovačka je ostvarila mali napredak u rješavanju pitanja strukturnog dijela fiskalnih preporuka dostavljenih u okviru europskog semestra.

Slovačka se u ovoj fazi ne može smatrati prihvatljivom za klauzulu o ulaganju jer je još uvijek podložna postupku u slučaju prekomjernog deficita.

Komisija poziva nadležna tijela da osiguraju potpunu sukladnost s Paktom o stabilnosti i rastu tijekom nacionalnog proračunskog postupka.

Slovenija (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2015.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana, ocjena učinkovitih mjera, mišljenje o programu gospodarskog partnerstva)

Čini se da je Slovenija 2013. poduzela učinkovite mjere kako bi odgovorila na preporuku u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita.

Nacrt proračunskog plana Slovenije u skladu je s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu, no bez prostora za odstupanja.

Predviđa se da će Slovenija ostvariti preporučene fiskalne napore u 2014.

Programom gospodarskog partnerstva utvrđuje se ograničeni napredak pri rješavanju strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da strogo provode proračun.

Španjolska (rok iz postupka u slučaju prekomjernog deficita predviđen je za 2016.; mišljenje o nacrtu proračunskog plana, ocjena učinkovitih mjera, mišljenje o programu gospodarskog partnerstva)

Čini se da je Španjolska 2013. poduzela učinkovite mjere kako bi odgovorila na preporuku u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita.

Nacrtom proračunskog plana za 2014. riskira se nepridržavanje pravila iz Pakta o stabilnosti i rastu, s obzirom na to da postoji mogućnost da se ne ostvari cilj ukupnog deficita i da se trenutačno očekuje da se neće ostvariti preporučeno poboljšanje strukturnog salda.

Programom gospodarskog partnerstva potvrđuje se plan i raspored fiskalnih i drugih strukturnih reformi uključenih u nacionalni program reformi za 2013. i program stabilizacije. Određeni napredak ostvaren je u rješavanju pitanja strukturnog dijela fiskalnih preporuka koje je Vijeće dostavilo u okviru europskog semestra.

Komisija poziva nadležna tijela da poduzmu potrebne mjere u okviru nacionalnog proračunskog postupka kako bi se zajamčilo da proračun za 2014. u potpunosti bude u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu te da posebno pokušaju riješiti rizike utvrđene ocjenom.

Sljedeći koraci

Mišljenja o nacrtima proračunskih planova predstavit će se Euroskupini, koja se sastaje 22. studenoga kako bi o njima raspravljala. Na zahtjev će Komisija svoje mišljenje predstaviti parlamentu dotične države članice i/ili Europskom parlamentu.

U skladu s novim zajedničkim proračunskim rasporedom koji je uveden paketom od dvije mjere, nacionalni parlamenti moraju svake godine donijeti proračune do 31. prosinca.

Komisija tijekom cijele godine nastavlja nadzirati proračunska kretanja u svim državama članicama.

Prijedlog preporuka u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita predstavit će se Vijeću ECOFIN radi rasprave 10. prosinca.

Isto to Vijeće raspravljat će i o prijedlozima Komisije za mišljenja Vijeća o programima gospodarskog partnerstva.

Dodatne informacije:

IP/13/1082

MEMO/13/457

MEMO/13/463

Za nacrte proračunskih planova:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm

Za pregled postupaka u slučaju prekomjernog deficita:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Stranica ECFIN-a o Paktu o stabilnosti i rastu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

Vademekum o Paktu o stabilnosti i rastu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm

Opis provedbe paketa od dvije mjere i smjernice o formatu i sadržaju nacrta proračunskih planova, programâ gospodarskog partnerstva i izvješćâ o izdavanju duga:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/130701_-_two_pack_coc_final_endorsed.pdf

Osobe za kontakt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar