Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 15 noiembrie 2013

Ziua europeană a informării cu privire la antibiotice - 2013: UE își intensifică lupta împotriva bacteriilor rezistente la medicamente

Un sondaj1 publicat astăzi de Comisia Europeană arată că, începând din 2009, a scăzut utilizarea antibioticelor de către oameni și, de asemenea, a crescut gradul de conștientizare de către public a faptului că antibioticele nu distrug virușii. Această știre pozitivă este umbrită totuși de datele publicate în paralel de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care arată o proliferare în Europa a bacteriilor Gram-negative rezistente la multiple medicamente, care au devenit de asemenea rezistente la carbapeneme – antibiotice de ultimă linie folosite pentru tratarea infecțiilor asociate asistenței medicale. Prin urmare, Comisia intensifică lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM), prin finanțarea a 15 proiecte de cercetare noi (MEMO/13/996) și prin norme armonizate privind colectarea datelor referitoare la RAM cu privire la animale și la alimente (MEMO/13/994).

Comisarul european pentru sănătate, dl Tonio Borg, a declarat: „Sunt profund îngrijorat de faptul că antibioticele, care ne-au permis să tratăm infecții bacteriene ce erau anterior mortale și care salvează multe vieți, devin în prezent din ce în ce mai puțin eficace. Nu pot sublinia îndeajuns seriozitatea cu care Comisia abordează provocarea reprezentată de rezistența la antimicrobiene. Comisia își menține pe deplin angajamentul de a-și urmări Planul de acțiune pentru abordarea într-un mod coordonat a rezistenței la antimicrobiene atât la oameni, cât și la animale”.

Comisarul european pentru cercetare și inovare, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Cercetarea și inovarea sunt esențiale dacă dorim să inversăm tendința și s-o întoarcem împotriva rezistenței la antimicrobiene. Aceste noi proiecte se vor adăuga excelentelor activități în curs de derulare în ceea ce privește dezvoltarea de noi medicamente și tratamente. Sunt mulțumită în special de faptul că atât de multe întreprinderi mici sunt parteneri în aceste proiecte – ceea ce îmi doresc să văd la nivelul întregului nou program de cercetare al UE, Orizont 2020”.

Plan de acțiune: situația actuală

Planul de acțiune al Comisiei din noiembrie 20112 care vizează prevenirea propagării în continuare a rezistenței antimicrobiene stabilește șapte domenii cheie în care luarea de măsuri este cu prioritate necesară: 1) asigurarea faptului că antimicrobienele sunt folosite în mod corespunzător atât la oameni, cât și la animale; 2) prevenirea infecțiilor microbiene și a răspândirii acestora; 3) crearea de noi antimicrobiene eficace sau de alternative pentru tratament; 4) cooperarea cu parteneri internaționali în vederea limitării riscurilor aferente RAM; 5) ameliorarea monitorizării și supravegherii în domeniul medicinii umane și veterinare; 6) cercetarea și inovarea; și 7) comunicarea, educația și formarea. Au trecut doi ani de când s-a demarat planul cincinal, perioadă în care s-au înregistrat progrese semnificative în majoritatea domeniilor, în special:

Cercetare și inovare: UE a investit aproximativ 800 de milioane de euro în cercetarea privind RAM, inclusiv prin inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI). Comisia anunță astăzi lansarea a 15 noi proiecte de cercetare, reprezentând o contribuție bugetară totală a UE de 91 de milioane de euro. Proiectele, în care sunt implicate circa 44 de întreprinderi mici și mijlocii, precum și universități și alte organizații de cercetare, vor crea noi antimicrobiene sau alternative precum bacteriofagi și vaccinuri. De asemenea, ele vor aborda și rezistența la antibiotice în cadrul lanțului alimentar și vor investiga nanotehnologii care ar putea duce la obținerea de medicamente antimicrobiene.

Ameliorarea monitorizării și a supravegherii: S-au depus multe eforturi pentru întărirea și consolidarea sistemelor de supraveghere a consumului de antimicrobiene și a rezistenței în sectorul veterinar. O decizie a Comisiei, publicată în această săptămână, stabilește norme privind colectarea de date armonizate referitoare la RAM în cazul animalelor și al alimentelor. Acest lucru este important pentru a asigura comparabilitatea datelor între statele membre atât pentru sectorul uman, cât și pentru cel veterinar, precum și pentru evaluarea măsurilor luate.

Utilizare corectă a antibioticelor la oameni și la animale: Mai multe proiecte finanțate în cadrul Programului de sănătate tratează, de exemplu, utilizarea incorectă a agenților antimicrobieni în medicina umană, informarea părților implicate – medici, fermieri, farmaciști și pacienți - și vânzarea fără prescripție a agenților antimicrobieni. În plus, Comisia se află în ultima fază a revizuirii instrumentelor juridice privind produsele medicinale de uz veterinar și hrana pentru animale cu adaos de medicamente, care vor aborda problema RAM în aceste domenii.

Prevenirea infecțiilor microbiene și a răspândirii acestora: În luna mai a acestui an, Comisia a adoptat o propunere privind un singur act legislativ cuprinzător referitor la sănătatea animalelor, care se axează pe prevenirea bolilor, ceea ce ar reduce nevoia de antibiotice. În ceea ce privește sănătatea umană, proiectele în curs de derulare și acțiunile cofinanțate de Programul de sănătate sprijină implementarea recomandării Consiliului cu privire la siguranța pacienților, inclusiv infecțiile asociate asistenței medicale.

Pentru mai multe informații referitoare la implementarea planului de acțiune privind RAM, a se vedea foaia de parcurs.

Context

Antimicrobienele cuprind antibioticele, care sunt medicamente esențiale pentru oameni și animale, și pot fi utilizate, de asemenea, ca dezinfectante, antiseptice și alte produse igienice. Ele au scăzut în mod substanțial riscul reprezentat de bolile infecțioase. Antibioticele constituie un mijloc terapeutic indispensabil în medicină și sunt utilizate în proceduri precum transplantul și chimioterapia.

Cu toate acestea, de-a lungul anilor, bacteriile au devenit rezistente la antibiotice. Această rezistență s-a manifestat în cazul infecțiilor intraspitalicești, a infecțiilor respiratorii, a meningitei, a bolilor diareice și a infecțiilor cu transmitere sexuală. Bacteriile rezistente pot fi transmise de la animale la om prin lanțul alimentar sau prin contact direct.

Începând din anii '90, când RAM a fost recunoscută ca reprezentând o amenințare gravă pentru sănătatea publică, Comisia a lansat diverse inițiative și acțiuni la nivelul unor sectoare precum medicina umană și veterinară, produsele alimentare și hrana pentru animale, precum și cercetarea științifică. Planul de acțiune din 2011 este cel mai recent dintr-o serie de măsuri adoptate de Comisie pentru combaterea RAM.

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Site-ul web al comisarului Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Site-ul web al comisarului Geoghegan-Quinn:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_Health

Contact:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Sondaj special Eurobarometru privind rezistența la antimicrobiene: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Comunicarea Comisiei (748/2011) intitulată „Plan de acțiune împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene” http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf


Side Bar