Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. novembrī

Eiropas Antibiotiku informācijas diena 2013: ES pastiprina cīņu pret baktērijām, kas ir rezistentas pret zālēm

Pētījumā 1, ko šodien publicēja Eiropas Komisija, norādīts, ka kopš 2009. gada cilvēki arvien mazāk lieto antibiotikas un sabiedrība arvien vairāk saprot, ka antibiotikas neiznīcina vīrusus. Tomēr šo pozitīvo ziņu aptumšo Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) paralēli publicētie dati, kas parāda, ka Eiropā strauji attīstās multirezistentas gramnegatīvas baktērijas, kas ir izturīgas pret karbapenēmiem, visspēcīgākajām antibiotikām, kuras izmanto, lai ārstētu veselības aprūpē iegūtas infekcijas. Tāpēc Komisija pastiprina cīņu pret mikroorganismu rezistenci (MR), finansējot 15 jaunus pētniecības projektus (MEMO/13/996) un saskaņojot noteikumus, kas nosaka, kā tiks vākti ar dzīvniekiem un barību saistīti dati par mikroorganismu rezistenci (MEMO/13/994).

Eiropas veselības komisārs Tonio Borgs: “Esmu ļoti norūpējies par to, ka antibiotikas, kuras ļāva mums ārstēt bakteriālās infekcijas, kas iepriekš bija nāvējošas, un izglābt daudzas dzīvības, tagad aizvien retāk ir efektīvas. Komisija ļoti nopietni uztver izaicinājumu, ko rada mikroorganismu rezistence, un joprojām ir apņēmības pilna īstenot savu rīcības plānu, lai saskaņoti risinātu mikroorganismu rezistences problēmu kā cilvēku, tā dzīvnieku slimību gadījumā.”

Eiropas pētniecības un inovācijas komisāre Moire Gēgena-Kvinna piebilda: “Pētniecība un inovācija ir izšķiroši svarīgas cīņā pret mikroorganismu rezistenci. Šie jaunie projekti papildinās izcilo darbu, kas tiek veikts, lai izstrādātu jaunas zāles un terapijas veidus. Īpaši priecājos par to, ka daudzi šo projektu partneri ir mazie uzņēmumi. Es gribētu, lai šī tendence būtu raksturīga visai jaunajai ES pētniecības programmai “Apvārsnis 2020”.”

Rīcības plāns — pašreizējā situācija

Komisijas 2011. gada novembra rīcības plānā 2, kura mērķis ir novērst turpmāku mikroorganismu rezistences izplatīšanos, ir noteikti septiņi galvenie jautājumi, kuru risinājums nav atliekams uz vēlāku laiku: 1) pasākumi, kuru mērķis ir gādāt par antibakteriālu līdzekļu pareizu lietojumu kā cilvēku, tā dzīvnieku gadījumā; 2) bakteriālo infekciju un to izplatīšanās profilakse; 3) jaunu efektīvu antibakteriālu līdzekļu vai alternatīvu izstrāde; 4) sadarbība ar starptautiskajiem partneriem, lai ierobežotu mikroorganismu rezistences risku; 5) uzlabota pārraudzība un uzraudzība cilvēku un dzīvnieku ārstniecībā; 6) pētniecība un inovācija; 7) saziņa, izglītība un apmācība. Divos piecu gadu plāna gados vairumā no jomām panākts ievērojams progress.

Pētniecība un inovācija. ES ir ieguldījusi aptuveni 800 miljonus eiro ar mikroorganismu rezistenci saistītā pētniecībā, tostarp novatorisku zāļu ierosmē (IMI). Šodien Komisija paziņoja, ka ir sākti 15 jauni pētniecības projekti, kuriem kopējais ES atvēlētais budžets sasniedz 91 miljonu eiro. Šajos projektos, kuros iesaistījušies aptuveni 44 mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī augstskolas un citas pētniecības organizācijas, izstrādās jaunus antibakteriālos līdzekļus vai alternatīvas, tādus kā fāgi un vakcīnas. Tie pievērsīsies arī rezistencei pret antibiotikām pārtikas ķēdē un aplūkos nanotehnoloģijas, kas, iespējams, ļautu iegūt antibakteriālus līdzekļus.

Labāka pārraudzība un uzraudzība. Daudz pūļu ieguldīts, lai labāk uzraudzītu antibakteriālu līdzekļu patēriņu un rezistenci veterinārijā. Šonedēļ publicētā Komisijas lēmumā izklāstīti noteikumi, kas saskaņo datu vākšanu par mikroorganismu rezistenci dzīvniekos un pārtikā. Tas ir svarīgi, lai varētu salīdzināt datus starp dalībvalstīm, kā cilvēku veselības aprūpē, tā veterinārijā, un novērtēt veiktos pasākumus.

Antibiotiku pareizs lietojums kā cilvēku, tā dzīvnieku gadījumā. Vairākos atbilstīgi veselības programmai finansētos projektos, piemēram, aplūko antibakteriālu līdzekļu nepareizu lietojumu cilvēku slimību ārstēšanā, ieinteresēto personu — ārstu, lauksaimnieku, farmaceitu un pacientu — informētību un antibakteriālu līdzekļu pārdošanu bez receptes. Turklāt Komisija, noslēdzot tiesiskā regulējuma pārskatīšanas procesu attiecībā uz veterinārajām zālēm un ārstniecisko dzīvnieku barību, pievērsīsies mikroorganismu rezistencei šajās jomās.

Bakteriālo infekciju un to izplatīšanās profilakse. Šī gada maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par kopēju, visaptverošu regulējumu dzīvnieku veselības jomā, kas pievēršas tādai slimību profilaksei, kas samazinātu nepieciešamību pēc antibiotikām. Savukārt pašreizējie no veselības programmas līdzfinansētie projekti un darbības cilvēku veselības jomā gādā par to, ka tiek īstenots Padomes ieteikums par pacientu drošību, tostarp veselības aprūpē iegūtām infekcijām.

Sīkākai informācijai par mikroorganismu rezistencei veltīto rīcības plānu skatiet Ceļvedi.

Vispārīga informācija

Antibakteriālie līdzekļi ietver antibiotikas, kas ir būtiskas cilvēku un dzīvnieku ārstniecībā, un tos var izmantot arī kā dezinfekcijas līdzekļus, antiseptiskos līdzekļus un citus higiēnas līdzekļus. Tie ievērojami samazinājuši infekciju slimību draudus. Antibiotikas ir neaizstājamas medicīnā — tās izmanto tādās procedūrās kā transplantācija vai ķīmijterapija.

Tomēr gadu gaitā baktērijas ir kļuvušas rezistentas pret antibiotikām. Šī rezistence izpaužas slimnīcās iegūtajās infekcijās, elpceļu infekcijās, meningītā, diarejā un seksuāli transmisīvajās infekcijās. Rezistentās baktērijas no dzīvniekiem var nonākt pie cilvēkiem pārtikas ķēdē vai tieša kontakta rezultātā.

Kopš 90. gadiem, kad mikroorganismu rezistence atzīta par nopietnu draudu sabiedrības veselībai, Komisija ir sākusi vairākas iniciatīvas un pasākumus, kas aptver vairākas nozares, proti, medicīnu un veterināriju, pārtikas un barības nozares un zinātnisko pētniecību. 2011. gada rīcības plāns ir pēdējais no vairākiem pasākumiem, kurus Komisija veikusi, lai cīnītos pret mikroorganismu rezistenci.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Komisāra Borga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Komisāres Gēgenas-Kvinnas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Sekojiet mums vietnē “Twiter”: @EU_Health

Kontaktinformācija:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Īpaša Eirobarometra aptauja par mikroorganismu rezistenci: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Komisijas paziņojums jeb rīcības plāns (748/2011) "Mikroorganismu rezistences riska palielināšanās" http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf


Side Bar