Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 15 d.

2013 m. Europos informavimo apie antibiotikus diena. ES stiprina kovą su vaistams atspariomis bakterijomis

Šiandien Europos Komisijos paskelbtame tyrime1 atskleidžiama, kad nuo 2009 m. žmonės naudoja vis mažiau antibiotikų ir visuomenė vis geriau suvokia, jog antibiotikai neįveikia virusų. Tačiau šias geras žinias temdo tuo pačiu metu Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) paskelbti duomenys, iš kurių matyti, kad Europoje žymiai padaugėjo daugeliui vaistų atsparių gramneigiamų bakterijų, atsparių karbapenemams – paskutinės kartos antibiotikams, naudojamiems su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms gydyti. Todėl Komisija stiprina kovą su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM), skirdama finansavimą 15 naujų tyrimo projektų (MEMO/13/996) ir nustatydama suderintas duomenų apie AAM gyvūnuose ir maiste rinkimo taisykles (MEMO/13/994).

Už sveikatą atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Mane giliai neramina tai, kad antibiotikai, kuriais naudodamiesi galėjome išgydyti anksčiau buvusias mirtinas bakterines infekcijas ir išgelbėti daug gyvybių, tampa vis mažiau veiksmingi. Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamą iššūkį Komisija vertina be galo rimtai. Komisija ir toliau visiškai pasiryžusi įgyvendinti savo veiksmų planą, kad koordinuotai išspręstų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms žmonėse ir gyvūnuose problemą.“

Už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn pridūrė: „Norėdami pasistūmėti kovoje su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, neišsiversime be mokslinių tyrimų ir inovacijų. Šie nauji projektai prisidės prie jau vykdomo pagirtino darbo, kuriuo siekiama sukurti naujus vaistus ir gydymo būdus. Mane ypatingai džiugina, kad šių projektų partneriai yra tiek daug mažų įmonių – norėčiau tai matyti ir kitur ES mokslinių tyrimų programoje „Horizon 2020“.“

Veiksmų planas. Dabartinė padėtis

2011 m. lapkričio mėn. Komisijos veiksmų plane2 tolesniam atsparumo antimikrobinėms medžiagoms plitimui sustabdyti nustatytos septynios pagrindinės kryptys, kuriomis labiausiai reikia veikti: 1) užtikrinti, kad ir žmonių, ir gyvūnų atveju antimikrobinės medžiagos būtų naudojamos tinkamai; 2) užkirsti kelią mikrobinėms infekcijoms ir jų plitimui; 3) sukurti naujas veiksmingas antimikrobines medžiagas arba gydymo alternatyvas; 4) bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, suvaldant AAM keliamas grėsmes; 5) gerinti stebėseną ir priežiūrą gydant žmones ir gyvūnus; 6) moksliniai tyrimai ir inovacijos; ir 7) komunikavimas, švietimas ir mokymas. Praėjus dvejiems penkerių metų plano vykdymo metams, reikšmingai pažengta daugumoje sričių, pavyzdžiui:

Moksliniai tyrimai ir inovacijos: su AAM susijusiems moksliniams tyrimams (taip pat ir pagal naujoviškų vaistų iniciatyvą IMI) ES skyrė apytikriai 800 mln. EUR su AAM susijusiems moksliniams tyrimams. Šiandien Komisija skelbia 15 naujų mokslinių tyrimų projektų pradžią, kuriems skiriama iš viso 91 mln. EUR ES biudžeto asignavimų. Projektais, kuriuose dalyvauja apie 44 mažos ir vidutinės įmonės, o taip pat universitetai ir kitos mokslinių tyrimų organizacijos, bus kuriamos naujos antimikrobinės medžiagos ir alternatyvos, pavyzdžiui, fagai ir vakcinos. Jais taip pat bus tiriamas atsparumas antibiotikams maisto grandinėje ir tyrinėjamos nanotechnologijos, kurios galėtų padėti sukurti antimikrobinius vaistus.

Stebėsenos ir priežiūros gerinimas: skirta daug pastangų sustiprinti ir suvienyti antimikrobinio vartojimo ir atsparumo priežiūros sistemas veterinarijos srityje. Šią savaitę paskelbtu Komisijos sprendimu nustatytos suderintų duomenų apie AAM gyvūnuose ir maiste rinkimo taisyklės. Tai svarbu, kad būtų galima palyginti valstybių narių duomenis apie žmonių ir gyvūnų gydymą ir įvertinti priemones, kurių imtasi.

Tinkamas antibiotikų naudojimas žmonėms ir gyvūnams: keletu pagal sveikatos programą finansuojamų projektų siekiama, pavyzdžiui, spręsti netinkamo antimikrobinių medžiagų naudojimo gydant žmones problemą, didinti suinteresuotųjų šalių – gydytojų, ūkininkų, vaistininkų ir pacientų – informuotumą, taip pat tiriama antimikrobinių medžiagų prekyba be recepto. Be to, Komisija baigia peržiūrėti teisines priemones, susijusias su veterinariniais medikamentais ir vaistiniais pašarais, kuriomis bus sprendžiamas AAM klausimas šiose srityse.

Mikrobų sukeliamų infekcijų ir jų plitimo prevencija: šių metų gegužės mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl vieningo, išsamaus įstatymo dėl gyvūnų sveikatos, kuriuo pagrindinis dėmesys būtų skiriamas ligų prevencijai, taip sumažinant antibiotikų poreikį. Žmonių sveikatos srityje vykdomais projektais ir priemonėmis, bendrai finansuojamomis iš sveikatos programos lėšų, prisidedama prie Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų įgyvendinimo.

Daugiau informacijos apie AAM veiksmų plano įgyvendinimą pateikiama gairėse.

Pagrindiniai faktai

Antimikrobinės medžiagos apima antibiotikus, kurie yra nepakeičiami žmonių ir gyvūnų vaistai, o taip pat gali būti naudojami kaip dezinfekavimo priemonės, antiseptikai ir kiti higienos gaminiai. Jie žymiai sumažino infekcinių ligų keliamą grėsmę. Medicinoje antibiotikai yra nepakeičiama priemonė, naudojama tokiose procedūrose kaip persodinimo operacijos ir chemoterapija.

Tačiau bėgant metams bakterijos tapo atsparios antibiotikams. Šis atsparumas pasireiškė kvėpavimo takų infekcijomis, kuriomis užsikrečiama ligoninėje, meningitu, viduriavimu ir lytiškai plintančiomis infekcijomis. Žmonės gali užsikrėsti atspariomis bakterijomis nuo gyvūnų per maisto grandinę arba tiesioginio sąlyčio metu.

XX a. dešimtajame dešimtmetyje pripažinus, jog AAM kelia rimtą grėsmę visuomenės sveikatai, Komisija ėmė rengti įvairias iniciatyvas bei veiksmų planus medicinos ir veterinarijos, maisto produktų ir pašarų bei mokslinių tyrimų sektoriuose. 2011 m. veiksmų planas yra naujausia Komisijos priemonė, kuria siekiama spręsti AAM problemą.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_lt.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Komisijos nario J. Borgo svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Komisijos narės M. Geoghegan-Quinn svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Twitter: @EU_Health

Asmenys ryšiams:

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

1 :

Specialusis Eurobarometro tyrimas apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Komisijos komunikatas (748/2011) „Kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų
planas“ http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_lt.pdf


Side Bar