Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 15. studenoga 2013.

Europski dan svjesnosti o antibioticima 2013.: EU pooštrava borbu protiv bakterija koje su otporne na lijekove

Istraživanje1 koje je danas objavila Europska komisija pokazalo je da se od 2009. smanjio broj ljudi koji upotrebljavaju antibiotike te da je javnost više svjesna činjenice da antibiotici ne ubijaju viruse. Međutim te pozitivne vijesti zasijenili su podaci koje je istovremeno objavio Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) iz kojih proizlazi da su u Europi u znatnom porastu gram-negativne bakterije koje su otporne na većinu lijekova i na karbapeneme, tj. visokoučinkovite antibiotike koji se upotrebljavaju za liječenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Komisija stoga pooštrava borbu protiv otpornosti na antimikrobna sredstva financiranjem 15 novih istraživačkih projekata (MEMO/13/996) te usklađenim pravilima o prikupljanju podataka o otpornosti na antimikrobna sredstva povezanih sa životinjama i hranom (MEMO/13/994).

Europski povjerenik za zdravlje Tonio Borg izjavio je: „Vrlo sam zabrinut zbog činjenice da antibiotici, koji su nam omogućili liječenje bakterijskih infekcija koje su prije bile smrtonosne te tako spasili mnoge živote, sada postaju sve manje učinkoviti. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je ozbiljno Komisija shvatila izazov koji predstavlja otpornost na antimikrobna sredstva. Komisija se u potpunosti obvezala provoditi svoj akcijski plan kako bi se na usklađeni način uklonila otpornost na antimikrobna sredstva koja pogađa ljude i životinje.”

Europska povjerenica za istraživanje i inovacije Máire Geoghegan-Quinn dodala je: „Istraživanje i inovacije od ključne su važnosti ako želimo preokrenuti situaciju u borbi protiv otpornosti na antimikrobna sredstva. Ti novi projekti nadovezat će se na izvrstan rad usmjeren na razvoj novih lijekova i liječenja. Posebno mi je drago da je toliki broj malih poduzeća uključen u te projekte i to bi se trebalo ponoviti u okviru cijelog novog programa EU-a za istraživanje, Obzor 2020.”

Akcijski plan: trenutačno stanje

Akcijskim planom Komisije iz studenoga 2012.2 za sprečavanje daljnjeg širenja otpornosti na antimikrobna sredstva utvrđeno je sedam ključnih područja u kojima su mjere najnužnije: 1.) osiguravanje ispravne uporabe antimikrobnih sredstava za ljude i životinje; 2.) sprečavanje mikrobnih infekcija i njihova širenja; 3.) razvoj novih učinkovitih antimikrobnih sredstava ili alternativnih oblika liječenja; 4.) suradnja s međunarodnim partnerima radi smanjenja rizika od otpornosti na antimikrobna sredstva; 5.) poboljšanje praćenja i nadzora u liječenju ljudi i životinja; 6.) istraživanje i inovacije te 7.) obavješćivanje, obrazovanje i osposobljavanje. U dvije godine od početka tog petogodišnjeg plana postignut je znatan napredak u većini područja, a posebno u sljedećima:

Istraživanje i razvoj: Europska unija uložila je otprilike 800 milijuna eura u istraživanje povezano s otpornošću na antimikrobna sredstva, uključujući s pomoću Inicijative za inovativne lijekove. Komisija je danas najavila pokretanje 15 novih istraživačkih projekata za koje će se iz proračuna EU-a izdvojiti ukupno 91 milijun eura. Otprilike 44 malih i srednjih poduzeća te sveučilišta i druge istraživačke ustanove uključeni su u projekte u okviru kojih će se razviti nova antimikrobna sredstva ili oblici liječenja alternativnim sredstvima kao što su bakteriofagi ili cjepiva. Razmatrat će se i otpornost na antibiotike unutar prehrambenog lanca te proučavati nanotehnologije s pomoću kojih bi se mogli proizvesti antimikrobni lijekovi.

Poboljšanje praćenja i nadzora: Mnogo truda uloženo je u jačanje i konsolidaciju sustava nadzora potrošnje antimikrobnih sredstava i otpornosti na antimikrobna sredstva u području veterinarstva. Odlukom Komisije koja je objavljena ovaj tjedan utvrđuju se pravila o usklađenom prikupljanju podataka o otpornosti na antimikrobna sredstva za životinje i prehrambene proizvode. To je važno zbog usporedivosti podataka među državama članicama za sektor ljudskog zdravlja i veterinarski sektor te radi procjene poduzetih mjera.

Ispravna uporaba antibiotika za ljude i životinje: Više projekata financiranih u okviru programa za zdravlje bavi se pitanjima kao što su neispravna uporaba antimikrobnih sredstava u humanoj medicini, osvješćivanje dionika, npr. liječnika, poljoprivrednika, ljekarnika i pacijenata, te prodaja antimikrobnih sredstava bez recepta. Nadalje, u tijeku je posljednja faza revizije pravnih sredstava koju Komisija provodi za veterinarsko-medicinske proizvode i ljekovitu hranu za životinje i u kojoj će se razmotriti otpornost na antimikrobna sredstva u tim područjima.

Sprečavanje mikrobnih infekcija i njihova širenja: U svibnju ove godine Komisija je donijela prijedlog za jedinstven i sveobuhvatan zakon o zdravlju životinja koji je usmjeren na sprečavanje bolesti, čime bi se smanjila potreba za antibioticima. Kad je riječ o zdravlju ljudi, tekućim projektima i mjerama sufinanciranima u okviru programa za zdravlje podupire se provedba Preporuke Vijeća o sigurnosti pacijenata, uključujući infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi.

Za više informacija o provedbi akcijskog plana u vezi s otpornošću na antimikrobna sredstva pogledajte vremenski plan.

Pozadina

Antimikrobna sredstva obuhvaćaju antibiotike, koji su osnovni lijekovi za ljude i životinje, te koji se mogu upotrebljavati i kao dezinficijensi, antiseptici i drugi higijenski proizvodi. Zahvaljujući njima rizik od zaraznih bolesti znatno se smanjio. Antibiotici su neophodno medicinsko sredstvo i upotrebljavaju se u postupcima liječenja kao što su presađivanje i kemoterapija.

Međutim, bakterije su tijekom godina postale otporne na antibiotike. Ta otpornost manifestira se pojavom bolničkih infekcija, infekcija dišnih puteva, meningitisa, dijarealnih bolesti i spolno prenosivih infekcija. Otporne bakterije mogu se prenijeti sa životinja na ljude prehrambenim lancem ili izravnim kontaktom.

Od devedesetih godina prošlog stoljeća kada je otpornost na antimikrobna sredstva prepoznata kao ozbiljna prijetnja javnom zdravlju, Komisija je pokrenula brojne inicijative i uvela mjere u raznim sektorima, na primjer humana medicina i veterinarstvo, hrana i hrana za životinje te znanstveno istraživanje. Akcijski plan iz 2011. najnovija je u nizu mjera koje je Komisija donijela radi suzbijanja otpornosti na antimikrobna sredstva.

Za više informacija pogledajte:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Web-mjesto povjerenika Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Web-mjesto povjerenice Geoghegan-Quinn:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health

Osobe za kontakt:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Posebno istraživanje Eurobarometra o otpornosti na antimikrobna sredstva: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm

2 :

Komunikacije Komisije (748/2011) "Akcijski plan protiv povećane prijetnje od otpornosti na antimikrobna sredstva" http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf


Side Bar