Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. november 2013

Den europæiske antibiotikadag 2013: EU optrapper kampen mod bakterier, der er resistente over for lægemidler

En undersøgelse1, som Europa-Kommissionen har offentliggjort i dag, viser et fald i brugen af antibiotika til mennesker siden 2009. Det fremgår tillige af undersøgelsen, at der er en voksende bevidsthed i befolkningen om, at antibiotika ikke dræber virus. Denne positive nyhed overskygges imidlertid af data, som Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) har offentliggjort samtidig. Disse data viser en markant fremgang i Europa af multiresistente gramnegative bakterier, som er resistente over for carbapenemer - den seneste gruppe af antibiotika, som bruges til behandling af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (sygehusinfektioner). Kommissionen optrapper derfor kampen mod antimikrobiel resistens (AMR) via finansiering af 15 nye forskningsprojekter (MEMO/13/996) og ved hjælp af harmoniserede bestemmelser regler for indsamling af data om AMR i tilknytning til dyr og fødevarer (MEMO/13/994).

Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed, udtalte: "Jeg er dybt bekymret over, at antibiotika, som har gjort det muligt for os at behandle bakterieinfektioner, som tidligere var dødbringende, og redde mange liv, nu bliver mindre og mindre effektive. Jeg kan ikke kraftigt nok understrege, hvor alvorligt Kommissionen tager den udfordring, som antimikrobiel resistens er. Kommissionen er fortsat fast besluttet på at gennemføre sin handlingsplan for - med en koordineret tilgang - at imødegå antimikrobiel resistens hos både mennesker og dyr.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning og innovation, tilføjede: "Forskning og innovation er af afgørende betydning, hvis vi skal vende udviklingen mod antimikrobiel resistens. Disse nye projekter vil supplere det fremragende arbejde, der gøres for at udvikle nye lægemidler og behandlingsformer. Jeg er især glad for, at så mange små virksomheder deltager som partnere i disse projekter - noget, jeg gerne vil se som en gennemgående tendens under EU's nye forskningsprogram, Horisont 2020."

Handlingsplan: status quo

I Kommissionens handlingsplan fra november 20112, som skal forhindre yderligere spredning af antimikrobiel resistens, fastlægges der syv nøgleområder, hvor der er allerstørst behov for tiltag: 1) at sikre hensigtsmæssig brug af antimikrobielle midler til både mennesker og dyr, 2) at forebygge mikrobielle infektioner og spredning af dem, 3) at udvikle nye, effektive antimikrobielle midler eller alternative behandlingsmetoder, 4) at samarbejde med internationale partnere for at begrænse AMR-risikoen, 5) at styrke overvågningen inden for human- og veterinærmedicin, 6) forskning og innovation og 7) kommunikation og uddannelse. To år efter iværksættelsen af femårsplanen er der gjort betydelige fremskridt på de fleste områder. Det gælder især:

Forskning og innovation: EU har investeret ca. 800 mio. EUR i AMR-relateret forskning, bl.a. inden for rammerne af initiativet vedrørende innovative lægemidler. Kommissionen affyrer i dag startskuddet for 15 nye forskningsprojekter, som der ydes tilskud til over EU-budgettet på i alt 91 mio. EUR. Med projekterne - som involverer omkring 44 små og mellemstore virksomheder samt universiteter og andre forskningsinstitutioner - skal der udvikles nye antimikrobielle midler eller alternativer såsom fager og vacciner. Projekterne vil også omfatte undersøgelse af mulige løsninger på problemet med antibiotikaresistens i fødevarekæden og nanoteknologi, der vil kunne udmøntes i antimikrobielle lægemidler.

Styrket overvågning: Der er gjort en stor indsats for at styrke og konsolidere systemerne til overvågning af forbruget af antimikrobielle midler og antibiotikaresistens i veterinærsektoren. Ved en kommissionsafgørelse, som offentliggøres i denne uge, fastsættes der bestemmelser om harmoniseret indsamling af data om antimikrobiel resistens hos dyr og i fødevarer. Dette er vigtigt, for at man kan sammenholde dataene fra de forskellige EU-lande for både sundheds- og veterinærsektoren, og for at man kan evaluere de foranstaltninger, der træffes.

Hensigtsmæssig brug af antibiotika til mennesker og dyr: Med en lang række projekter, som der ydes tilskud til under sundhedsprogrammet, ser man nærmere på bl.a. misbrug af antimikrobielle midler i humanmedicin, bevidstgørelse af aktørerne - dvs. læger, landmænd, apotekere og patienter - og salg af antimikrobielle midler uden recept. Kommissionen er desuden ved at lægge sidste hånd på revisionen af de juridiske værktøjer for veterinærlægemidler og foderlægemidler, som vil bidrage til at tackle problemet med antimikrobiel resistens på disse områder.

Forebyggelse af mikrobielle infektioner og spredning af dem: I maj i år vedtog Kommissionen et forslag til én enkelt, omfattende dyresundhedslovgivning, som fokuserer på forebyggelse af sygdomme, hvilket ville reducere antibiotikabehovet. På folkesundhedssiden bidrager allerede iværksatte projekter og aktioner, som samfinansieres over sundhedsprogrammet, til gennemførelsen af Rådets henstilling om patientsikkerhed, bl.a. vedrørende sygehusinfektioner.

Yderligere oplysninger om gennemførelsen af AMR-handlingsplanen findes i Kommissionens roadmap.

Baggrund

Antimikrobielle midler omfatter antibiotika, som er lægemidler af afgørende betydning for mennesker og dyr, og de kan også anvendes som desinfektionsmidler, antiseptiske midler og andre hygiejneprodukter. De har i høj grad nedbragt truslen fra infektionssygdomme. Antibiotika er et uundværligt redskab for lægerne og anvendes til procedurer som f.eks. transplantation og kemoterapi.

I årenes løb er der imidlertid bakterier, der er blevet resistente over for antibiotika. Denne resistens har vist sig i sygehusinfektioner, infektioner i luftvejene, meningitis, diarrésygdomme og seksuelt overførte infektioner. Resistente bakterier kan overføres fra dyr til mennesker via fødevarekæden eller ved direkte kontakt.

Siden 1990'erne, hvor antimikrobiel resistens blev anerkendt som en alvorlig trussel mod folkesundheden, har Kommissionen iværksat en række initiativer og aktioner på tværs af sektorer, dvs. human- og veterinærmedicin, fødevarer og foder og videnskabelig forskning. 2011-handlingsplanen er den seneste i en række af foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå antimikrobiel resistens.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_da.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx

Tonio Borgs websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Máire Geoghegan-Quinns websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Følg os på Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Special Eurobarometer survey on Antimicrobial Resistance: http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm.

2 :

Kommissionens meddelelse (KOM(2011) 748) "Handlingsplan for den voksende trussel fra antimikrobiel resistens" http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_da.pdf.


Side Bar