Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 februari 2013

Medborgarinitiativet right2water har samlat en miljon underskrifter

Arrangörerna bakom initiativet Right2water har samlat mer än en miljon namnunderskrifter, det första hittills. Arrangörerna bakom initiativet anser att vatten är en offentlig resurs och inte en handelsvara. De vill att EU-kommissionen ska föreslå lagstiftning som ser till att den mänskliga rättigheten att ha tillgång till vatten och sanitära anläggningar, något som erkänns av Förenta nationerna, blir verklighet.

Jag vill gratulera organisatörerna, säger Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande. Underskrifterna måste visserligen kontrolleras, men att samla en miljon namnunderskrifter på knappt sex månader är en sann bedrift. Målet med medborgarinitiativen är att kunna starta diskussioner i Europa som berör många och att få upp dessa frågor på den politiska agendan. Right2water har lyckats med det.

Även om organisatörerna redan nu skulle kunna lämna in sitt initiativ till EU-kommissionen har de valt att fortsätta att samla in underskrifter.

Innan de lämnar in sitt initiativ till EU-kommissionen måste de behöriga myndigheterna i medlemsländerna kontrollera att antalet namnunderskrifter är korrekt. När initiativ samlat in minst en miljon underskrifter, det minimum som krävs i minst sju medlemsstater, har EU-kommissionen tre månader på sig att pröva initiativet och besluta hur man ska gå vidare. Organisatörerna kommer att få träffa EU-kommissionen för att mer utförligt förklara de frågor som tas upp i deras initiativ, samt presentera initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

Därefter kommer EU-kommissionen att anta ett meddelande om sina slutsatser om initiativet, förslag till eventuella åtgärder och motivering till dessa.

Kommissionen erbjöd sig i juli 2012 att hysa medborgarinitiativ på sina egna servrar, som ett radikalt sätt att komma runt de problem som vissa organisatörer stött på när de försökt hitta lämpliga värdservrar och sätta upp egna namninsamlingssystem. Emellertid använder Right2water en privat lösning, samt det internetprogram som EU-kommissionen tillhandahåller kostnadsfritt.

Bakgrund

Europeiska medborgarinitiativets webbplats:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Right2water webbplats:

http://www.right2water.eu/

Kommissionär Michel Barniers webbplats om vattentjänster:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar