Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. februarja 2013

Evropska državljanska pobuda – zbranih že milijon podpisov

Organizatorji pobude Right2Water so sporočili, da so že zbrali več kot milijon podpisov, tako da bi to lahko postala prva evropska državljanska pobuda, za katero bo zbrano potrebno število izjav o podpori. Organizatorji so prepričani, da je „voda […] javna dobrina in ne blago“. Evropsko komisijo pozivajo, naj „predlaga zakonodajo, ki bo izvrševala človekovo pravico do vode in komunalne ureditve, kot jo priznavajo Združeni narodi, ter bo spodbujala zagotavljanje vode in komunalne ureditve kot osnovne javne storitve za vse“.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je ob tej priložnosti dejal: „Najprej bi rad čestital organizatorjem. Podpise je sicer še treba preveriti, ampak zbrati milijon podpisov v manj kot šestih mesecih je resnično velik dosežek.

Cilj evropske državljanske pobude je spodbuditi vseevropske razprave o vprašanjih, ki zadevajo državljane po vsej Evropi, in ta vprašanja uvrstiti na dnevni red EU. Pobuda Right2Water je dosegla prav to.“

Organizatorji bi svojo pobudo sicer že lahko predložili Evropski komisiji, vendar so se odločili, da z zbiranjem podpisov še nadaljujejo.

Preden pa bodo pobudo vendarle predložili Komisiji, bodo pristojni organi v državah članicah morali potrditi število izjav o podpori. Komisija mora pobude, ki zberejo vsaj milijon podpisov in v najmanj sedmih državah članicah zberejo določeno najmanjše število podpisov, v treh mesecih preučiti in se odločiti, kako bo ukrepala. Sestala se bo z organizatorji, da ji bodo lahko podrobneje pojasnili vprašanja, ki jih obravnava pobuda. Organizatorji bodo lahko poleg tega pobudo predstavili na javni predstavitvi, ki jo bo organiziral Evropski parlament.

Nato bo Komisija sprejela sporočilo, v katerem bo pojasnila, kaj je sklenila glede pobude, katere ukrepe namerava sprejeti – če se je za to sploh odločila – in razloge za svojo odločitev.

Komisija se je odzvala na težave, o katerih so poročali nekateri organizatorji, medtem ko so iskali primerne rešitve v zvezi z gostovanjem in vzpostavitvijo sistemov spletnega zbiranja, in julija 2012 svoje strežnike dala na voljo za gostovanje evropskih državljanskih pobud. Vendar pa pobuda Right2Water gostuje na zasebnih strežnikih in uporablja odprtokodno programsko opremo za sistem spletnega zbiranja, ki jo Komisija zagotavlja brezplačno.

Splošne informacije

Spletna stran evropske državljanske pobude:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sl.

Spletna stran pobude Right2water:

http://www.right2water.eu/.

Spletna stran komisarja Barnierja o storitvah za rabo vode:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm.

Kontakti :

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar