Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. februára 2013

Európska iniciatíva občanov dosiahla 1 milión podpisov

Organizátori iniciatívy Right2Water (právo na vodu) oznámili, že zozbierali viac než milión podpisov; mohla by sa teda stať prvou európskou iniciatívou občanov, ktorá uspeje a zozbiera potrebný počet vyhlásení o podpore. Organizátori iniciatívy sú presvedčení, že „voda je verejný statok, nie tovar“. Vyzývajú Európsku komisiu, aby „predložila návrh legislatívy, ktorou zavedie ľudské právo na vodu a sanitáciu tak, ako ho uznáva Organizácia spojených národov, a podporila zabezpečenie vody a sanitácie ako základnej verejnej služby pre všetkých.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „V prvom rade by som organizátorom chcel zablahoželať. Hoci bude treba podpisy overiť, samotný fakt, že sa podarilo za menej než šesť mesiacov zozbierať vyše milióna podpisov, je ozajstným úspechom.

Cieľom európskej iniciatívy občanov je podnietiť celoeurópske diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú občanov na celom území EÚ a zaradiť tieto otázky do agendy EÚ. Iniciatíve Right2Water sa to bezpochyby podarilo.“

Hoci organizátori by už mohli svoju iniciatívu predložiť Európskej komisii, rozhodli sa zbierať podpisy aj ďalej.

Pred tým, ako ju Európskej komisii predložia, však budú musieť počet vyhlásení o podpore, ktoré zozbierali, overiť príslušné orgány v členských štátoch. Pri iniciatívach, ktoré zozbierali aspoň milión podpisov a dosiahli minimálny počet vyžadovaný minimálne v siedmich členských štátoch, má Komisia tri mesiace na preskúmanie iniciatívy a na prijatie rozhodnutia, ako v danej veci postupovať. S cieľom podrobnejšie objasniť otázky nastolené v iniciatíve sa potom stretne s organizátormi. Organizátori takisto dostanú príležitosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré zorganizuje Európsky parlament.

Komisia potom vydá oznámenie, v ktorom uvedie, k akému záveru dospela, či a aké kroky plánuje podniknúť vzhľadom na iniciatívu a dôvody svojho rozhodnutia.

Komisia v júli 2012 ponúkla miesto pre európske iniciatívy občanov na svojich vlastných serveroch, ako promptnú odpoveď na problémy, o ktorých niektorí organizátori informovali v súvislosti s hľadaním vhodných riešení na hosťovanie a vytváraním systémov elektronického zberu. Right2Water však využíva súkromné riešenie hosťovania, ako aj slobodný softvér na systém elektronického zberu, ktorý zadarmo poskytuje Komisia.

Súvislosti

Webová stránka európskej iniciatívy občanov (EIO):

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Webová stránka iniciatívy Right2Water:

http://www.right2water.eu/

Stránka komisára Barniera o vodohospodárskych službách:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar