Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. februārī

Eiropas pilsoņu iniciatīva savāc vienu miljonu parakstu

Iniciatīvas Right2Water organizatori ir paziņojuši, ka viņi ir savākuši vairāk nekā vienu miljonu parakstu – tādējādi tā varētu būt pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuras ietvaros ir izdevies savākt vajadzīgo atbalsta paziņojumu skaitu. Iniciatīvas organizatori uzskata, ka „ūdens ir sabiedriskais labums, nevis prece”. Viņi aicina Eiropas Komisiju „ierosināt tiesību aktu, ar ko īsteno cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijām un veicina ūdens un sanitārijas kā sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanu ikvienam”.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: Vispirms, es vēlos apsveikt iniciatīvas organizatorus. Kaut arī paraksti būs jāpārbauda, viena miljona parakstu savākšana mazāk nekā sešu mēnešu laikā ir patiess sasniegums.

Eiropas pilsoņu iniciatīvu mērķis ir izraisīt Eiropas mēroga diskusijas par jautājumiem, kas skar cilvēkus visā Eiropā, un tādējādi iekļaut šos jautājumus ES darba kārtībā. Right2Water ir noteikti sasniegusi šo mērķi.”

Kaut arī iniciatīvas organizatori tagad varētu iesniegt savu iniciatīvu Eiropas Komisijā, viņi ir nolēmuši turpināt vākt parakstus.

Tomēr, pirms viņi varēs iesniegt savu iniciatīvu Eiropas Komisijā, dalībvalstu kompetentajām iestādēm būs jāapliecina viņu savākto atbalsta paziņojumu skaits. To iniciatīvu gadījumā, kuru ietvaros ir savākts vismaz viens miljons parakstu, panākot minimālo parakstu skaitu vismaz septiņās dalībvalstīs, Komisijai trīs mēnešu laikā būs jāizvērtē iniciatīva un jāizlemj par turpmāko rīcību. Komisija tiksies ar iniciatīvas organizatoriem, lai viņiem dotu iespēju sīkāk izskaidrot iniciatīvā izvirzītos jautājumus. Turklāt organizatori varēs ar savu iniciatīvu iepazīstināt atklātā uzklausīšanā, kas notiks Eiropas Parlamentā.

Pēc tam Komisija pieņems paziņojumu, kurā izklāstīs savus secinājumus par iniciatīvu, to, kāda ir ieplānotā rīcība, ja tāda paredzēta, kā arī tās pamatojumu.

Reaģējot uz dažu organizatoru norādītajām problēmām saistībā ar piemērotu izvietošanas risinājumu atrašanu un parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu izveidi, Komisija 2012. gada jūlijā piedāvāja Eiropas pilsoņu iniciatīvas izvietot uz saviem serveriem. Kaut arī Right2Water izmanto privātu izvietošanas risinājumu, tomēr savā elektroniskajā vākšanas sistēmā iniciatīva pielieto atklātā pirmkoda programmatūru, ko Komisija ir sniegusi bez maksas.

Vispārīga informācija

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lv

Right2Water tīmekļa vietne:

http://www.right2water.eu/

Komisāra Barnjē tīmekļa vietne par ūdensapgādi:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar