Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 11 d., Briuselis

Europos piliečių iniciatyvai jau surinkta milijonas parašų

Iniciatyvos „Right2Water“ organizatoriai paskelbė surinkę daugiau kaip milijoną parašų: tai gali būti pirma Europos piliečių iniciatyva, kuriai pavyko surinkti būtiną pritarimo iniciatyvai pareiškimų skaičių. Iniciatyvos organizatorių nuomone, „vanduo yra viešoji gėrybė, o ne prekė“. Jie ragina Europos Komisiją „siūlyti teisės aktus, kuriais būtų įgyvendinama žmogaus teisė į vandenį ir sanitarines paslaugas, kurią pripažino Jungtinės Tautos, ir propaguoti vandens tiekimą bei sanitarines paslaugas kaip esmines viešąsias paslaugas, skirtas visiems“.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Pirmiausia norėčiau pasveikinti organizatorius. Nors parašus dar reikės patikrinti, surinkti jų 1 milijoną per mažiau kaip šešis mėnesius yra tikras laimėjimas.

Europos piliečių iniciatyvos tikslas – skatinti diskusijas visoje Europoje jos piliečiams rūpimais klausimais ir pasiekti, kad šie klausimai būtų įtraukti į ES darbotvarkę. Iniciatyva „Right2Water“ to tikrai pasiekta.“

Nors organizatoriai galėjo iniciatyvą pateikti Europos Komisijai, jie nusprendė parašus rinkti toliau.

Tačiau prieš pateikiant iniciatyvą Europos Komisijai, kompetentingos valstybių narių institucijos turės patvirtinti surinktų pritarimo pareiškimų skaičių. Iniciatyvas, kurioms surinkta bent milijonas parašų ir taip pasiektas minimalus reikalaujamas jų skaičius iš mažiausiai septynių valstybių narių, Komisija turės per tris mėnesius išnagrinėti ir nuspręsti, kokių veiksmų dėl jų imtis. Komisijos atstovai susitiks su organizatoriais, kad šie galėtų išsamiau paaiškinti savo iniciatyvoje iškeltus klausimus. Organizatoriai taip pat turės galimybę pristatyti savo iniciatyvą per viešą svarstymą Europos Parlamente.

Tada Komisija patvirtins pranešimą, kuriame paaiškins savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodys, ar ji ketina imtis veiksmų, jei taip, tai kokių, ir išdėstys savo argumentus.

2012 m. liepos mėn. Komisija pasiūlė prieglobą Europos piliečių iniciatyvoms savo serveriuose. Taip ji iš esmės išsprendė kai kurių organizatorių nurodytas problemas ieškant tinkamos prieglobos ir kuriant internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas. Tačiau iniciatyvos „Right2Water“ organizatoriai naudojasi privačiomis prieglobos paslaugomis ir Komisijos teikiama nemokama atvirojo kodo internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos programine įranga.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt

Iniciatyvos „Right2Water“ interneto svetainė:

http://www.right2water.eu/

Komisijos nario M. Barnier interneto svetainė, skirta vandens paslaugoms:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar