Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. helmikuuta 2013

Eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle ensimmäistä kertaa miljoona allekirjoitusta

Right2Water-kansalaisaloitteen järjestäjät ovat ilmoittaneet keränneensä ihmisten oikeutta veteen koskevalle aloitteelleen yli miljoona allekirjoitusta. Kyseessä saattaa olla ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, jonka tueksi on kertynyt tarvittava määrä allekirjoituksia.

Aloitteen järjestäjät katsovat, että vesi on muista kulutushyödykkeistä poikkeava julkinen hyödyke. Ne pyytävät Euroopan komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla toteutettaisiin Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksiksi tunnustamat oikeudet vedenjakeluun ja vedenpuhdistukseen sekä edistettäisiin vedenjakelu- ja vedenpuhdistuspalveluiden tarjoamista kaikille kuuluvina keskeisinä julkisina palveluina.

Ensinnäkin haluaisin onnitella järjestäjiä. Vaikka allekirjoitukset ovat vielä tarkistamatta, yli miljoonan allekirjoituksen kerääminen alle kuudessa kuukaudessa on todellinen saavutus”, sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tavoitteena on herättää Euroopan laajuista keskustelua koko EU:ta koskevista kysymyksistä ja kannustaa EU:ta toimimaan niiden ratkaisemiseksi. Right2Water on ehdottomasti onnistunut tässä.” Šefčovič totesi.

Vaikka järjestäjät voisivat jo toimittaa aloitteensa Euroopan komissiolle, ne jatkavat allekirjoitusten keräämistä. Ennen kuin aloite toimitetaan komissiolle, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vielä tarkistettava järjestäjien keräämät allekirjoitukset. Aloitetta tukevia kansalaisia on oltava vähintään miljoona, ja näiden tukijoiden on jakauduttava siten, että vähintään seitsemässä jäsenvaltiossa kerätään tietty vähimmäismäärä allekirjoituksia. Kun allekirjoitusten riittävyys on vahvistettu, komissiolla on kolme kuukautta aikaa tarkastella aloiteta ja päättää jatkotoimista. Komissio tapaa järjestäjät, jotta nämä voisivat selittää tarkemmin aloitteessa esiin tuotuja kysymyksiä. Järjestäjillä on myös tilaisuus esittää aloitteensa Euroopan parlamentissa järjestettävässä julkisessa kuulemisessa.

Tämän jälkeen komissio antaa aloitetta koskevista päätelmistään tiedonannon, jossa se ehdottaa mahdollisia jatkotoimia ja esittää perusteet ratkaisulleen.

Komissio tarjoutui heinäkuussa pitämään eurooppalaisia kansalaisaloitteita omilla palvelimillaan, sillä eräillä aloitteiden järjestäjillä oli vaikeuksia löytää soveltuvia ylläpitoratkaisuja. Right2Water päätyi kuitenkin käyttämään yksityistä palvelinta ja komission ilmaiseksi tarjoamaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoa allekirjoitusten keräämiseksi verkossa.

Tausta

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkosivut

Right2Water-aloitteen verkkosivut

Vesipalvelut sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32 2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32 2) 299 94 51


Side Bar