Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. veebruar 2013

Euroopa kodanikualgatus kogus miljon allkirja

Algatuse „Right2Water korraldajad andsid teada, et on kogunud üle miljoni allkirja: tegemist võib olla Euroopa esimese kodanikualgatusega, mille toetuseks on kogunenud vajalik arv toetusavaldusi. Algatuse korraldajad usuvad, et vesi on avalik hüve, mitte tarbekaup. Nad kutsuvad Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekuid õigusaktide kohta, millega rakendataks ÜRO poolt tunnustatud inimõigust veele ja kanalisatsioonile ning edendataks veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse kui elementaarse avaliku teenuse pakkumist.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Kõigepealt tahaksin õnnitleda korraldajaid. Kuigi allkirju tuleb veel kontrollida, on miljoni allkirja kogumine vähema kui poole aasta jooksul tõeline saavutus.

Euroopa kodanikualgatuse eesmärk on käivitada üleeuroopaline arutelu kõiki Euroopa kodanikke mõjutavate teemade üle ja põimida need ELi tegevuskavadesse. Right2Water on selle eesmärgini jõudnud.

Kuigi korraldajad võiksid algatuse juba Euroopa Komisjonile üle anda, on nad otsustanud allkirjade kogumist jätkata.

Enne algatuse esitamist komisjonile peavad kogutud toetusavaldusi tõendama liikmesriikide pädevad asutused. Juhul kui on kogutud vähemalt miljon allkirja ning saavutatud vähemalt seitsmes liikmesriigis nõutav miinimumarv, on komisjonil kolm kuud aega algatuse uurimiseks ja edasise tegevuse kavandamiseks. Komisjon kohtub korraldajatega, et neil oleks võimalik oma algatust põhjalikumalt selgitada. Korraldajatel on võimalik tutvustada oma algatust ka avalikul ärakuulamisel Euroopa Parlamendis.

Seejärel võtab komisjon vastu teatise, milles teatab oma arvamuse algatuse kohta ning selgitab ja põhjendab, kas ja milliseid meetmeid ta kavatseb võtta.

Komisjon tegi 2012. aasta juunis ettepaneku hakata Euroopa kodanikualgatusi majutama oma serverites. Sellega püütakse abistada mõnede algatuste korraldajaid, kellel on probleeme sobivate majutuslahenduste leidmise ja veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi loomisega. Algatuse „Right2Water puhul kasutatakse aga erasektori majutuslahendust ja komisjoni pakutavat veebipõhise toetusavalduste kogumise tasuta süsteemitarkvara.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse veebisait:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=et

Algatuse „Right2Water veebisait:

http://www.right2water.eu/

Volinik Barnier’ veebisait veevarustusteenuste kohta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar