Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. februar 2013

Det europæiske borgerinitiativ: 1 mio. underskrifter

Initiativtagerne til Right2Water har meddelt, at de nu har indsamlet over 1 mio. underskrifter. Dermed kan det blive første gang, det lykkes at indsamle det nødvendige antal støttetilkendegivelser inden for rammerne af det europæiske borgerinitiativ. Ifølge initiativtagerne er "drikkevand et offentlig gode, ikke en råvare". De opfordrer Europa-Kommissionen til at "foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle."

Næstformand for Kommissionen Maroš Šefčovič udtaler: "Allerførst vil jeg gerne sige tillykke til initiativtagerne. Nu skal underskrifterne jo lige kontrolleres, men det er nu lidt af en bedrift at indsamle 1 mio. underskrifter på under et halvt år.

Målet med det europæiske borgerinitiativ er at skabe fælleseuropæisk debat om emner, som berører borgere i hele EU og sætte emnerne på EU’s dagsorden. Det er lykkedes for Right2Water."

Skønt initiativtagerne nu har mulighed for at indgive deres initiativ til Europa-Kommissionen, har de valgt at forsætte indsamlingen af underskrifter.

Inden de indgiver initiativet til Kommissionen, skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne dog attestere antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er indsamlet. Når initiativtagerne har indsamlet mindst 1 mio. underskrifter og det krævede minimumsantal i mindst syv medlemsstater, skal Kommissionen inden for tre måneder behandle borgerinitiativet og beslutte, hvilke skridt den vil tage. Kommissionen mødes med initiativtagerne, så de kan redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses i initiativet. Initiativtagerne får også lejlighed til at fremlægge initiativet ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet.

Kommissionen vedtager herefter en meddelelse, hvori den begrunder, hvilke konklusioner, den drager vedrørende initiativet, og hvilke foranstaltninger den eventuelt agter at træffe.

Kommissionen tog i juli 2012 det vidtgående skridt at tilbyde at hoste europæiske borgerinitiativer på sine servere, da nogle initiativtagere fortalte, at det var vanskeligt at finde passende hostingløsninger og oprette onlinesystemer til indsamling af underskrifter. Ud over den open source-software til onlineindsamling, som Kommissionen stiller gratis til rådighed, anvender Right2Water dog også en privat hostingløsning.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativs websted:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=da

Rigth2Waters websted:

http://www.right2water.eu/da

Kommissær Michel Barniers websted om vandforsyning:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar