Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. února 2013

Evropská občanská iniciativa získala milion podpisů

Organizátoři iniciativy Right2Water oznámili, že již nasbírali přes milion podpisů. Right2Water by se tak mohla stát první evropskou občanskou iniciativou, které se podaří shromáždit potřebný počet prohlášení o podpoře. Organizátoři iniciativy věří, že „voda je veřejný statek, nikoli zboží“. Vyzývají Evropskou komisi, aby „navrhla právní předpisy, kterými se naplní lidské právo na přístup k vodě a hygienickým zařízením uznané organizací OSN a podpoří poskytování vody a hygienických služeb jakožto základních veřejných služeb pro každého“.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič uvedl: „Nejprve mi dovolte, abych organizátorům blahopřál. Ačkoli podpisy budou muset být ověřeny, shromáždit jeden milion podpisů za méně než půl roku je skutečně úspěch.

Smyslem evropských občanských iniciativ je podnítit celoevropskou diskusi o tématech, jež se dotýkají občanů v celé Evropě, a prosadit tato témata na program EU. Iniciativě Right2Water se to nepochybně podařilo.“

Přestože by organizátoři mohli svou iniciativu předložit Evropské komisi, rozhodli se ve sběru podpisů pokračovat.

Dříve než však iniciativu Evropské komisi předloží, počet prohlášení o podpoře, která shromáždili, budou muset potvrdit příslušné orgány v členských státech. V případě iniciativ, které získaly alespoň jeden milion podpisů a dosáhly požadovaného limitu alespoň v sedmi členských státech, bude mít Komise tři měsíce na posouzení dané iniciativy a rozhodnutí o dalším postupu. Zástupci Komise se setkají s organizátory, kteří tak budou moci podrobněji vysvětlit otázky, jichž se jejich iniciativa dotýká. Organizátoři dostanou rovněž příležitost představit svoji iniciativu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu.

Poté Komise přijme sdělení, v němž vysvětlí své závěry ohledně této iniciativy, uvede, zda a jaké kroky hodlá podniknout, a svá rozhodnutí odůvodní.

V červenci 2012 nabídla Komise evropským občanským iniciativám hosting na vlastních serverech. Přímo tak reagovala na problémy s hledáním vhodných řešení pro provozování a vytváření online systémů pro sběr podpisů, o nichž informovali někteří organizátoři. Right2Water ovšem využívá hosting na soukromém serveru, jakož i open-source software pro systém sběru podpisů online, který Komise poskytuje zdarma.

Souvislosti

Internetové stránky evropské občanské iniciativy:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Internetové stránky iniciativy Right2Water:

http://www.right2water.eu/cs

Internetové stránky komisaře Barniera s informacemi o vodohospodářských službách:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar