Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 февруари 2013 г.

Европейска гражданска инициатива събира 1 милион подписа

Организаторите на инициативата „Right2Water“ обявиха, че са събрали над един милион подписа: може да се окаже, че това е първата европейска гражданска инициатива, събрала необходимия брой изявления за подкрепа. Организаторите на инициативата смятат, че „водата е обществено благо, а не стока“. Те приканват Комисията да „предложи законодателство за прилагане на човешкото право на достъп до питейна вода и канализация, признато от Организацията на обединените нации, и за насърчаване на осигуряването на вода и канализация като основни обществени услуги за всички“.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Най-напред бих искал да поздравя организаторите. Въпреки че подписите трябва да бъдат проверени, събирането на 1 милион подписа за по-малко от шест месеца е истинско постижение.

Целта на европейските граждански инициативи е да предизвикат общоевропейски дебати по въпроси от значение за гражданите в цяла Европа и тези въпроси да бъдат включени в дневния ред на ЕС. Това определено е постигнато в случая с „Right2Water“.“

Въпреки че организаторите успяха да внесат своята инициатива в Европейската комисия, те решиха да продължат събирането на подписи.

Въпреки това, преди да внесат своята инициатива в Европейската комисия, броят на събраните от тях изявления за подкрепа трябва да бъде удостоверен от компетентните органи в държавите членки. За инициативи, събрали поне един милион подписа, като по този начин се достига минималният изискван брой в най-малко седем държави членки, Комисията ще разполага с три месеца, за да разгледа съответната инициатива и да реши какви действия да предприеме. Тя ще се срещне с организаторите, за да могат те да обяснят по-подробно въпросите, повдигнати в тяхната инициатива. Организаторите ще имат също възможност да представят своята инициатива по време на публичното изслушване, организирано в Европейския парламент.

След това Комисията ще приеме съобщение, в което ще обясни своите заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и мотивите за тях.

През юли 2012 г. Комисията предложи европейските граждански инициативи да използват нейните сървъри в отговор на проблемите, докладвани от някои организатори, във връзка с намирането на подходящи решения за сървъри и с изграждането на собствени системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Въпреки това „Right2Water“ използва частен сървър, както и софтуер, предоставен безплатно от Комисията, с цел събиране на изявления онлайн с отворен код.

История на досието

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg

Уебсайт на Right2water:

http://www.right2water.eu/

Уебсайт на комисар Барние за услугите, свързани с водоснабдяването:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar