Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. novembra 2013

Zaposlovanje: Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji leta 2012 zagotovil več kot 73,5 milijona evrov za podporo 15 700 delavcem EU

Glede na poročilo, ki ga je danes sprejela Evropska komisija, je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) leta 2012 skupaj 15 700 delavcem, odpuščenim zaradi gospodarske krize in posledic globalizacije, pomagal poiskati nove zaposlitvene možnosti. ESPG je zagotovil več kot 73,5 milijona evrov pomoči delavcem v 11 državah članicah (Avstriji, Danski, Finski, Franciji, Irski, Italiji, Nemčiji, Nizozemski, Romuniji, Španiji in Švedski), ki je bila dopolnjena z dodatnega 51,7 milijona evrov nacionalnih sredstev.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je povedal: „Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji se je izkazal kot učinkovito orodje za pomoč ljudem, ki so izgubili zaposlitev, ter zlasti nizkokvalificiranim in prikrajšanim iskalcem zaposlitve. Veseli me, da sta se Svet in Evropski parlament dogovorila o tem, da bo ESPG deloval tudi v obdobju 2014–2020, in da bo tako ponovno lahko zagotavljal pomoč delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi gospodarske krize. ESPG bo prvič na voljo tudi delavcem, zaposlenim za določen čas, in samozaposlenim delavcem, v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti mladih pa tudi mladim, ki niso niti zaposleni niti vključeni v programe izobraževanja ali usposabljanja.“

ESPG zagotavlja financiranje konkretnih ukrepov, s katerimi se odpuščenim delavcem pomaga izboljšati njihovo zaposljivost in poiskati nove zaposlitvene možnosti. Prednost ESPG je, da lahko financira ukrepe, prilagojene posebnim okoliščinam zadevnih delavcev. Taki ukrepi vključujejo:

  1. intenzivno individualno pomoč pri iskanju zaposlitve;

  2. različne oblike poklicnega usposabljanja, nadgradnje spretnosti in ukrepe preusposabljanja;

  3. začasne spodbude in nadomestila v času trajanja ukrepov;

  4. podporo pri ustanavljanju podjetij;

  5. mentorstvo;

  6. javne sheme zaposlovanja.

Poročilo kaže, da je polovica delavcev (14 333 od 28 662), ki so sodelovali v 41 že zaključenih pobudah ESPG iz prejšnjih let, ob koncu obdobja zagotavljanja pomoči našla novo zaposlitev ali se samozaposlila, 1 069 pa jih je bilo vključenih v izobraževanje ali usposabljanje, da bi povečali svojo zaposljivost v prihodnosti.

Rezultati glede ponovne vključitve na trg dela so spodbudni, saj je treba upoštevati sedanjo krizo zaposlovanja in dejstvo, da ESPG podpira delavce, ki so v posebno težkem položaju zaradi množičnega odpuščanja na določenih ozemljih in ki imajo običajno večje težave na trgu dela, kot na so primer nizkokvalificirani ali drugi prikrajšani iskalci zaposlitve.

ESPG v obdobju 2014–2020

Na podlagi teh izkušenj je Komisija predlagala, da se delovanje sklada nadaljuje tudi v obdobju 2014–2020. Svet in Evropski parlament sta se 11. oktobra 2013 dogovorila o besedilu nove uredbe o ESPG, na podlagi katere bodo države članice od januarja 2014 naprej lahko zaprosile za sofinanciranje ESPG v skladu z novimi pravili.

Področje uporabe ESPG je razširjeno na:

  1. delavce, ki postanejo presežni zaradi nadaljevanja svetovne finančne in gospodarske krize ali nove podobne krize (to merilo se je že uporabljalo od maja 2009 do konca leta 2011);

  2. delavce, zaposlene za določen čas, in samozaposlene;

  3. mlade, ki niso niti zaposleni niti vključeni v programe izobraževanja ali usposabljanja, v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti mladih.

Ozadje

ESPG je začel delovati leta 2007. Do avgusta 2013 je bilo prejetih 110 vlog: 20 držav članic je zaprosilo za okoli 471,2 milijona evrov pomoči za 100 022 presežnih delavcev. Od spremembe uredbe o ESPG leta 2009 se je število držav članic, ki so zaprosile za pomoč, in tudi število vključenih sektorjev povečevalo. Dodatne podrobnosti so navedene v dokumentu MEMO/13/988 in v prilogah k letnemu poročilu.

V zvezi z 41 primeri, za katere so zdaj na voljo končni rezultati in ki jih je Komisija v celoti analizirala (avgusta 2013), so države članice poročale, da so se zaradi zagotovljene podpore in storitev ESPG osebni položaj, zaposljivost in samozavest zadevnih delavcev vidno izboljšali, čeprav niso vsi takoj našli nove zaposlitve.

ESPG je državam članicam omogočil, da so bile na območjih, ki jih je prizadelo odpuščanje, glede števila ljudi, ki jim je bila ponujena pomoč, ter glede obsega, trajanja in kakovosti podpore dejavnejše, kot bi lahko bile brez financiranja ESPG. S pomočjo sredstev EU so se lahko prožnejše odzvale in v svoje pakete vključile zelo prilagojene in včasih tudi inovativne ukrepe ter tako namenile večjo pozornost posebnim skupinam prebivalstva, kot so nizkokvalificirani in prikrajšani iskalci zaposlitve (osebe, starejše od 50 let, iz migrantskih družin, z omejenimi možnostmi, samo z osnovno izobrazbo in znanji itd.).

Zaposlitveni sejmi, ki vključujejo presežne delavce, so se izkazali kot posebej učinkoviti, enako pa velja tudi za ukrepe, v okviru katerih so izvajalske agencije stopile v stik z lokalnimi podjetji, da bi skupaj z njimi opredelile še neobjavljena prosta delovna mesta, tako da bi delavci, deležni podpore, lahko pridobili spretnosti, ki ustrezajo potrebam prostih delovnih mest.

Več informacij

MEMO/13/988

Članek na spletišču Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Statistični portret ESPG 2007–2011

Spletišče ESPG

Videonovice:

Evropa v boju proti krizi: posodobitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Soočanje z globaliziranim svetom – Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Spremljajte komisarja Lászla Andorja na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski

bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakta:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar