Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 14 noiembrie 2013

Ocuparea forței de muncă: Fondul european de ajustare la globalizare a furnizat peste 73,5 milioane EUR pentru a sprijini 15 700 de lucrători din UE în 2012

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a ajutat un număr total de 15 700 de lucrători concediați din cauza crizei economice și a efectelor globalizării să găsească noi oportunități de locuri de muncă în 2012, potrivit unui raport adoptat astăzi de către Comisia Europeană. FEG a oferit mai mult de 73,5 milioane EUR pentru a veni în ajutorul lucrătorilor din 11 state membre (Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Suedia), care au fost completate cu 51,7 milioane EUR provenind din resurse naționale.

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Fondul european de ajustare la globalizare s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru a ajuta persoanele care și-au pierdut locurile de muncă și în special persoanele mai slab calificate și defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă. Mă bucur că Parlamentul European și Consiliul au convenit ca FEG să continue să funcționeze în perioada 2014-2020 și că acest fond va fi din nou în măsură să-i ajute pe lucrătorii concediați ca urmare a crizei economice. De asemenea, pentru prima oară, FEG va fi accesibil pentru lucrătorii cu contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, precum și, în regiuni cu rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare”.

FEG oferă finanțare pentru măsuri concrete care urmăresc scopul de a-i sprijini pe lucrătorii concediați să își îmbunătățească capacitatea de inserție profesională și să găsească noi oportunități de locuri de muncă. Un avantaj al FEG constă în faptul că acesta poate fi utilizat pentru a finanța măsuri adaptate împrejurărilor specifice în care se află lucrătorii vizați. Aceste măsuri includ:

activități intensive și personalizate de asistență pentru căutarea unui loc de muncă,

diverse tipuri de activități de formare profesională, de perfecționare și de recalificare,

stimulente și alocații provizorii pe durata măsurilor active,

sprijinul pentru crearea de întreprinderi,

mentoratul,

precum și sistemele publice de ocupare a forței de muncă.

Raportul arată că jumătate din lucrătorii (14 333 din 28 662) care au participat la cele 41 de inițiative ale FEG deja finalizate în cursul anilor precedenți au găsit noi locuri de muncă sau desfășurau o activitate independentă la sfârșitul perioadei de asistență, iar un număr suplimentar de 1 069 de persoane urmau un program educațional sau de formare pentru a-și îmbunătăți viitoarea capacitate de inserție profesională.

Rezultatele în ceea ce privește reinserția profesională sunt încurajatoare, având în vedere situația actuală dificilă de pe piața ocupării forței de muncă și ținând cont de faptul că FEG sprijină lucrători care se confruntă cu împrejurări deosebit de dificile constând în concedieri în masă care afectează un anumit teritoriu și că lucrătorii care beneficiază de ajutor se numără, de obicei, printre cei care au dificultăți mai mari pe piața forței de muncă, cum ar fi persoanele mai slab calificate sau defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă.

FEG în perioada 2014-2020

Pornind de la această experiență, Comisia a propus continuarea funcționării fondului în cursul perioadei 2014-2020. La 11 octombrie 2013, Consiliul și Parlamentul European au convenit asupra textului noului regulament FEG, permițând statelor membre să solicite cofinanțare din FEG în temeiul noilor norme începând din ianuarie 2014.

Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru a cuprinde:

lucrătorii concediați din cauza persistenței crizei economice și financiare mondiale sau a unei noi crize similare, un criteriu care fusese deja aplicat din mai 2009 până la sfârșitul anului 2011,

lucrătorii cu contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată și persoanele care desfășoară o activitate independentă,

precum și, în regiuni cu rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare.

Context

FEG și-a început activitatea în 2007. Până în august 2013, au fost depuse 110 cereri: 20 de state membre au solicitat în jur de 471,2 milioane EUR pentru a ajuta 100 022 de lucrători concediați. De la modificarea regulamentului FEG în 2009, un număr din ce în ce mai mare de state membre au prezentat cereri de intervenție a FEG într-un număr tot mai mare de sectoare. Detalii suplimentare sunt furnizate în MEMO/13/988 și în anexele raportului anual.

În ceea ce privește cele 41 de cazuri pentru care rezultatele finale sunt acum disponibile și care au fost analizate în totalitate de către Comisie (situație în august 2013), statele membre au raportat că situația personală, capacitatea de inserție profesională și încrederea în sine a lucrătorilor vizați s-au ameliorat în mod vizibil datorită asistenței și serviciilor FEG, chiar dacă nu toți au găsit imediat un nou loc de muncă.

FEG a oferit statelor membre posibilitatea de acționa mai intens în regiunile afectate de concedieri, atât în ceea ce privește numărul de persoane asistate, cât și amploarea, durata și calitatea sprijinului, decât ar fi fost posibil fără finanțarea din FEG. Fondurile UE le-au permis statelor membre să intervină într-un mod mai flexibil și să includă în pachetele lor acțiuni foarte personalizate, uneori inovatoare, astfel încât au putut să acorde mai multă atenție anumitor categorii de populație, precum persoanele în căutarea unui loc de muncă mai slab calificate și defavorizate (persoanele în vârstă de peste 50 de ani, persoanele provenite din medii de migranți, persoanele cu handicap, persoanele care nu au decât o educație și competențe de bază etc.).

Târgurile de locuri de muncă adresate lucrătorilor concediați s-au dovedit a fi deosebit de eficace, precum și acțiunile în cadrul cărora agențiile de implementare au contactat întreprinderi locale în vederea identificării, împreună cu acestea, a locurilor de muncă vacante care nu au fost încă publicate, astfel încât lucrătorii sprijiniți să poată beneficia de o formare care să transmită competențe corespunzătoare nevoilor posturilor vacante.

Informații suplimentare

MEMO/13/988

Articol pe site-ul internet al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă

Portret statistic al FEG 2007-2011

Site-ul internet al FEG

Reportaje video:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised (Europa acționează pentru combaterea crizei: Fondul european de ajustare la globalizare redinamizat)

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund (Adaptare la o lume globalizată – Fondul european de ajustare la globalizare)

Site-ul internet al comisarului László Andor

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar