Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. novembrī

Nodarbinātība: Globalizācijas pielāgošanās fonds 2012. gadā sniedzis vairāk nekā 73,5 miljonus eiro 15 700 ES strādnieku atbalstam

Saskaņā ar ziņojumu, ko šodien pieņēma Eiropas Komisija, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) 2012. gadā palīdzējis atrast jaunas darba iespējas kopā 15 700 strādnieku, kuri atlaisti no darba ekonomikas krīzes un globalizācijas seku dēļ. EGF sniedzis vairāk nekā 73,5 milj. eiro, lai palīdzētu strādniekiem 11 dalībvalstīs (Austrijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Rumānijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā), un šai summai jāpieskaita vēl 51,7 milj. eiro, kas piešķirti no valstu līdzekļiem.

Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: “Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir kļuvis par efektīvu rīku, lai palīdzētu cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu, jo īpaši mazkvalificētiem un nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba meklētājiem. Esmu priecīgs, ka Padome un Eiropas Parlaments ir vienojušies par to, ka EGF ir jāturpina darboties arī 2014.–2020. gada laikposmā, un ka tas atkal varēs palīdzēt strādniekiem, kas ir zaudējuši darbu ekonomikas krīzes dēļ. Tāpat EGF palīdzība pirmo reizi būs pieejama uz noteiktu laiku nodarbinātiem strādniekiem un pašnodarbinātajiem, kā arī reģionos ar augstu jauniešu bezdarbu — jauniešiem, kuri nav nodarbināti un nemācās”.

EGF sniedz finansējumu konkrētiem pasākumiem, lai palīdzētu darbu zaudējušiem cilvēkiem uzlabot nodarbinātības iespējas un atrast jaunu darbu. EGF priekšrocība ir tā, ka to var izmantot, lai finansētu pasākumus, kas ir pielāgoti konkrētiem attiecīgo cilvēku apstākļiem. Šie pasākumi ietver:

intensīvu un personalizētu darba meklēšanas palīdzību,

dažāda veida profesionālās mācības, prasmju uzlabošanas un saglabāšanas pasākumus,

pagaidu stimulus un pabalstus aktīvo pasākumu laikā,

atbalstu uzņēmējdarbības radīšanai,

darbaudzināšanu,

publiskās nodarbinātības shēmas.

Ziņojumā teikts, ka puse no strādniekiem (14 333 no 28 662), kas iepriekšējos gados piedalījās kādā no jau noritējušās 41 EGF iniciatīvas, ir atraduši jaunu darbu vai palīdzības posma beigās ir kļuvuši par pašnodarbinātiem, un vēl 1069 cilvēki ir uzsākuši mācības, lai palielinātu savas nodarbinātības iespējas.

Ņemot vērā šībrīža sarežģīto situāciju darba tirgū, kā arī to, ka EGF sniedz atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši īpaši smagos apstākļos, kad masveida atlaišana no darba notiek konkrētā teritorijā, un ka šiem cilvēkiem, piemēram, mazkvalificētiem un nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba meklētājiem, parasti ir lielākas grūtības atgriezties darba tirgū, rezultāti par reintegrāciju darba tirgū ir iedrošinoši.

EGF 2014.–2020. gadam

Izmantojot šo pieredzi, Komisija ierosināja turpināt fonda darbību 2014.–2020. gada laikposmā. Padome un Eiropas Parlaments 2013. gada 11. oktobrī vienojās par jaunās EGF regulas tekstu, atļaujot dalībvalstīm pieteikties uz EGF līdzfinansējumu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem no 2014. gada janvāra.

Ir paplašināts EGF tvērums, aptverot:

cilvēkus, kas ir zaudējuši darbu globālās finanšu un ekonomikas krīzes vai jaunas līdzīgas krīzes dēļ (šāds kritērijs jau ticis piemērots no 2009. gada maija līdz 2011. gada beigām),

uz noteiktu laiku nodarbinātos cilvēkus un pašnodarbinātos,

jauniešus, kuri nav nodarbināti un kuri nemācās, reģionos ar augstu jauniešu bezdarbu.

Priekšvēsture

EGF darbību sāka 2007. gadā. Līdz 2013. gada augustam tas ir saņēmis 110 pieteikumu — 20 dalībvalstis ir pieprasījušas aptuveni 471,2 milj. eiro, lai sniegtu palīdzību 100 022 darbu zaudējušiem cilvēkiem. Kopš EGF regulas grozīšanas 2009. gadā EGF pieteikumus iesniedz aizvien lielāks skaits dalībvalstu par aizvien vairāk nozarēm. Papildu informācija pieejama dokumentā MEMO/13/988 un gada pārskata pielikumos.

Attiecībā uz 41 pasākumu, par kuriem tagad ir pieejami galīgie rezultāti un kurus Komisija ir pilnībā izanalizējusi (kopš 2013. gada augusta), dalībvalstis ir ziņojušas, ka, pateicoties EGF palīdzībai un atbalstam, attiecīgo cilvēku personīgais stāvoklis, nodarbinātība un pašpārliecinātība ir acīmredzami uzlabojusies, neraugoties uz to, ka visi iesaistītie cilvēki uzreiz nav spējuši atrast jaunu darbu.

Ar EGF atbalstu dalībvalstis varēja veikt intensīvākus pasākumus atlaišanas gadījumu skartajos apgabalos attiecībā uz to cilvēku skaitu, kuriem sniegta palīdzība, kā arī attiecībā uz atbalsta tvērumu, termiņu un kvalitāti, nekā tas būtu iespējams bez EGF finansējuma. Izmantojot ES finansējumu, tās varēja reaģēt daudz elastīgāk un veikt personalizētas un dažkārt pat inovatīvas darbības, un tādējādi pievērst lielāku uzmanību konkrētām iedzīvotāju grupām, piemēram, mazkvalificētiem un nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba meklētājiem (cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem, cilvēkiem no migrantu ģimenēm, invalīdiem, cilvēkiem ar pamatizglītību un pamatprasmēm utt.).

Īpaši iedarbīgas ir bijušas darba biržas darbu zaudējušiem cilvēkiem, kā arī darbības, kuru laikā īstenošanas aģentūras sazinājās ar vietējiem uzņēmumiem, lai apzinātu brīvās nepublicētās darba vietas un apmācītu atbalstu saņēmušos cilvēkus, sniedzot viņiem tādas prasmes, kas vajadzīgas brīvajās darba vietās.

Papildu informācija

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

EGF statistikas portrets 2007.–2011. gads

EGF tīmekļa vietne

Ziņu videoizlaidumi:

Eiropas rīcība krīzes pārvarēšanā — enerģiskāks Eiropas Globalizācijas fonda darbs

Gatavībā globalizētai pasaulei — Eiropas Globalizācijas fonds

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram vietnē “Twitter”

Pierakstieties Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumu vēstkopā par nodarbinātību, sociālajām lietām un integrāciju

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar