Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. marraskuuta 2013

Työllisyys: Euroopan globalisaatiorahastosta tukea yli 73,5 miljoonaa euroa 15 700 työntekijälle vuonna 2012

Euroopan komission tänään hyväksymän raportin mukaan Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) autettiin vuonna 2012 yhteensä 15 700:aa talouskriisin ja globalisaation vaikutusten vuoksi EU:n alueella irtisanottua työntekijää löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia. EGR:stä annettiin yli 73,5 miljoonaa euroa työntekijöiden tueksi 11 jäsenvaltiossa (Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Romania, Espanja ja Ruotsi) täydentämään kansallisista resursseista myönnettyjä 51,7:ää miljoonaa euroa.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaavan komissaari László Andorin mukaan Euroopan globalisaatiorahasto on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, jolla voidaan auttaa työnsä menettäneitä ihmisiä ja etenkin heikommin koulutettuja ja heikommassa asemassa olevia työnhakijoita. Olen tyytyväinen, että neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat sopineet EGR:n jatkosta kaudella 2014–2020 ja että siitä voidaan taas auttaa talouskriisin vuoksi irtisanottuja työntekijöitä. EGR:n tukea voivat myös ensimmäistä kertaa saada määräaikaiset työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat ja korkean nuorisotyöttömyyden alueilla nuoret, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa”, jatkoi Andor.

EGR:sta annetaan rahoitusta konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla autetaan irtisanottuja työntekijöitä parantamaan työllistyvyyttään ja löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia. EGR:n etuna on, että sitä voidaan käyttää rahoittamaan toimenpiteitä, jotka on räätälöity kyseisten työntekijöiden erityistilanteen mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat

intensiivinen ja yksilöllinen työnhakuneuvonta

erilaiset ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet sekä täydennys- ja uudelleenkouluttautuminen

tilapäiset kannustimet ja avustukset aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden ajaksi

yrittäjyyteen kannustaminen

mentorointi

julkiset työnvälityspalvelut.

Raportin mukaan puolet työntekijöistä, jotka osallistuivat 41:een jo aiempina vuosina päättyneeseen EGR-aloitteeseen (14 333 kaikkiaan 28 662:sta), löysi uuden työpaikan tai ryhtyi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi avustuskauden päättyessä ja lisäksi 1 069 henkeä oli yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa parantaakseen työllistyvyyttään jatkossa.

Takaisin työmarkkinoille integroitumisessa saavutettuja tuloksia voidaan pitää lupaavina, kun otetaan huomioon nykyinen vaikea työllisyystilanne ja se, että EGR:sta tuetaan työntekijöitä, jotka ovat erityisen vaikeassa tilanteessa tiettyyn maantieteelliseen alueeseen vaikuttavien joukkoirtisanomisten vuoksi, ja että tukea saaneet työntekijät ovat yleensä niitä, joilla on suurempia vaikeuksia työmarkkinoilla, kuten heikommin koulutettuja tai muutoin heikommassa asemassa olevia työnhakijoita.

EGR vuosina 2014–2020

Aiempien kokemusten perusteella komissio ehdotti rahaston toiminnan jatkamista vuosina 2014–2020. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät 11. lokakuuta 2013 uuden EGR-asetuksen, jolla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa EGR-yhteisrahoitusta uusien sääntöjen mukaisesti tammikuusta 2014 eteenpäin.

EGR:n soveltamisalaa on laajennettu seuraaviin:

työntekijät, jotka on irtisanottu globaalin rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen tai uuden samanlaisen kriisin vuoksi; kriteeriä on sovellettu jo toukokuusta 2009 vuoden 2011 loppuun

määräaikaiset työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat

nuoret, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa, korkean nuorisotyöttömyyden alueilla.

Tausta

EGR:n toiminta käynnistyi vuonna 2007. Elokuuhun 2013 mennessä rahastoon oli esitetty 110 hakemusta: 20 jäsenvaltiota oli pyytänyt noin 471,2 miljoonaa euroa irtisanottujen 100 022 työntekijän auttamiseksi. EGR-asetukseen vuonna 2009 tehdyn muutoksen jälkeen yhä useammat jäsenvaltiot ovat esittäneet hakemuksia, ja hakemukset ovat koskeneet yhä useampia sektoreita. Lisätietoja löytyy asiakirjasta MEMO/13/988 ja vuosikertomuksen liitteistä.

Komissio on analysoinut kokonaisuudessaan yhteensä 41 tapausta, joista on siis nyt saatavilla lopulliset tulokset (tilanne elokuussa 2013). Kyseisissä tapauksissa jäsenvaltioiden kertomuksista käy ilmi, että tuen kohteena olevien työntekijöiden henkilökohtainen tilanne, työllistettävyys ja itseluottamus paranivat selvästi EGR-tuen ja -palvelujen ansiosta, vaikka kaikki eivät olleetkaan löytäneet uutta työtä heti.

EGR on antanut jäsenvaltioille mahdollisuuden toimia niillä alueilla, joihin työntekijävähennykset ovat vaikuttaneet, intensiivisemmin – niin tuettujen henkilöiden määrän kuin tuen kattavuuden, keston ja laadun suhteen – kuin ilman EGR:n rahoitusta olisi ollut mahdollista. EU-varojen ansiosta jäsenvaltiot pystyivät toimimaan joustavammin ja sisällyttämään toimenpidepaketteihinsa erittäin yksilöllisiä ja toisinaan innovatiivisiakin toimia ja näin huolehtimaan paremmin tietyistä ryhmistä, kuten heikommin koulutetuista ja heikommassa asemassa olevista työnhakijoista (esim. yli 50-vuotiaat, maahanmuuttajataustaiset, vammaiset, vain peruskoulutuksella ja -taidoilla varustetut).

Irtisanotuille työntekijöille suunnatut työpaikkamessut ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi samoin kuin toimet, joissa täytäntöönpanovirastot ottivat yhteyttä paikallisiin yrityksiin kartoittaakseen vapaita työpaikkoja, joita ei ole vielä julkaistu, jotta tuettuja työntekijöitä voidaan kouluttaa niin, että heidän taitonsa sopivat avoimissa työpaikoissa tarvittaviin taitoihin.

Lisätietoja

MEMO/13 link to the separate document will need to be added here

Uutinen työllisyyden pääosaston verkkosivulla

EGR:ää koskeva tilastokatsaus 2007–2011

EGR-sivusto

Videotiedotteita:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

László Andorin verkkosivut

Seuraa László Andoria Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys- sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar