Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. november 2013

Beskæftigelse: Globaliseringsfonden har ydet over 73,5 mio. EUR som støtte til 15 700 EU-arbejdstagere i 2012

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har ifølge en rapport, som Europa-Kommissionen vedtog i dag, hjulpet i alt 15 700 arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af den økonomiske krise og følgerne af globaliseringen, med at finde nye jobmuligheder i 2012. EGF har ydet mere end 73,5 mio. EUR som hjælp til arbejdstagere i 11 EU-lande (Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Rumænien, Spanien, Sverige og Østrig), og støtten blev suppleret af yderligere 51,7 mio. EUR fra nationale ressourcer.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "Den Europæiske Globaliseringsfond har vist sig at være et effektivt redskab til at hjælpe de personer, der har mistet deres arbejde, og især lavtuddannede og dårligt stillede jobsøgende. Jeg er glad for, at Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget, at EGF videreføres i perioden 2014-2020, og at den fortsat vil kunne hjælpe arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af den økonomiske krise. For første gang vil EGF også være tilgængelig for arbejdstagere med tidsbegrænsede kontrakter og selvstændige og for unge i regioner med høj ungdomsarbejdsløshed, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse".

EGF yder støtte til konkrete foranstaltninger, der skal hjælpe afskedigede arbejdstagere med at forbedre deres beskæftigelsesegnethed og finde nye jobmuligheder. En fordel ved EGF er, at den kan anvendes til at finansiere foranstaltninger, der er afpasset efter de særlige forhold, der gør sig gældende for de pågældende arbejdstagere. Disse foranstaltninger omfatter:

intensiv, individualiseret hjælp til jobsøgning

forskellige former for erhvervsuddannelse, opkvalificering og omskoling

midlertidige incitamenter og dagpenge i forbindelse med aktive foranstaltninger

støtte til virksomhedsetablering

mentorordning

offentlige beskæftigelsesordninger.

Rapporten viser, at halvdelen af de arbejdstagere (14 333 af 28 662), der deltog i de 41 EGF initiativer, som allerede er gennemført i de tidligere år, fandt et nyt job eller var blevet selvstændige ved udløbet af støtteperioden, og yderligere 1 069 personer var under uddannelse for at øge deres fremtidige beskæftigelsesegnethed.

Resultaterne vedrørende arbejdstagernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet er opmun­trende i betragtning af den aktuelle vanskelige jobmarkedssituation, og i betragtning af at EGF støtter arbejdstagere i særligt vanskelige tilfælde af masseafskedigelser, der påvirker et bestemt område, og at de støttede arbejdstagere normalt er blandt dem, der har større vanskeligheder på arbejdsmarkedet, såsom lavtuddannede eller andre dårligt stillede jobsøgende.

EGF i perioden 2014-2020

Ud fra denne erfaring foreslog Kommissionen at fortsætte driften af fonden i perioden 2014-2020. Den 11. oktober 2013 enedes Rådet og Europa-Parlamentet om teksten til den nye EGF-forordning, der giver EU-landene mulighed for at søge om medfinansiering fra EGF efter de nye regler fra januar 2014.

EGF's anvendelsesområde er blevet udvidet til at omfatte:

Arbejdstagere, der er blevet afskediget på grund af en fortsættelse af den interna­tionale finansielle og økonomiske krise eller en tilsvarende ny krise, hvilket var et kriterium, som allerede var blevet anvendt fra maj 2009 indtil udgangen af 2011.

Arbejdstagere med tidsbegrænsede kontrakter og selvstændige.

Unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse fra regioner med høj ungdomsarbejdsløshed.

Baggrund

EGF begyndte sit virke i 2007. Frem til august 2013 var der modtaget 110 ansøgninger: 20 EU-lande anmodede om ca. 471,2 mio. EUR til støtte for 100 022 afskedigede arbejdstagere. Siden ændringen af EGF-forordningen i 2009 er der blevet forelagt EGF-ansøgninger af et stigende antal EU-lande og i et stigende antal sektorer. Yderligere oplysninger præsenteres i MEMO/13/988 og i bilagene i den årlige rapport.

Vedrørende de 41 tilfælde, hvor de endelige resultater foreligger nu, og som er blevet fuldt analyseret af Kommissionen (august 2013), har EU-landene indberettet, at arbejdstagernes personlige situation, beskæftigelsesegnethed og selvtillid var blevet synligt forbedret takket være støtte og tjenesteydelser fra EGF, selv om ikke alle arbejdstagere havde fundet et nyt arbejde med det samme.

EGF gav EU-landene mulighed for en mere intensiv indsats i de regioner, der er ramt af afskedigelser, med hensyn til antallet af personer, der blev støttet, og med hensyn til støttens anvendelsesområde, varighed og kvalitet i forhold til, hvad der ville have været muligt uden EGF-støtte. Med hjælp fra EU’s fonde kunne EU-landene reagere mere fleksibelt og inkludere stærkt individualiserede og undertiden innovative foranstaltninger i deres pakker og dermed bruge mere energi på særlige befolkningsgrupper, såsom lavtuddannede og dårligt stillede jobsøgende (f.eks. personer over 50, med indvandrer­baggrund, med handicap, med kun grundlæggende uddannelse og kvalifikationer osv.).

Jobmesser, der involverer de afskedigede arbejdstagere, har vist sig særligt effektive, ligesom foranstaltninger, hvor gennemførelsesagenturerne tog kontakt til lokale virksomheder for at finde frem til endnu ikke offentliggjorte stillinger, således at de støttede arbejdstagere kunne oplæres, med henblik på at deres kvalifikationer matchede behovene i forbindelse med de ledige stillinger.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/988

Nyhed på webstedet for Generaldirektoratet for beskæftigelse

Statistisk portræt over EGF for 2007-2011

EGF's websted

Video-nyhedsindslag:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar